17 Jun, 2021

Livets sanna valuta och vikten av att ge

De senaste månaderna har jag mer och mer blivit än mer medveten om vikten av att aldrig vara en ”tagare”. Grovt indelat kan vi säga att det finns tre personligheter i såväl vår vardag som på våra jobb, eller om du är student; de som ger, de som tar samt ”matchers”, dvs. de som är duktiga på att såväl ge som ta utan att det blir för mycket ån endera hållet.

Adam Grant, framstående forskare inom företagskulturer och ”mjuka värden”, är en av de som forskat mycket om detta spännande fält och mycket finns att läsa i hans alster Give and Take. Givare är som nog inget rocket science att förstå vad de är och vad de ämnar göra – nämligen ”ge”

Tagare är som namnet antyder mer intresserade av sina egna intressen än av att hjälpa andra. Givare föredrar att ge mer än de får och lägger därför fokus på vad andra behöver snarare än att se vad de kan få från andra. Matcharna finner vi mitt emellan och är mer av karaktären ”scratch my back and I’ll scratch yours”. Matchare är rättviseorienterade och hjälper gärna andra under ömsesidiga omständigheter.

Tagare är lätta att känna igen. Troligen har du stött på tydligare tagare och det vore inte förvånande om någon (eller flera) person(er) du mött dyker upp i ditt huvud i detta nu, eller? Tagare är egoistiska och framhäver det lilla givande de gör för att få uppmärksamhet. Likt ett svart hål suger de energi från de grupper och sammanhang där de ingår. De är den giftiga svampen som suger upp allt från sin omgivning; torkar ut den till en sådan grad att Sahara framstår som Skara Sommarland.

I motsats till tagare bringar givare ljus och energi till vilken organisation, vänkrets e.d. som de än tillhör. Tagare är de som drar ner andra på sin väg upp, givare låter andra dras upp. Förstnämnda tar också gärna förtjänsten för det arbete som utförts i en grupp, men delar inte gärna med sig av äran.

Enligt Adam Grant finns det något slags rättvisa i världen i att givare tenderar att långsiktigt bli mer framgångsrika än tagare. De är av naturliga skäl bättre ledare, då de ger tid, kunskap, energi och idéer till andra. De skapar goda exempel och sätter en kultur av givande.

Kan vi till ovan diskussion även addera livets enda, sanna valuta kommer insikten om vad som är ”värt” något idag och vad som troligen kommer leda till långsiktig tillväxt bli än mer tydligt. Vad för valuta talar jag om? Tillit! Att ha och visa tillit är ”a & o”. Även om citatmaskinen framför övriga, Warre B, kan verka något uttjatad är hans utlåtande ”It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it” mycket passande tillika träffande.

Vilken lärdom drar jag främst?

1.Var inte en blodigel som enbart tar, tar samt tar och aldrig ger.

2.Var en som ger (t.ex. energi, positiv och konstruktiv feedback, kärlek mm.) och håll alltid ditt ord. Visa att du är att lita på och tumma aldrig på detta.

 

Ledare leder. Ledare ser till att alla har det bra och att de har rätt förutsättningar. Ledare ser till att alla har och får mat i magen. Själva äter de, för att parafrasera Simon Sinek, sist. Har du ej läst hans böcker Ledares eat last, Start With Why samt Infinite Game är de en varm rekommendation.

Om du ej är det – bli en givare. Har du historiskt haft svårt att hålla den tillit du anförtrotts – gör bot och bättring. Bli den person som du vill vara. Inte bara tänk och visualisera dig detta, utan gör det. Var en givare. Bli en ledare. Bli din och andras inspiratör!

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.