6 Jan, 2022

Människans (eventuella) undergång – dessa bolags guldgruva?

Återkommande läsare vet att jag har en fäbless för dystopier. Jag hoppas såklart inte att de slår in, likväl lockas jag av de alternativa världar de skildrar. Böcker såsom VägenVi1984Farenheit 351Clockworth Orange med flera är böcker som inte bara skänkt mig en skön litterär upplevelse, utan även många givande tankar.

Tidigare har vi kunnat läsa om Kina och dess ”1-barns”-politik. Detta är numer att betrakta som gammalt och faktum är att deras befolkningsökning har tappat den uppgående trend som förr fanns.  Det är svårt att fullt ta in vad detta betyder, men reflektera över det faktum att det kan bli två till tre generationer där det är färre arbetsföra kineser som ska arbeta och finansiera den äldre befolkningen. Även om det ej är samma situation i Sverige ser vi även hos oss hur skatterna ej räcker till för den förstklassiga välfärd vi historiskt har haft. Om det beror på inkompetenta politiker eller icke är en annan fråga, men jag tror de flesta ser/inser att det måste till mer kapital för att alla ska ha en bra välfärd.

Det är inte bara i Kina som befolkningstillväxten avtar eller till och mer vänds till negativ. Japan är, tyvärr, ett land med negativ befolkningstillväxt. Faktorerna som påverkar är många, men bland annat är kostnaderna för ett barn mycket höga (samma i Kina). Därtill bor japanerna på sina jobb och att då ha ett barn, eller två eller t.o.m. tre, är komplicerat och dyrt. Dyrt? Kostar inte blöjor, välling med mera ungefär detsamma i hela världen? Absolut, men i Asien i allmänhet men Kina i synnerhet kostar utbildningen mycket. Med betoning på mycket. Här räcker inte bara den statligt finansierade skolgången. Vill du som förälder att ditt barn ska ha bästa möjliga förutsättningar blir det till att hosta upp dollares för såväl privatlärare innan som efter ordinarie skola/skoltid Det är inte ovanligt att en elev kör 1–2 timmar innan den ordinarie skolan börjar och 1-3 timmar efter. Kostnaderna för privatlärare är allt annat än låga, speciellt om du ska ha det ”bästa” för ditt/dina barn.

Det är inte vara många människors oönskan att skaffa (många) barn, utan den minskade befolkningstillväxten i hela världen beror även på att männens fertilitet har minskat. Du som har sett eller läst Tjänarinnans berättelse (Handmaids tale) känner säkert igen detta. Vad beror denna infertilitet på? Det är en fråga som kräver många svar och med risk att göra de än mer insatta arga ska jag försöka att förklara det så enkelt som möjligt: kemikalier. Kemikalier via såväl mat som besprutningsmedel. Allt från enkel fast food á la Gorbys till att det äpple du äter har sprutats värre än antalet sprutor som gått åt under cornonakrisen.

Till detta kan även adderas om den enskilda individen har, eller har haft, ett förflutet med sjukdomar, ätstörningar, stress med mera.  Jag vill varmt rekommendera det senaste avsnittet av P3 Dystopia om detta ämne. Här presenterar de än mer ingående om farorna med en minskad befolkningsökning samt dess orsaker.

Allt ovan är såklart hemskt. Dock tror jag att mänskligheten klarar av även denna utmaning (för kunde vi klara av de utomjordingar som hotade oss i Independece Day klarar vi detta… ?). Således leder det till frågan om vilka bolag som är stora, eller snart stora, inom sektorn IVF. Det självklara bolaget torde vara Vitrolife och ett annat är även det relativt nynoterade Spermosens, med sin ticker ”SPERM”. Det foinns även andra, mer diversifierade och ej enkom inriktade på IVF/konstbefruktning. Vid en sökning fann jag denna lista och jag kan inte gå i god för att den är 100 % korrekt, då jag inte har haft tid att lusläsa om envar bolag.

Vitrolifes senaste kvartalsrapport står följande att läsa från VD, Thomas Axelsson: ” Företaget uppskattar att de långsiktiga marknadsutsikterna i huvudsak är oförändrade och Vitrolife förväntar sig därför en kontinuerligt växande marknad, som i monetära termer förväntas växa med 5-10 procent per år under överskådlig framtid.” Skillnaden mellan 5 och 10 är stor och jag är avig till uttryck likt detta, emellertid tar det ej bort det underliggande faktum att marknaden sin redan stora tillväxt är i sin linda.

Jag har som ambition att fortsätta läsa på om sektorn och tror att det finns mycket fin avkastning att här hämta. Via Bure kan du få en stor exponering mot Vitrolife, dvs. om du ej enbart vill/”vågar” äga enbart nämnda bolag.

Har du exponering mot sektorn? Vilka bolag/hur?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.