8 Sep, 2021

Medical Properties Trust

Jag äger sedan tidigare såväl Omega Healthcare Investors som NorthWest Healtcare Properties och National Health Investors. Samtliga av dessa är REIT:s och har således krav på sig att betala ut 90 procent av resultatet (skatteregler). Ytterligare en REIT i sektorn som jag snubblat över är Medical Properties Trust. Vad som lockar mig med detta bolag är dels sektorn, dels deras geografiska spridning. Och, såklart, självklart deras stigande utdelningar.

Hälsovård är en sektor som enbart kommer öka. Det främsta drivmedlet för detta är demografifiska förändringar, men även tillkomst av nya virus och därmed sjukdomar. Vi lever allt längre, men ju äldre vi blir, desto mer skära och porösa blir vi. Hur många av alla er som läser detta vill ha er gamla far och mor boende hemma hos er när de är +90 år och behöver allt från blöja till hjälp med hygien och mat? För att inte nämna kontroll och hjälp med mediciner?

Jag älskar mina föräldrar och vill att de ska ha en bra och behaglig ålderdom och det kommer de inte ha om de bor hemma hos mig, som även ska jobba och betala skatt. Istället vill jag se dem på ett bra, kvalitativt ålderdomshem där det finns personal som tar hand om dem. Där de anställdas primära (och enda) jobb är att ta hand om dem. Det är deras främsta prioritering. Jag, som är lärare, kommer stressa varje vaken minut för att dels klara av arbetet, dels ta hand om mina föräldrar…

Mycket data, framför allt från västvärlden, men även Kina(!), visar att allt färre barn föds. Det betyder att färre kommer att generera skatter för välfärden, dit bland annat sjukvård tillhör. Färre skatteintäkter betyder mindre resurser vilket torde betyda sämre kvalitet. Således kommer allt mer att privatiseras och dessa bolag som tar över behöver faciliteter och här kommer ovan nämnda bolag in i leken.

Nya virus och sjukdomar kräver allt från akut inläggning till mer vanlig primärvård. Emellertid finns samma fråga här som i stycket ovan – vården, men även skola, polisväsende mm. kommer att få allt mindre resurser. Nuvarande välfärdssystem håller ej, utan är byggt för en svunnen tid. Kanske kommer det göras om och bli ”perfekt”, men jag har svårt att tro samt föreställa mig detta.

Medial Properties Trust bildades 2003 och har sedan dess vuxit och det rejält. Av sina ca 425 fastigheter finns 52 procent i USA, med 45 procent i Europa. Resterande finns på platser i Australien och Sydamerika.

Hyresgästerna är inlåsta i långsiktiga hyresavtal, vilka också är inflationsjusterade. De flesta av bolagets fastigheter har hyresavtal som löper ut efter 2030. Dessa representerar 87 procent av bolagets fastigheter samt inkomna hyror. Förra året ökade Medical Properties Trusts intäkter med cirka 46 procent till 1,2 miljarder dollar, och de hade en ökning om 42 procent av justerade medel från verksamheten (AFFO - ett nyckeltal för REITs eftersom den mäter kontantintäkter utan de bokföringsförvrängningar som är förknippade med fastigheter äganderätt). Företaget följde upp detta med ett starkt första kvartal 2021. Intäkterna ökade med över 23 procent till 362,8 miljoner dollar och AFFO var nästan 25 procent högre.

Även det andra kvartalet (länk till rapporter) visade ökning i såväl omsättning som vinst. Även det egna kapitalet ökade. Beträffande kassaflödet var det något, något lägre än i Q1 (se nedan bilder från Börsdata). Emellertid fokuserar jag på att studera de mer långtgående trenderna och här finner jag det mesta som jag fokuserar på när jag läser in mig i detta bolag tilltalande. Någon kursraket kommer det nog aldrig bli, men som kassako i form av utdelningar tror jag det kan bli ett passande tillskott.

Jag är ännu inte klar med min inläsning men hittills har bolaget fångat mitt intresse. Äger du dem? Tankar om såväl bolaget som sektorn?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.