24 Nov, 2019

Min superkraft

Förvisso är jag bara 33 år, men enligt Dante är jag till mitten hunnen och således torde jag ha mer mogna, reflekterande och filosofiska tankar än en person söder om 30. Emellertid kan det adderas att den genomsnittliga livslängden har ökat sedan medeltiden…

Av alla de år som jag har vandrat på moder jord är det mycket som jag är tacksam för. Oroa dig icke, ty jag ämnar inte redogöra för dem alla här, utan istället vill jag lyfta fram en egenskap/superkraft som jag håller lite extra kärt om – min insikt om att jag ljuger för mig själv.

Förstå mig rätt; en mer korrekt formulering torde vara att jag vet att allt som mina tankar säger inte är en sanning och att jag kan välja vilka jag vill lyssna på. Precis som känslor är tankar inget annat än… ja, tankar. De finns ständigt med oss och de kommunicerar med oss under alla våra vakna timmar. Ömsom är de roliga och behagliga att ha i ryggsäcken, ömsom dess antonym.

De finns med oss i livet i allmänhet och i investeringar i synnerhet – "tänk om"… "jag tänker att det kan"… "en tanke vore om bolaget"… "min tanke är att öka när"… "jag tänker att detta är en farlig investering" et cetera. Förvisso finns det mer ofta än sällan fog för tankarna, men detta gör dem inte per automatik till enhälliga och suveräna sanningar.

Att du har positiva tankar om ett bolag betyder inte att det är en sanning. Jag tror att det var många som hade positiva tankar om bolag såsom Kodak, Oscar properties, Anoto et cetera, men som istället har visat sig att faktiskt  vara en tankefälla.

"[...]äter du äpplet kommer du bli tjock[...]"
 

Att veta och förstå varför vissa tankar kommer och varför vissa mer ofta än sällan har mer makt är en egenskap jag önskar att alla kunde utveckla och förädla. Genom att bli mer distanstagande till såväl känslor som tankar blir du förvisso mer av en android, men du blir också mer rationell och kan i och med detta klara av att fatta beslut som är mindre drivna av olika bias.

Jag har en vän som tidigare har lidit av en ätstörning och jag ämnar inte förringa eller förenkla den komplexitet som anorexi (och liknande ätstörningar) har, men det är ett mycket passande exempel att ta om tankar. I min väns huvud fanns alltid tankar som sade att ”äter du äpplet kommer du bli tjock”. I huvudet var denna tanke enormt stark och var inget annat än en sanning. När vännen, av sin psykolog, blev ombedd att skriva ned tanken på ett papper och läsa högt med olika röster (en rolig, an allvarlig, en lättsam et cetera) kom denna att uppleva hur löjligt och konstigt det var. Plötsligt var tanken inte lika stark, utan rent av löjeväckande.

Kan samma metodik göras inom investeringar? Ja! Har du tankar och känslor om en viss investering är mitt råd, vilket jag återkommer till i min kommande bok om börspsykologi, att skriva ned dem. Skriv ned dem, läs dem och värdera dem. Är de logiska? Är de ”sanna”? Varför har du dem och var kommer de ifrån?

Investeringar är inte enbart siffror och nyckeltal, ty då skulle många, många fler ha miljarder på sina konton. Nej, psykologi är minst lika viktigt och har du ej ett psyke starkt nog att klara marknadens utmaningar och hjärnans fällor är risken stor att du kommer stå som en förlorare.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.