28 Jul, 2023

Moncler H1 2023

Uppdaterad:
24 Jan, 2024

Min exponering mot lyxsektorn är via LVMH, Moncler samt Kering. I veckan har samtliga rapporterat och jag är mycket tillfreds med de två förstnämndas resultat, medan jag är negativt häpen över Kerings första halvår för räkenskapsåret 2023. Jag bedömer dock att förvärvet av Creed tidigare under våren och det, i samband med torsdagens rapport, av Valentino vara moderbolaget gynnande. Jag är likafullt kluven, för varför köpa in fler ”hus” när de har ett av världens kändaste sådana – Gucci? De har år efter år lyckats med allt utom att förvalta samt förädla det märket. Potentialen är enorm, likväl. Nu har vd sparkats och en ny tillträder i september. Jag är beredd att ge bolaget ännu ett halvår, men kommer följa dem än mer nära kommande sex månader. 

Beträffande Moncler, som är mitt färskaste innehav av de tre nämnda och som jag skrev om i mars 2023, är jag imponerad över hur pass väl bolaget både presterat och utvecklats. Remo Ruffini, vd sedan 2003, sätter orden själv; "For the first time in our history, Group revenues exceeded the 1 billion euro mark in the first half of the year.”

Siffror säger mycket, om än inte allt, och när jag studerar 2023 års första hälft slår det mig ännu en gång hur bra bolag fortsätter vara bra bolag.

 H1 2023Procent
Nettoomsättning1,136,6 MEUR (918,4 MEUR)24 %
Bruttomarginal74,9 % (73,8)1,4 %
Rörelsekostnader633,196 MEUR (497,539)27 %
Rörelseresultat 217,793 MEUR (180,167)20 %
Rörelsemarginal19,2 % (19,6)-2 %
Nettoresultat145,4 MEUR (211,3)-31,1 %
VPA  

Beträffande nettoresultatet ses det vid en första anblick extremt dåligt ut med en negativ tillväxt om 31,1 %. Dock påverkades det motsvarande period föregående år av en positiv skatteeffekt om 92,3 MEUR för förvärvet av Stone Island. Exklusive nämnda är nettoresultatets egentliga tillväxt 22,1 %. 

Ruffini förklarar även rörelsemarginalen och dess nedgång om 4 procentenheter med en annan utfasning av marknadsföringskostnader relativt H1 2022. Under konferenssamtalet sade Ruffini att dessa kommer minska något under H2 2023.

Asien i allmänhet, men Kina i synnerhet är den region som bedöms vara essentiell för bolagets tillväxt, något som även är gällande för bolagets konkurrenter, såsom LVMH och Kering. Precis som LVMH, men även Kering, L’oreal samt Hermés, såg an stark asiatisk marknad, såg Moncler detsamma. Vidare var även EMEA samt Japan och Korea starka geografier, medan den nordamerikanska, på grund av effekterna av Nordstrom-omvandlingen i grossistkanalen, minskade med 5 % under det andra kvartalet. Mätt per halvår, det vill säga 2023 års första sådana, framkommer nedan tillväxtsiffror per region. 

Asien39 % (46,0)
EMEA29 % (36,5)
Nordamerika3 % (17,5)

En viktig säljkanal är bolagets egna (DTC; Direct To Consumer), då det vinner viktiga marginaler relativt att sälja via en annan aktör. Under H1 2023 ökade omsättningen i nämnda med 37 % relativt H1 2022, från tidigare 555,9 MEUR till 757,5 MEUR. Det är bra samt starkt och givet hur väl den egna kanalen växer talar det för en än tätare direktkontakt med kunder. De data som bolaget ser och kommer över gällande sina kunder, såsom preferenser, köpbeteenden et cetera, är essentiella för att fortsätta både bevara och stärka sin marknadsposition.

Moncler H1 2023

Bolagets finansiella ställning är robust med en soliditet norr om 60 och en nettokassa motsvarande 470 MEUR. Förvisso är det en minskning relativt motsvarande period föregående års 356,3 MEUR, likväl har bolaget ökat sina kostnader (ovan redan avhandlats) och givet hur väl halvårets resultat blev var det väl spenderade pengar.

Aktien belönades med en uppgång norr om 5 %, vilket i och med rapporten inte känns världsfrånvänt. Är aktien dyr? Ja, till viss del med (cirka) P/E28,3, EV/EBITDA 14,4 samt EV/FCF 27,5. Emellertid växer bolaget snabbt tillika kraftigt och kan det fortsätta med detta blir värderingen såklart mer acceptabel. Jag har som ambition att öka, men avvaktar och tar chansen att kursen sjunker framgent på grund av vinsthemtagningar, Mr. Markets nyckfullhet et cetera.

Denna text är inte att betrakta som någon sorts köprekommendation. Som alltid är det viktigt att du gör din egen analys samt utgår från dig, din placeringsstrategi tillika placeringshorisont, för att inte heller förglömma livssituation och ekonomi. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.