2 Jul, 2023

När profetian inte realiseras men tron består

Uppdaterad:
2 Jul, 2023

SBB, Embracer, Intrum, Azelio, Fingerprint. Bolag vars aktier slaktats de senaste tolv månaderna i allmänhet, men de senaste sex sådana i synnerhet. I samtliga bolag finns det också en korrelation mellan den fundamentala utvecklingen (mer korrekt ”avvecklingen”) och aktiefallen. Är det en tillfällighet och kommer bolagen resa sig, än starkare samt större? Kanske, kanske inte men för alla delägares skull hoppas jag det.

I flera av ovan bolag finns det näst intill sektliknande tendenser bland alla delägare (i.e. småsparare). Vissa har investerat, för dem själva, betydande belopp baserat på flera faktorer, där de fundamentala kanske inte alltid, tyvärr, varit de främsta. Mer har kanske investeringen var härsprungen ur berättelsens makt och därmed spegelneuroner, flockmentalitet, FOMO eller dylikt. Kanske, men inte säkert, vilket ska betonas.

När investerare/småsparare investerar pengar, som i deras mått mätt är mycket pengar och således är en betydande del av deras portfölj eller hela privatekonomi, kanske till och med båda två, är det lätt att känslorna tar överstyr när det inte går som de hoppats och trott. Hela tiden har dessa investerat med tron om att X snart ska infalla och således få aktien att stiga. Därefter kommer nästa trigger. Och nästa. Och så vidare. 

Om enbart de fundamentala verksamheterna studeras i detta inläggs avhandlade bolag är det svårt att se var grunden till de i ovan stycke nämnda tankar och trosföreställningar kommer från. Således måste det mer vara psykologiska faktorer som lett till investeringen och således är det detsamma som håller dem kvar i dem. 

 

Bild

Fenomenet går att se i flera olika sfärer och när jag under dagen såväl påbörjade som läste ut boken Bombmaffian av Malcolm Gladwell, densamma skrivit flera andra populärvetenskapliga böcker, hänvisas det till Leon Festingers When Prophecy FailsStudien handlar om en grupp människor som kallade sig "Sökarna” och deras övertygelse om att jorden skulle gå under.

”Sökarna” var en religiös sekt som följde en kvinnlig ledare, Dorothy Martin, som påstod sig ha kontakt med utomjordingar. Martin förutsade att världens undergång skulle inträffa vid en specifik tidpunkt. Festinger och hans kollegor ville undersöka hur sektens medlemmar skulle reagera när profetian inte gick i uppfyllelse.

För att göra detta infiltrerade Festinger och hans team sektens medlemmar och studerade dem på nära håll. De samlade in data genom observationer och intervjuer. När den förutsagda tiden för undergången passerade och ingenting hände, ville forskarna se hur sektens medlemmar skulle hantera den kognitiva dissonansen mellan deras tro och den faktiska verkligheten.

Festinger och hans kollegor upptäckte att istället för att överge sin tro och erkänna att de hade fel, förstärktes sektens medlemmar i sin övertygelse. De utvecklade en tro som innebar att deras starka övertygelse och tro hade räddat världen från undergång. De började sprida budskapet om att deras tro hade varit så stark att de hade förhindrat katastrofen.

Denna studie är känd som "kognitiv dissonans-teorin" och den visade hur människor ofta strävar efter att behålla sina befintliga övertygelser och rationalisera bort motsägande information. I fallet med ”Sökarna” fann sektens medlemmar en förklaring som bevarade deras självbild och övertygelse om att de var rättfärdiga.

Genom sin studie om ”Sökarna” och deras misslyckade profetia bidrog Leon Festinger till vår förståelse av hur människor hanterar kognitiv dissonans och hur starka övertygelser kan påverka vår uppfattning om verkligheten.

Kognitiv dissonans är något jag skriver om i min första bok och det är en bias som inte så lätteligen låter sig överkommas – men det går! I fallet med flera småsparare i SBB, Intrum, Fingerprint med flera tycks det finnas tydliga likheter med ”Sökarna”. Samtligas föreställningar om X blev med ens omkullkastade och istället för att se de faktiska bevisen och acceptera dem, väljer många, mer under- och omedvetet att fortsätta på den redan inslagna banan – att tro.

Då aktier är ett maratonlopp finns det absolut en sannolikhet för att alla, eller i alla fall några, av nämnda bolag både återhämtar förlorad och vinner ny mark, men att fram till dess förlita sig på tron och inte ta de fundamentala faktorerna i beaktning kan visa sig bli ett mycket kostsamt föredrag mätt i såväl total- som alternativavkastning.   

Beträffande boken Bombmaffian är den absolut läsvärd. Den är bara drygt 185 sidor lång och således hinns den med på en halv till en dag givet att inget annat stör eller står på agendan.  

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.