14 Nov, 2021

NÄR skiten träffar fläkten. Igen.

Att studera, analysera och reflektera om hur jag själv agerar – hurnär och varför – är något jag dagligen ägnar tankeverksamhet till. Inte bara i min ”roll” som investerare, utan även i min roll som lärare och Cristofer. Vad har jag gjort bra idag och vad har jag gjort mindre bra? Varför blev den här lektionen så lyckad, men den andra och snarlika mindre så? Varför tänkte och sade person X det? Et cetera.

Jag ägnade mycket tankeverksamhet under och efter Corona-våren till att studera dels hur jag upplevde andra agera, dels hur jag själv tänkte och agerade. Jag var glad och tacksam – ja, du läste rätt – att denna krasch kom, för det gav mig möjlighet att praktisera allt som jag lärt mig under åren. Det var ett test, en utmaning, och det finns få saker jag gillar mer än dessa. Jag kände aldrig någon oro, eller panik, utan axplock av de tankar som kom var:

”Det är i kriser som rikedomar förstörs och det är i krascher som rikedomar skapas. Gör ditt val!”

”Nu kommer det som du läst så mycket om. Du vet att i långa loppet kommer börsen att återhämta sig (annars är det hagelsprakare och konserver som gäller). Du äger bra och starka bolag, om än med några våghalsiga kryddor. Dessa kommer att klara detta. Fokusera på bolagen och inte aktiekursen.”

”Aktivera krigskassan, men inte för mycket och för fort.”

”Begränsa din tid på Avanza. Du kan följa nyheter med mera utan att stirra på diverse börskurser. Ty du har redan din bevakningslista klar.”

”Var inställd på att det kommer ta lång tid och att du nu kommer ha tuffa år framför dig. Således måste du sprida ut dina inköp och inte gå ’all in’ idag, helst igår.”

”Var ödmjuk. Kom ihåg dina svagheter och styrkor. Kom ihåg dina regler och rutiner. Håll dig till dessa. Skriv. Skriv!”

Jag är tacksam för att det var dessa tankar som kom. När jag nu studerar dem, cirka 18 månader efter att skiten träffade fläkten, bedömer jag dem som bra, goda och värdefulla. De hjälpte mig. Emellertid kan det konstateras att jag gjorde fel genom att inte köpa mer och snabbare, men ingen visste hur snabb återhämtningen skulle bli. Det hade lika gärna kunnat bli 1,5 år istället för 1,5 månader. Kommer jag således att ändra mitt förfarande vid nästa kraftiga nedgång? Nej, det kommer jag inte göra, då jag hellre tar det mer försiktigt än vice versa. Jag är medveten om att det kan kosta mig i form av förlorad avkastning, men relativt risken att köpa för mycket och för fort samt den där goda nattsömnen kommer jag alltid ikläda mig de kläder som den försiktiga generalen har på sig.

Vi lever i ett samhälle som utvecklas snabbare och snabbare. Detta är på gott och ont och jag ämnar inte diskutera vare sig dess för- eller nackdelar, i alla fall inte idag. Det räcker med att bara titta ut och titta på skärmen så ser man dessa. Mycket talar för att utvecklingen inte kommer sakta ned, utan snarare tvärtom. Kommer samma ”tempo”, i brist på bättre ord, finnas på börserna vid kraftiga ned- och uppgångar? Är såväl nedgången som uppgången våren 2020 det nya normala när fläkten träffas av avföringen? Eller var just denna kris det undantag som bekräftar regeln? Jag vet inte. Emellertid kommer jag inte, givet att jag har samma jobb- och privata livssituation, agera annorlunda vid nästa kraftiga nedgång.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.