14 Dec, 2022

Nytt innehav - AF Gruppen

AF Gruppen är en av Norges ledande entreprenad- och industrikoncerner och jag har följt det under en längre tid, men mer noggrant i närtid. Bolaget tillhandahåller anläggningsarbeten och tjänster inriktade på miljö-, bygg- och energimarknader. Företaget bedriver projekt relaterade till vägar, järnvägar, hamnar, kraft och energiutveckling. För byggnader och fastighetsutveckling spänner dess tjänster över hela värdekedjan och resurser används för såväl planering som genomförande. Merparten av intäkterna kommer från traditionell byggverksamhet, inklusive nya projekt och rehabiliteringssatsningar. AF Gruppens kunder är främst myndigheter och privata företag, likt hos de flesta svenska byggföretagen.

Jag har redan exponering mot denna sektor via dels NCC, dels Peab men också via Inwido och AOJ. Beträffande NCC kom en ny storägare, bostadsutvecklaren Obos, in där för cirka en vecka sedan och densamma är även storägare i AF Gruppen. Detta är såväl fördelaktigt som negativt, men främst negativt då dessa bolag är direkta konkurrenter, om än att de har olika geografiska fokus för sina verksamheter. Fördelen är dock att Obos mycket väl kan öka på sitt ägande i ett av bolagen i syfte att förr eller senare slå dem samman. Absolut är detta mycket långt fram i tiden och lika såklart är det många ”om och men” här.

Innehavet ämnas inte bli ett stort sådant, utan kommer vara ett litet såväl i relativa som i absoluta tal. Jag lockas av ägarna, bolagets starka finansiella position samt den attraktiva utdelningen, som jag just nu inte bedömer vara hotad inför 2023. Absolut kan 2024 justeras negativt, men det beror ju på hur den reala ekonomin 2023 utvecklas.

Bygg är essentiellt för samhällen och jag är av uppfattningen att de största bolagen med den starkaste finansiella positionen är och förblir vinnare, såväl igår som i morgon, och jag bedömer deras möjlighet till att stärka sina positioner än mer i en lågkonjunktur vara mycket starka. Se gärna nedan bilder från Börsdata – en förträfflig tjänst som borde få allt mer ljus på sig.

Som alltid är detta inlägg inte en rekommendation och jag har här enbart kortfattat beskrivit min tes. Det är essentiellt att alla och envar gör sin egen analys samt utgår från sin egen livssituation samt ekonomi.  

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.