5 Mar, 2020

Pestens tid

”Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa! Husen står tomma, städerna öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare? Vi själva, som ser allt detta, tror ju det knappast. Och ändock övertygar oss de hopade liken och de svåra förlusterna om att det inte är någon dröm. O, du lyckliga eftervärld, du som inte hör denna jämmer! Hur skall kommande släkten kunna tro att det en gång funnits en tid när nästan hela jorden var utan invånare?” - Francesco Petrarca, nåden år 1348

 

 

Inget ont som inte för något gott med sig. Kan detta även appliceras för den börsfrälste? Jag tror många av er är av övertygelsen att svaret, i de flesta fallen, är "ja". Detta speciellt för dem som är utdelningsjägare. För dem är det som julafton när en sättning, korrektion eller annan markant nedgång inträffar. Tänk dig att få köpa det du vill ha, fast till ett lägre pris! Inte ens möjligheten, därtill tillåtelsen, att nalla från det undre lagret innan det övre är slut i den lockande Aladdinasken är mer tillfredsställande.

 

Emellertid skall detta inlägg inte enbart handla om att se varje korrektion e.d. som ett köptillfälle. Sådana inlägg, texter, filmer etc. finns det gott om. Nej, detta inlägg handlar om att sättningar, korrektion, krascher mm. behövs. Ja, ni läste rätt. De är nödvändiga. BehövligaErforderliga.

 

Fastspänd och försedd med såväl färdkost som lektyr och husrum satt bakterien Yersinia pestis, år 1334, på en råttas rygg och begav sig på en resa från porslinets hemland till Europas portars stad - Konstantinopel. Efter lite dröjsmål på vägen, vilket inbegrep ett livligt festande på diverse handelsstationer, där nämnda gick levande ur på andras bekostnad, nådde Yersinia pestis år 1347 sitt färdmål, varifrån sällskapet (för de var många!) skulle splittras. Vissa ville nämligen till södra Europa medan andra till norra.


Europas städer, som innan Yersinias pestis ankomst, hade drabbats av växtvärk var det var mer vanligt än dess antonym med en hälsa lägre än kategori 1 på WHO:s skala. Överbefolkade, smutsiga, dåliga sanitära förhållanden, brist på livsmedel...ja, var du ej rik eller hade det gott ställt på annat sätt var livet i staden inte det mest glorifierande, vilket passade Yersinias pestis ypperligt.

 

Efter att ha lekt globetrotter ett par år, där nästintill varje del av Yersinias pestis destinationer lämnats mer öde än Robinsons ö, fick de nog och försvann. Även om de var små var deras slagkraft desto större och folk, rika som fattiga, kom att bli såväl direkt som indirekt påverkade

 

När pesten drog in över Europa dog cirka halva dess befolkning. Detta var en hemsk händelse och dess grymhet ska absolut inte negligeras men...genom detta kom även fördelar att tyda sig. Helt plötsligt fick människorna, såväl rika Krösus som bonnadrängen tillika den livegne Alfred, möjlighet att b.la. äta nötkreatur, bo i ett stabilt hus, dricka mjölk, vin och öl. Likaså behövde Alfred ej längre jobba för slavlöner á la valfri snabbmatsvarukedja. Även om det inte fanns några fackförbund att tala om kunde en Alfred med råge höja både sin lön och även erhålla andra förmåner. Allt detta tillsammans gjorde att både Alfreds och Krösus livslängd ökade. De blev mer uthålliga, starka och immuna mot sådana skavanker, sjukdomar e.d. som tidigare varit dem förödande. 

 

"[...]Med pesten 1347 kom livegenskapen att försvinna. Med pesten kom utveckling. Med pesten kom motståndskraft. Med pesten kom hela medeltidens Europa (dvs. världen) att växa. Pesten drabbade inte Ryssland, i alla fall inte märkbart, vilket syns när[...]"


I och med folks ofrivilliga bortgång ökade behovet av arbetskraft, vilket gjorde att folk likt Alfred kunde kräva mer i lön. Likaså kunde alla njuta av spannmålens avkastning. Eftersom befolkningen var mindre minskade också åkermarkerna. Detta gjorde att skog växte upp på nytt, vilket de överlevande utnyttjade till att bygga såväl fartyg och kvarnar som hus och andra byggnader. I städerna kom de sanitära förhållandena att bli bättre och trångboddheten minskade. Handeln kom att frodas och marknaderna runt om i Europa blomstrade likt aldrig förr. 

 

Det är hemskt med pesten och nuvarande farsot benämnd ”covid-19”. Människor blir smittade och dör, men långt ifrån alla. Än så länge vet vi inte exakt vilka följderna av den globala spridning som nu syns är och vi vet ännu ej hur dödligt som viruset är. Många drabbas och självklart lider jag med dem.

 

Emellertid… Med pesten 1347 kom livegenskapen att försvinna. Med pesten kom utveckling. Med pesten kom motståndskraft. Med pesten kom hela medeltidens Europa (dvs. världen) att växa. Pesten drabbade inte Ryssland, i alla fall inte märkbart, vilket syns när deras historia studeras – livegenskapen fanns kvar till ca 1860 och fram till dess var det mer ett liv á la medeltiden för 90 % av befolkningen. Inte undra på att de ständigt har legat efter i utveckling…

 

Vad vill jag säga med detta inlägg? Jo – farsoter kommer och går. Antingen besegrar vi dem, eller så går vi under. Att spela på sistnämnda är lönlöst, för vad du skall du med pengar till när du och alla är lämnade på ruinens brant och världen brinner? Att spela på förstnämnda är det enda alternativet, men viktigt att spela enligt en strategi/metod där hänsyn till såväl psyke som plånbok tas. Det är inte lätt, men vad är alternativet?

 

Spanska sjukan, Sars, svininfluensan, smittkoppor, tuberkolos... alla är och har varit hemska. De har skapat lidande för en enorm skara männsikor och de har lämnat en förödelse bakom sig. Likväl står vi här idag. Fokusera på det som du kan göra något åt och låt andra fokusera på det som du inte kan göra något åt. 

"Är det ett problem?"

"Ja."

"Kan du göra något åt det?"

"Inte direkt, nej."

"Sluta se det som ett problem."

----------------------------------------

"Är det ett problem?"

"Ja."

"Kan du göra något åt det?"

"Ja, jag tror det."

"Gör det då."

 

Sålla bort brus, fokusera på dig och vad du kan påverka. Håll dig till detta, men var alltid beredd att ompröva. Gör ingea förhastade beslut, utan applicera gärna 24-timmarsregeln, dvs. att du måste vänta i 24h innan du får exekvera. Skriv ned tankar, prata med betrodda vänner och bollplank. Reflektera och analysera.

 

Det är ingen lätt uppgift, men vill och skall du lyckas på börsen måste du. Eller hade du trott att det bara skulle vara uppgång dygnet runt 365 dagar om året under de nästkommande 3-4 decennierna?

Jag vill avsluta med att nämna om den tävling som jag förra fredagen, den 28/2, basunerade ut på Twitter. I denna utlottning/tävling har du möjlighet att vinna min bok och att även få den innan release, som är den 25/3

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.