9 Jun, 2021

Pinterest - pricing power & ARPU

Pinterest egenutvecklade ai har en djup förståelse för sina användare, vilket kan hjälpa marknadsförare att rikta sina annonser på ett mycket effektivt sätt. De senare, dvs. de som vill köpa och rikta reklam, kan skapa flera olika typer av annonser (statiska bilder, video eller samlingar), och Pinterest kan leverera dessa annonser till relevanta användare via deras hemflöde eller sökresultat.

Till skillnad från andra sociala plattformar tenderar annonser på Pinterest att kännas sig mer … hm, organiska (skapa gärna konto och ”surfa runt”). Användare kommer till plattformen för att hitta nya idéer, så i stället för att förringa upplevelsen kan relevanta annonser faktiskt hjälpa till att ge inspiration och minska friktionen mellan att hitta och köpa en produkt. Det är bra för marknadsförare, vilket en studie av Neustar visar. Här framkommer att avkastningen på annonsutgifterna för detaljhandelsmärken är två gånger högre på Pinterest jämfört med andra sociala medier.

Pinterests position, men framför allt dess ai, som ett inspirerande verktyg har en annan fördel: det ger företaget möjlighet att förutsäga trender innan de blir stora och utbredda runt om i världen. Varje år publicerar företaget Pinterest Predictions-rapporten, som använder trender i sökdata för att identifiera idéer och ämnen som snart kommer att bli populära.

Exempelvis visar den aktuella rapporten att sökningar efter "cloffice idéer" har fördubblats jämfört med förra året. Om du inte känner till termen står det för en garderob som görs om till ett hemmakontor (ie. closet + office). Den informationen är värdefull för marknadsförare, eftersom det kan hjälpa dem att justera annonsinnehåll för att bättre engagera användare.

Inte överraskande har Pinterests AI-drivna förmåga att hjälpa marknadsförare lyckas översättas till att sätta dem i en position av pricing power. Företagets bruttomarginal och genomsnittliga intäkt per användare (ARPU) har båda trendat uppåt, en indikation på att marknadsförare är villiga att betala mer för att nå alla ”pinners”.

 

2017

2018

2019

2020

Bruttomarginal

62,2 %

68 %

68, 6 %

73,5 %

ARPU (Average Revenue Per User)

$2,51

$3,14

$3,81

$4,26

 

Nedan bild är från den senaste kvartalsrapporten, vars mättid slutade 31/3 2021.

Marknadsföring online växer. Detta år förväntas, enligt eMarketer, de totala utgifterna landa på +$455 miljarder, upp från $322 året innan. Även om jättar såsom Facebook och Twitter är stora samt fortsätter att växa, växer Pinterest snabbare, såväl i USA som internationellt. Lägg där till att plattformen är mer ”vänlig” och icke-politisk, vilket allt annat lika minskar riskerna för annonsbojkotter samt att användare lämnar pga. ett mindre tillåtande och vänligt klimat.

Jag äger aktier i Pinterest. Med det sagt vill jag betona vikten av att du själv läser på om bolaget samt alla de risker som föreligger, för det är inte på något sätt ett s.k. ”säkert kort” (eller mer passande: ”säker pin”… …).

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.