25 Aug, 2023

Planerade månadsinköp för augustilönen

Uppdaterad:
25 Aug, 2023

Ännu en månad, ännu en månadslön och nya betänkligheter kring hur att fördela månadens sparande. Alla är vi olika och har olika, unika livs- och arbetssituationer. Således är det viktigt att aldrig låta sig ta rygg på någon eller några enbart för att de ger sken av att kunna eller veta mer än du. Absolut finns det alltid någon som kan och vet lite mer inom område X, medan någon annan kan mer inom område Y. Likväl betyder detta inte per automatik att de använder sin kunskap, erhållna erfarenhet med mera på bästa adekvata sätt. Kunskap är i sig inte makt, utan det är först vid applicerandet av detsamma som makten tillkommer. 

Sedan jag nådde ett av, i brist på bättre begrepp, delmål med en viss utdelningsnivå har jag blivit än mer fokuserad på att begränsa den synliga nedsidan. Förstå mig rätt, för visst såg jag till nämnda även förr, men ju yngre jag var, desto mer risk ville och vågade jag ta. Då var fokus något mer på att växa till en något högre om än acceptabel risk, medan det idag är mer förvalta/försvara kapitalet. Jag bedömer att om jag ser till nedsidan kommer uppsidan komma av sig självt, vilket många duktiga och erkända investerare återkommit till, inte minst Charlie Munger.

”It’s t is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid, instead of trying to be very intelligent”


Det focus på nedsidan jag hänvisar till är något jag återkommer till i senaste bok, Mentala Modeller

MM

Har jag blivit feg? Jag vet inte och vad är egentligen definitionen på det begreppet i börssammanhang? Kanske är det som så att jag med åren, under vilka en, med största ödmjukhet, erfarenhet och kunskap ansamlats, blivit mer och mer införstådd med att ju mer jag lär mig och vet, desto mer har jag kvar att lära och veta. Kunskapens paradox är lika inbjudande som krävande givet att jag fortsätter drivas av en vilja att förstå.

Säkert känner du igen dig att jag till mångt och mycket är inne på Dunning Kruger-effekten, vars resultat har ifrågasatts. Imposter syndrome upplever jag vara tacksamt, ansträngande och jobbigt, likväl tacksamt. Det får mig att alltid vända argumenten tillika motiven mot och med varandra, vilket rätt använt torde leda till bästa möjliga resultat.

DK

I dagarna är det löning och jag kommer avsätta en viss summa för mitt kontinuerliga månsdassparande – ett jag haft sedan… ja, jag har så länge jag kan minnas alltid sparat, om än inte alltid i fonder och aktier. Studerar jag de senaste tio åren är det en relativt stor summa pengar som jag månatligen gött portföljen med och det skall bli roligt att se vad den summan är om fem respektive tio år. 

Givet de data som just nu föreligger ämnar jag med likvider från augustilönen öka i Latour, Investor, Traction och Svolder, vara de två sistnämnda är några jag ökat i sedan juli övergick till augusti. Därtill har jag en ambition att öka i Bahnhof, då jag tycker att bolagets Q2:a var relativt stark. Finanserna är starka och expansionen in i Finland är spännande. Kan de etablera en lika stark position i de tusen sjöarnas land borgar det för mycket uppskattade, stabila och kontinuerliga kassaflöden till koncernen. Därtill har grundare tillika vd, Jon Karlung, visat att han förmår styra skeppet med bravur och hans eget ägande lagar för att han fortsatt ämnar ge sitt allt för såväl sig själv och sitt eget ägande som för alla andra delägares bästa.

Förvisso nådde rapporten ej upp till de estimat som förelåg, likväl var de hårda fakta/resultat som Bahnhof levererade om inte superstarka, så åtminstone relativt förutsättningarna starka. När Q1 jämförs med Q2 framkommer nedan.

 H123H122Procentuell utv.
Omsättning459,1 mkr430,6 mkr6,6 %
Rörelseresultat (EBIT)57,3 mkr57,7 mkr-0,7 %
EBIT-marginal12,5 %13,4 %-6,7 %
Resultat före skatt58,9 mkr57,1 mkr3,2 %
Nettoresultat46,4 mkr45,6 mkr1,8 %
Resultat per aktie0,43 kr0,42 kr2,4 %

Såklart hade jag hoppats att såväl rörelseresultatet som dess marginal skulle stå sig starkare, men givet kommunikationen från vd har antalet kundanskaffningar, såväl bland privatpersoner som från företag, varit mycket bra och starka under slutet än början av H1 2023. Oftast sker anskaffningar via rabatterade erbjudanden, vilket drar ned marginalen. Givet bolagets historia att över tid ha mycket robusta marginaler upplever jag mig tämligen övertygad om dessa kommer återkomma. 

Vissa slag (läs: kvartal) kommer förloras, men utifrån det jag läst och kan om Bahnhof tycker jag mig se den krigaren som vinner kriget. 

Jag har ingen brådska att genomföra mina planerade transaktioner, om än att jag har som en regel att 75 % av månadssparande måste investeras innan nästa lön/sparande från lön anlöper i syfte att alltid ha en kontinuerlighet i mitt investerande över tid. Det finns både för- och nackdelar med detta, men jag bedömer förstnämnda vara mer starka utifrån mitt kynne och min investeringsstrategi. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.