6 Aug, 2023

Rabatter och premier i investmentbolag – du är domare

Uppdaterad:
5 Feb, 2024

De svenska investmentbolagen har som grupp skämt bort de som valt att investera i nämnda. Enligt ibindex.se har gruppen sedan mars 2014 överpresterat relativt OMX S30 med en inte så liten marginal. Några av de investmentbolag som främst varit drivande för den positiva utvecklingen är Latour, Investor, Creades, Bure, Svolder, Lundbergs, Spiltan och Traction, medan bolag såsom Öresund, Kinnevik samt Fastator varit sänken som hållit utvecklingen tillbaka.

Trots sin positiva utveckling handlas Investor till en substansrabatt om 15,91 % medan Öresund handlas till en premie om 1,36 %. Givet hur de båda investmentbolagen utvecklats de senaste fem och sju åren faller det sig som en anomali, ty torde det inte vara tvärtom? Förvisso har Investor sin onoterade del Patricia Industries, likväl har nämnda med råge presterat inget annat än bra. 

Rabatter och premier i investmentbolag
Bildkälla: ibindex.se

Vad som är rätt respektive fel är upp till var och en att hävda, men om vi tillåter oss agera som domare - vilka tre investmentbolag skulle du säga är värde en premievärdering och vilka ska handlas till en substansrabatt? Låt oss bortse från hur stor substanspremien respektive substansrabatten ska vara, utan enbart fokusera på just premie/rabatt.

De tre investmentbolag som jag anser ska handlas till en substanspremie relativt deras innehav samt dess sju- respektive femåriga historik är Investor, Svolder samt Latour. Såklart vill jag addera fler, såsom Spiltan, men jag har satt gränsen till tre investmentbolag och ska således förhålla mig till den.

De tre investmentbolag som jag anser ska handlas till en substansrabatt relativt deras innehav samt historik är Öresund, Industrivärden samt VNV Global. 

A

Industrivärden kan nog få mångas ögonbryn att höjas. Förvisso har de presterat bättre än OMX S30 de senaste sju respektive fem åren om återinvesterade utdelningar (=totalavkastning) tas med i kalkylen, vilket de såklart ska, likväl tycker jag inte det är någon utklassning att tala om. Därtill är samtliga av investmentbolagets innehav noterade samt är diversifieringen tämligen snäv med viktningar mot främst Volvo, Sandvik samt Essity och Handelsbanken. Inga dåliga bolag, tvärtom, likväl är det mycket vikt mot dessa i allmänhet, men Volvo i synnerhet. Således finns en hög cyklikalitet.     

Vilka tre investmentbolag anser du är förtjänta av en premie respektive rabatt?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.