1 Jan, 2021

Recency bias, erfarenhet och morgondagen

Tid relativt människans minneskapacitet kan ibland vara en farlig kombination. Vad som är än mer farligt för människan är envar individs brist på erfarenhet. Mycket kan man läsa sig till, men vissa saker måste man uppleva. Vi som inte var aktiva, eller ens könsmogna, under finanskrisen 2008–2009 har enbart kunnat läsa till den tidens kraftiga nedgångar, hur folk agerade och hur många kom att lämnas blottställda. Att läsa om hur ens portfölj går ned med 10, 20, 30, 40, 50 och slutligen 60 % är en sak, men att sedan uppleva en liknande situation är en något helt annat. Känslor som inte infinner sig vid en läsning gör dock så vid en reell händelse och jag tror få, om ens någon, inte kom att bli detta varse under februari och mars 2020.

Är då all läsning negativt? Nej och tvärtom – jag tror (läs; ”vet”) att den hjälper envar att agera mer rationellt och känslokallt, men det är inte ett hundraprocentigt vaccin. Det är först i stridens hetta som hjälten får bekänna färg och det är här som all träning och alla förberedelser visar sig vara tillräckliga. Ju mer och ju bättre du har tränat, desto högre sannolikhet att inte bara överleva ett ras, utan även att bli en som istället utnyttjar det och därmed blir en vinnare; ”Never let a crisis go to waste” (Churchill, Winston).

Åter till ”tid” relativt ”människans minneskapacitet”. Då det idag är många aktiva som har funnits börsen och investeringar post finanskrisen, eller däromkring, är det få som har en erfarenhet om de räntor som för bara 15-20 år sedan ansågs vara lika normala som att en svensk alltid hellre knyter näven i fickan än höjer sin röst… Visst kan vi läsa oss till dessa tider, men det är ändå svårt att ta till sig. Bostadskrisen i Sverige under det tidigare 1990-talet, med dessa tillfälliga räntor på 500 %, är likt en saga där den onda häxan idag ses som besegrad; tillintetgjord. Min fråga; är hon verkligen det?

Även om det kan låta långsökt och, ja, till och med orealistiskt, kan ovan nämnda räntor komma tillbaka. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg tror jag, och många andra, att en inflation kommer att komma. Förvisso en långsam sådan, likväl en inflation. Världens centralbanker kommer att stå något osäkra; ty konjunkturen går ju bra, så vad ska vi göra? Dopa marknaden bara för att börsen sjunker? Till och med riskkapitalisterna inser att en sådan värld kan vara svår att få fungerande. Med detta sagt vill jag betona att det kan hända, för vår förmåga att föreställa oss det otänkbara tar oss alltid med en stor förvåning (detta är något som jag skriver om i den kommande boken).

Var går gränsen för ”nära nutid”? Är det de senaste 2–3 åren? 4–5? 5–10? Beroende på var gränsen dras kommer svaren att bli olika. ”De senaste åren har räntan enbart sjunkit” – vilken tidshorisont menas? Just detta tål att ömsom lyftas fram, ömsom problematiseras. Bara för att det har varit sjunkande räntor de senaste tio år betyder det inte att de kommer fortsätta att sjunka. Det betyder inte heller att de per automatik kommer att stiga, men att utgå från att ”så har det alltid varit” (beroende på den tidshorisont som du appellerar till) är med stor sannolikhet mindre klokt att göra.

Om ovan – recency bias -  skrev jag tidigare i år på Kalqyl.se och jag finner just denna bias vara nog så viktig i tider likt dessa. Att överprestera index 1, 2, 3 eller 5 år är bra, men hur ser det ut på 10 och 15 år? Självklart gäller vice versa, dvs. att även om du under några få år har underpresterat, men ändå är säker på din strategi kan denna mycket väl visa sig vara den rätta och vi vet alla att spelet är slut först då vi, spelarna, bestämmer oss för att sluta.

Faktum är att ingen av oss vet vad morgondagen har i sin linda, men att utgå från att allt kommer att vara som vanligt alt. att det kommer att bli exakt som jag tror är att utsätta sig för en onödig risk. Oavsett om du har presterat en positiv utveckling om tresiffriga procenttal, eller en svagare sådan, bör du agera ödmjukt inför morgondagen. Var nöjd och klappa dig själv på axeln, absolut, men i morgon är en ny dag och varje individ är enbart lika bra som sin senaste prestation.

Vad gjorde du gjort bra och rätt 2020? Vad gjorde du för fel och vad identifierade du för brister? Ta dig tid och skriv ned dessa och skriv sedan ned hur du ska agera när liknande situationer inträffar. Den som har en fungerande brandvarnare tenderar att överleva fler eldsvådor än den som är utan.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.