31 Jan, 2021

Risken med Wall Street Bets

Jag tänker inte ge mig på att förklara vad WallStreetBets är, då jag tror att det är få, om ens någon, som inte har fått läsa, se och höra om det under den senaste veckan. I ena ringhörnan har vi de s.k. ”retailinvestors”, som till en början främst bestod av mer pålästa och insatta och som ämnade att åsamka skada för blankare. Sedan kom fenomenet att växa än mer och helt plötsligt var det ett virtuellt Occupy Wall Street – syftet var och är att ”sätta dit” bankerna och de ”rika jävlarna som skor sig på vanliga Svenssons”. Även om jag till viss del kan känna en sorts glädje att se när David höjer rösten mot Goliat, anser jag att det är fel sätt att gå tillväga. Förstå mig rätt, för jag tar inte jättens parti, utan det är mer de risker som finns med detta beteende/denna rörelse som skrämmer mig.

Som en blixt från klar himmel har antalet avanzaägare i Gamestop vuxit till att idag vara över 28 000! Det är således fler som äger denna aktie än Microsoft eller Facebook. Likt folk dras till det virala och aktuella har många nya, oerfarna sökt sig till ”det här med investeringar” och jag tror, tyvärr, inte deras syfte är att göra rörelsen Occupy Wall Street sällskap, utan det som gör att de har blivit kunder hos Avanza eller Nordnet tror jag beror på att de ser en möjlighet att göra sig en fin vinst. Likt alltid finns undantag som bekräftar regeln och jag vet att jag här generaliserar på mycket lösa grunder. Följaktligen vill jag betona ”tror” i meningen ”…. blivit kunder hos Avanza eller Nordnet tror jag beror på att de…”.

Gamestop är ett bolag vars verksamhet de senaste 12 månaderna har fått se en minskad omsättningsminskning om 26,7 %. Det egna kapitalet har under samma tid minskat med 43 % och när snittet för såväl 7 som 10 år studera framkommer att minskning om 17,5 % respektive 12,7 %. Vinsten per aktie har… ja, bolaget har ingen vinst att tala om. Just nu ligger bolaget på en ”vinst” per aktie på -4,2.

Nedan bilder, tagna från Börsdata visar ovan, men mer illustrativt. Den först bilden redogör för de senaste 10 räkenskapsåren, medan den andra visar utvecklingen (eller ”avvecklingen”?) för de senaste 3 åren under 12 rullade månader.

Även om corona har påverkat bolaget negativt var bolaget skadeskjutet redan innan och pandemin kom, tyvärr för bolagets alla anställda och andra intressenter, att öka på det utförlopp som bolaget redan hade påbörjat.

Av de 28 000 ägare på Avanza (sedan kan vi utgå från att det finns många som äger via andra plattformar, såsom Nordnet) tror jag det är en majoritet som inte ens hade hört talas om blankning förrän googlingen 10 sekunder innan de köpte, eller som istället har googlat det därefter. Jag tror att det finns många som inte ens har besvärat sig med detta, utan enbart är med på tåget för att göra sig en hacka. Jag lägger ingen värdering vid detta och självklart aktiveras en FOMO när det finns pengar att tjäna. Det är dock viktigt att vara medveten om att det finns två, om vi bortser från de tidiga, som ägde aktien för de trodde på bolaget, slags intressenter på ägarlistan; de som vill se ett sorts Occupy Wall Street och de som är där för de snabba pengarna. Ännu en gång dömer jag inte och jag lägger ingen värdering i ovan – jag bara skriver vad jag tror, ser och läser.

Risken med de rörelser som vi har fått se kan just nu ses som långsökta, men det sade man om subprimelånen också och de som var könsmogna kring 2008 minns nog vad som hände det året. Någon måste alltid betala – det är ett faktum och är det inte du, är det någon annan person eller institution. Någon är det, för ingen äter en gratis lunch och framför allt inte på börsen.

Sean George (länk nedan) diskuterar om risken på ett bra sätt, för när blankarna tvingas täcka positioner, eller vägrar göra det enbart för att de vägrar anse sig ”besegrade” kommer de inte bara gå i konkurs, utan skulden och den likvida förlusten övergår till de som gav kredit – vilket i många fall är bankerna (härav ”Occupy Wall Street”). Om bankerna blir tillräckligt hår drabbade (skadeskjutna) är drömmen för många OWS-anhängare att de ska förstå att deras plats inte är att utnyttja avergage Joe, utan istället hjälpa hen. Dock är bankerna Joakim von Anka, Krösus Sork med flera personifierade; de vet hur att göra för att kostnaden alltid tillfaller deras kunder. Således kan vi utgå från att om/när ockupanterna lyckas, kommer det vara vi själva som får stå för notan.

Hur var det efter finanskrisen? Vilka fick fakturan? Ja, inte var det bankerna, utan staten gick in och räddade många av dem. Vilka medel användes? Exakt -skattebetalarnas. Dina och mina pengar. Samma sak har vi sett tidigare och troligtvis kommer vi få se det i framtiden. När räntorna sjönk från 2015 och fram till idag togs/tas kostnaden ut på slutkunden, dvs. du. Bankerna klarar sig alltid – det ligger i deras DNA. Tro inget annat.

Jag rekommenderar att lyssna på detta fjorton minuter långa klipp med Sean George samt den senaste podden från Placera, där b.la. Jesper och Karl diskuterar riskerna med nuvarande aktivism i b.la. Gamestop.

Snöbollseffekten är ofta associerad med hur ränta-på-ränta får vårt investerande kapital att växa, men denna kan även vara förrädisk om det istället ses utifrån ett motsatt perspektiv.  

Är du en av de som just nu äger? Om svaret är ”ja”, är det för att göra dig en hacka, eller för att ”klämma åt de rika jävla bankerna och bank-VD:arna”? Oavsett varför du äger hoppas jag att du är medveten om att det kommer att vara snabba kast kommande vecka/veckor och kom ihåg att bara investera med pengar som du har råd att förlora. När brandlarmet låter, kommer det vara trång – j***t trång, vid nödutgången.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.