20 Mar, 2024

Sätt ramen och gör det inte för svårt

Uppdaterad:
20 Mar, 2024

”Jag förstår inte vad som är så svårt. Istället för att springa runt likt nackade höns och passa bollen både hit och dit – gör mål. Vad är det som är så svårt. Ni har en uppgift och det är att få bollen bakom motståndarens mållinje. Varför göra det så komplicerat?” Orden sades inte av mig, utan av min fotbollstränare, men jag bär med mig dem än idag, för det finns mycket att ta med sig till hur vi agerar som investerare.

Kunskapens paradox
”Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction”, hävdade ekonomen och E. F. Schumacher och jag tror det finns mycket sanning att hämta härifrån. Vi tillhör släktet homo sapiens, “den vetanden människan”, och vi har ett inneboende driv att söka kunskap, främst i syfte för att överleva. Ju mer kun- och vetskap, desto större ”kontroll”, vilket rätt använt betyder ökad sannolikhet för överlevnad. 

I olika grad inser alla under sin levnadstid hur kunskapens paradox gör sig gällande. Kortfattat och övergripande gör nämnda gällande att ju mer vi vet, desto mer inser vi att vi inte vet. Jämför med att vi lyfter på en sten och där under finner två nya. Kedjan fortsätter sedan i en evinnerlighet.

Jag hävdar att detta är mer än gällande bland alla oss som investerar. Vi läser på om bolag, sektorer, centralbanker, räntor och så vidare och när vi upplever oss ha förstått X, inser vi med detsamma att en ny vit fläck uppkommit - Y. Det tar aldrig slut och för vissa kan detta vara krävande och modstulet, medan det för andra är vice versa.

Skog och träd
Rätt använt blir kunskap ett maktredskap. Kunskap är inte i sig ekvivalent med makt, utan det är först när kunskap appliceras som en viss makt utkristalliserar sig. Ju mer vi anskaffar oss vet- och kunskap om bolag och bolagsanalyser, desto mer ser och hittar vi delar av vår investeringsprocess som kan förbättras och utvecklas till att bli än bättre; än skarpare. Detta bra och positivt, men det tillkommer även en otacksam brasklapp.

Med all förvärvad kunskap, men också erfarenhet, finns risken att vi missar att se skogen för alla träd och istället för att se helheten ser vi enbart delarna. Förvisso är det de sistnämnda som skapar förstnämnda, men inte alltid! Som uttrycket gör gällande finns tillfällen då helheten är större än delarnas summa. Sagt med andra ord; virra inte bort dig bland alla detaljer när du analyserar ett bolag. Absolut är de viktiga, men mitt råd är att välja ut några faktorer, nyckeltal och så vidare som alltid ska sättas i förrummet vid en analys. Utan att ha detta som modus operandi – ett ramverk - är risken stor att du går vilse bland träden.

Viktiga element
Vad som ska sättas i förrummet är upp till var och en, då vi alla har en unik investeringsstrategi. Denna ska utgå från din placeringshorisont, riskbenägenhet, arbets- och sociala livssituation, ekonomi samt riskbenägenhet. Att inte utgå från sig själv är inte bara att göra sig själv en björntjänst, utan också att riskera sitt eget kapital. 

Att göra något komplext mer enkelt är lika svårt som det låter. Jag har dock utarbetat en process under vilken jag främst studerar bolagets historiska utveckling gällande nettoomsättning, vinst samt eget kapital, för att inte glömma marginalerna för både bruttoresultatet, rörelseresultatet samt vinstresultatet. Därefter studerar jag balansräkningen och fokuserar främst på nettoskuldsättningsgraden samt soliditeten.

Utöver ovan är det fria kassaflödet essentiellt hos mig, då det är det som ligger till grund för allt mellan betalningar till fortsatta och nya investeringar, för att inte glömma eventuella aktieåterköp och/eller utdelningar. 

Slutligen vill jag även se att ledningen har ett stort insynsägande och att jag bedömer sektorn därtill affärsverksamheten står inför en fortsatt tillväxt. 

Ödmjukt (o)medveten
Det finns en gräns för hur mycket vi kan veta om ett eller flera bolag. Förr eller senare måste vi godta att det vi läst oss till antingen håller eller inte håller för en eventuell investering. Detta erfordrar en ödmjukhet samt en acceptans. Acceptans att alla delar inte har synats till dess minsta beståndsdel.

Utan detta finns risken att vi aldrig vågar eller förmår oss att göra en investering, för vi fastnar bland träden. Genom att ha ett ramverk för processen, där vissa faktorer sätts i förrummet, minskar risken för att vi aldrig får se skogen. Gör dig själv en tjänst och avsätt tid för att både skapa och förädla just ditt ramverk. Sannolikheten är stor att du gör dig själv en stor tjänst samtidigt som du kommer spara såväl tid som energi på att ha en utarbetat och beprövad mall. 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.