20 Sep, 2020

Sofina S.A - nytt innehav

Få är vi som ju större portföljen växer och ju klokare (läs: äldre) vi blir mer och mer börjar att inte bara känna och uppleva en önskan om mer passivitet i vår portfölj, utan som dessutom också tar steget. Med passivitet menar jag främst investmentbolag och (index)fonder. Jag har länge varit förespråkare för investmentbolag som grupp, men viktigt är att inte dra alla över en och samma kam, för det finns också de som inte har presterat i paritet med sina likar.

Att öka i Investor, Svolder, Öresund, Creades, Industrivärden eller Latour nu känns mindre lockande, även om fakta säger att Wallenbergssfärens pärla handlas till en rabatt om cirka 13 % och Lundbergs dito till 9,5 %, men jag är ändå inte beredd att öka. Beträffande övriga handlas de till en premie, med Öresund och Svolder kring dryga 5 % och Latour samt Creades till 45 % respektive 60 %(!). Detta lockar inte.

I Europa finns ytterligare ett par inom nämnda sektor och här äger jag Wendel, Prosus samt GBL. Utöver detta har jag ett private equitybolag – Apax Global - på de brittiska öarna. Samtliga av nämnda, exklusive drottning Elisabeth, handlas till rabatt (oj, det där blev verkligen inte PK…), men jag är även här avig att öka. Nej, jag är inte förblindad av mitt GAV och det ”jobbiga” med att handla över det, för likt livet utvecklas, utvecklas även substansen, dvs. de underliggande värdena, utan jag vill inte handla för mycket för tätt inpå senaste köp/ökning.

Ett bolag som jag följt lite mer noga sedan våren 2020 är det belgiska bolaget Sofina S.A, som jag blev uppmärksammad om när jag talade med Karl Lans, som är analytiker på Placera. Jag kom strax efter detta trevliga samtal att skriva ett fåtal rader om våfflan till bolag, men har sedan dess inte skrivit mer.

Sofina är ett holdingbolag, men/och verkar som ett investmentbolag. De är inriktade mot att äga, förvalta och vidareutveckla olika tillväxtbolag runtom den globala marknaden. Visionen är att bistå med specialistkompetens och strategisk rådgivning för vardera bolag, med målet att utveckla dessa och frambringa ökat aktieägarvärde. Investeringarna görs inom ett flertal sektorer, men fokus är på hälsa och konsumtion (med en touch av utbildning), vilket nedan bild demonstrerar. Detta är inte något nystartat bolag, utan de har en historik om 120 år, vilket enbart bevisar att de är agila, dynamiska och öppna för vad världen vill och vart den är på väg. Jag rekommenderar varmt att följa den tidslinje som de har på sin hemsida.

När CEO, Harold Boel, får frågan om Sofinas strategi är svaret: ”Our strategy is simple. Wherever strong relationships can be created with like-minded partners as interested as we are by what makes companies grow, we will be present.”

Ägare av kött och blod är något som ofta lyfts fram som styrkor i allmänhet, men inom investmentbolag i synnerhet. Gällande Sofina SA ägs 54,5 % av kapitalet av familjen Boel och på andra plats respektive tredje plats finns Brederode SA (3,59) samt Sofina Societe Anonyme (1,.72 %). Den klarögda ser alltså att Sofina SA, lika paradoxalt likt en Christofer Nolan-film) är den tredje största ägaren av de utomstående aktierna för sitt eget bolag.

Den 3 september kom bolaget med sin halvårsrapport och för de som inte har följt bolaget och dess aktie kan det tilläggas att fallet ofta är som sådant att marknaden och de s.k. ”experterna” ofta har (mycket) höga prognoser och mer ofta än sällan infrias ej dessa. Således växer inte Sofina? Tvärtom, är svaret – de växer mycket bra. Det är mer som fallet är med Evolution Gaming, där det oavsett hur bra bolaget rapporterar blir en negativ dag för aktien.

Nackdelen med Sofinas rapporter är att de skrivs på flamländska och visst finns det olika översättningsverktyg, men man måste vara vaksam och medveten om att dessa inte alltid översätter likt originaltexten gör gällande.

Precis som för många bolag har covid-19 påverkat bolaget, men då de är mer exponerade mot bolag verksamma online/i det virtuella har det varit något mer mildare än för andra. Att läsa och utgå från denna rapport finner jag förvisso intressant, men inte fullt så givande iom. att covid-19 och dess påverkan fortfarande är för ungt att utvärdera om det kommer att få långa påverkningar för världens samhällen tillika konsumenter. Således lockar mer den senaste årsrapporten för räkenskapsåret 2019, vilket tog slut sista mars i år.

Likt de senaste åren visar bolaget att är duktiga kapitalförvaltare och totalavkastningen till aktieägarna för året landade på 18,4 %. Förutom att de olika innehaven utvecklas väl (ökad omsättning, EK/A, VPA et cetera) stärks Sofiaägarnas utveckling av det faktum att bolaget är mycket frekventa med återköp och så sent som den 8-15 september återköpte de 10 419 aktier till en totalsumma om €2 363 994. Beträffande återköp finns mer fakta om dessa på denna länk.

Vilka bolag finns under familjen Boels paraply? Nedan bild ger dels svar på frågan, dels visar inom vilka sektorer som de är verksamma inom. På den efterföljande bilden står att läsa om hur stort ägande bolaget har i de tio största innehaven.

Jag är själv kund i b.la. TheHutGroup, då jag då och då, när jag blir trött på mitt egengjorda, beställer cashewsmör från MyProtein. Utöver dessa är det främst bolag som jag enbart hart hört talas/läst om och efter att ha läst på finner jag dem samtliga intressanta.

Medgenome är ett av de som jag fastnar lite extra för. På sin hemsida beskiver de sig enligt: "MedGenome Inc. is a global leader in personalized medicine with unique genomic solutions in immuno-oncology, diabetes, ophthalmology, cardiology and other rare diseases." Få, om ens någon, kan påstå att detta inte är något som, tyvärr, är essentiellt i dagens värld. 

Förvisso är jag minst imponerad av DailyHunt, men smaken är som baken och då jag inte besitter en bakdel att tala om får jag här lite blint på Boel med familj. Om du inte visste vad DailyHunt är för några är det " [...] India’s #1 local language content application offering digital content every day in 14 languages . We are headquartered in Bengaluru, with offices in Delhi, Mumbai and teams across multiple towns and cities in India."

Biotech Dental är ett bolag som jag finner mycket intressant och likt många tror jag att tandvård dels är ocykliskt (exk. covid-19), dels är något som enbart växer. Detta inte bara för att tekniken utvecklas, utan även för att allt fler männsikor i världen uppnår låg arbetarklass/medelklass och med den ökade inkomsten kommer en del av den att läggas på hälsa, där bland annat tandhygién är essentiellt.

På nedan bild, från en välskriven artikel på Seeking Alpha, kan det beskådas hur den historiska substansrabatten har utvecklats och till en kurs om ca €239 ligger den just nu kirng 10 %.

Ägare av kött och blod, intressanta bolag som inte bara är en produkt av sin samtid, utan som även spås spela en än signifikantare sådan under de kommande åren, stabil historik. Som framkommer finns mycket som jag finner attraktivt. Finansiellt står bolaget lika stadigt som Olympos när titanerna gjorde ett försök att storma det. Nedan bilder från Börsdata visar ett bolag som mår och verkar bra och som, med sin finansiella styrka tillika breda geografiska exponering samt sektorsspridning, har alla förutsättningar att fortsätta leverera aktieägarvärde. Viktigt är dock att betona det faktum att vissa siffor blir missvisande iom. att det är ett investmentbolag. Att studera P/E är lönlöst och detta kan sägas om många andra nyckeltal.

Utdelningar är något jag prioriterar, men jag har också avsatt cirka 10 % av min totala portfölj för bolag som har ingen, eller nästintill ingen, sådan. Förvisso delar Sofina ut och visst är utdelningen i en stigande trend, men jag ser inte just utdelningar som det primära i mitt ägande. De får mer än gärna behålla den summa som idag motsvarar en direktavkastning om ca 1,25 %. Lägg därtill 35 % källskatt (som förvisso återbetalas) så… ja – jag ser detta som jag gör med mitt ägande i Prosus – tillväxt. Då jag inte bedömer mig tillräckligt insatt eller kunnig att exponera mig mot alla ”hypade” bolag därute bedömer jag Sofina och Prosus mer än väl svara på det som jag eftersöker.

Jag letar, som ovan har kommunicerats, bolag som mer är att betrakta som fonder, men där det finns ägare av kött och blod, en stark historik samt där förvaltningsavgiften inte är absurd. Mot dessa svarar Sofina och med en substanstillväxt per år om 9,5 % de senaste 15 åren blir jag inget annat än imponerad. Jag vill akta mig för att jämföra äpplen med päron (”Steffe” klarar det bättre än jag), men jag ser ett sorts belgiskt Kinnevik gällande innehav/fokus i detta bolag (eller om det borde vara tvärtom?) och ett sorts Lundbergs gällande ägandebilden, långsiktigheten, det återhållsamma och better safe the sorry-reflekterandet.

Jag har tagit en första position och jag kom verkligen inte in billigt, men då jag ämnar fortsätta öka mitt innehav kanske jag får möjligheten att handla till ett än mer attraktivt pris.

Vad tror du om detta bolag – går jag över ån efter vatten? Ligger de rätt i tiden?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.