3 Nov, 2020

Storebrand - norsk försäkring värd att äga?

Storebrand är en norsk spar - och försäkringsbank och tillhör de största inom sin sektor i Norden. Banken erbjuder ett brett utbud av tjänster inom allmän- och livförsäkring, kapitalförvaltning samt tillhörande banktjänster. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och företagskunder på den norska marknaden. Storebrand har anor tillbaka till 1767 och har sitt huvudkontor i Lysaker.

Vad som är extra lockande med Storebrand är det faktum att de 2007 förvärvade SPP Livsförsärking, som från 2001 ägdes av SHB, till en summa om 18 miljarder kronor, vilket kan ses som en sorts kassaflödes-guld-kalv. Detta dels för att de har en stor del av den svenska marknaden, dels för att deras fonder inte bara presterar väl, utan även ägs av många, många småsparare. Att många även har höga ratings på Morningstar är ej heller något negativt.

Att som bolag varit verksamma sedan åren då det ömsom rådde fester, teatrar och andra kulturevenemang i Europa, ömsom pågick diverse folkrörelser som sedan skulle mynna ut i diverse frihetskrig och revolutioner är lockande, för har man klarat av tidens alla prövningar sedan dess torde man stå rustad för framtida sådana. Med det sagt vill jag betona lex Kodak och att även dagens riddare i den gyllene rustningen kan falla – se bara hur den franska adeln kom att falla likt säd för lie vid b.la. slaget vid Azincourt, då britterna invaderade med sina långbågar.

Den 21/10 kom Storebrand med sin Q3 och denna var inget annat än fantastisk. Lite axplock från denna är:

  • Rörelseresultatet blev 672 miljoner norska kronor (580), väntat rörelseresultat var 619.
  • Koncernresultatet före amorteringar uppgick till 1 012 miljoner norska kronor (700).
  • Resultatet före skatt var 889 miljoner norska kronor (585).
  • Resultatet efter skatt blev 766 miljoner norska kronor (461), analytikerkonsensus 519.
  • Bolagets kapital under förvaltning var rekordhögt vid kvartalets slut och uppgick till 921 miljarder norska kronor, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.
  • Solvensen ökade med +10 pps (16 % ökning sedan Q2 2020)

Jag förväntar mig ingen kursraket i detta bolag, men tillsammans med en (över tid stigande) utdelning bör man här kunna hämta ut cirka 7-8 %/år. Just utdelning är något som bolaget är nya med och det var först efter räkenskapsåret 2015 som man instiftade sin nya utdelningspolicy som låter säga:

”Our dividend policy states that the aim is to pay an ordinary dividend of more than 50% of the group result after tax and at least the same nominal amount as the previous year. Ordinary dividends will be paid at a solvency margin of more than 150%. If the solvency margin is above 180%, the board intends to propose special dividends or share buy backs. To create further value, our ambition is to continue investment in prioritised growth areas and deliver an overall return on equity of at least 10%.”

När Storebrand studeras på den eminenta tjänsten Börsdata framkommer att de har en slagig historik och att det finns vissa delar som bör sättas under en stor skylt benämnd ”OBS!”. Totala därtill långfristiga skulder är i en stigande trend, men dessa har aldrig överskridit en nettoskuld om 0,92 %. Kassaflödet är även det slagit, men inte i farozonen. Det är mer tacksamt och uppskattat att se hur eget kapital/aktie, omsättning/aktie samt VPA över tid är i en stigande och, relativt, stabil trend.

Likt sina likar delar Storebrand ej ut något i år, utan håller sig till de rekommendationer som har kommunicerats. Däremot har de full möjlighet att skifta ut de 3NOK/aktie som de gjorde för räkenskapsåret 2018. Om allt vore under normala omständigheter skulle bolaget i dag handlas till en direktavkastning om cirka 5,5 %. Utdelningen har, sedan 2016 gått från 1,55 NOK via 2,5 NOK till att förra året stå på 3 NOK. Detta är inget annat än riktigt imponerande.

Även om jag äger mycket försäkring via AXA, Sampo samt Admiral Group har jag valt att ta en liten position, vilken motsvarar strax under 1 % av min totala portfölj. Jag har som ambition att öka denna, men positionen kommer aldrig att överstiga en total vikt om 2 %.

Äger du Storebrand?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.