3 Dec, 2019

Tandvård och djurhälsa - Patterson Companies

Tandläkare. Ömsom uppskattar man dem, ömsom skapar de ett obehag som skulle få Judas' straff i den nionde kretsens att framstå som en spavistelse. Oavsett vad du, jag och övriga kunder anser och tycker är det ett nödvändigt ont och säkert kommer även denna bransch att bli mer robotiserad, likt kirurgin et cetera, men till dess är det fortfarande, såväl bildligt som bokstavligt, ett hantverk som utförs.

Ett bolag som jag har tittat på är Patterson Companies, som är en distributör av produkter och tjänster för tand- veterinärvården. Bolaget tillhandahåller produkter, utrustning, programvaror samt övriga digitala lösningar inom nämnt arbetsområde. Utöver erbjuds finansiella - och juridiska lösningar. Produkterna används bland tandläkare, veterinärer samt bland större rehabiliteringscentrum runtom den nordamerikanska marknaden.

Bolaget har inte haft sin bästa tid under de senaste tre åren, då kursen är ned med cirka 50 % då detta inlägg skrivs. Liknade var det då jag skrev om Pedmed Express, som sedan dess har tagit en viss revansch. Kan det bli samma i detta fall? Jag tror på (mega?)trenden om husdjurs och djurs hälsa i allmänhet, men om tandvård och dess framväxt i synnerhet. Allt fler går in i arbetarklassen och i takt med detta kommer fler få åtkomst därtill råd med denna tjänst. Att hackor- och spadförsäljarna inom nämnda bransch även mer och mer övergår till att sälja system e.d., så kallad ”SaaS”-modell, tror jag kan bli en marginalhöjande tillgång.

Varför har bolaget lidit av en sådan nedgång? Svaret är tydligt men innan jag går in på siffror brukar en bild säga mer än tusen ord.

I sin senaste årsredovisning (2019) skriver bolaget, gällande avdelningen för ”Animal health”, att: "våra finansiella resultat för 2019 visade starka resultat i både Companion Animal och Production Animal-bolagen, vilket återspeglar det värderade partnerskap som Patterson erbjudanden till veterinärer och boskapsproducenter. Vi gjorde investeringar i nya produkter, tjänster och tekniker till att stödja våra kunders utvecklande behov inom områdena mjukvara och företagsledning. Vi fortsätter också att se en stark efterfrågan på företagstjänster som fokuserar på att hjälpa våra kunder att uppnå sina verksamhetsmål. Patterson förblir väl positionerad för att hävda sig över hela världen beträffande marknaden kring djurhälsa och vi förväntar oss att vår verksamhet kommer att fortsätta växa iunder räkenskapsåret 2020."

Beträffande avdelningen för ”dental” står följande att läsa:

"Att stabilisera vårt tandläkessegment var ett viktigt mål för det finansiella räkenskapsåret 2019 och vi är nöjda med de framsteg vi har gjort. Under andra halvåret av budgetåret 2019 lyckades vi få Dental-segment att vända till en omsättningstillväxt, istället för tidigare stiltje, YoY. Människors vetskap och behov av bra tandvårdsprodukter samt förbrukningsmaterial för tandvård fortsätter att förbättras och att driva ökad försäljning av dessa produkter är ett centralt fokus för oss framåt. Vår ledande position inom det digitala utrustningskategori gjorde det möjligt för oss att möta det växande efterfrågan på digitala lösningar och vår försäljning av utrustning och mjukvara ökade med 13 % under det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år."

Jag har plöjt diverse artiklar på Motley Fool och Seeking Alpha och majoriteten är mer negativa än dess antonym, men den som har verkat mer än ett år på börsen vet att det snabbt kan vända och även om det är för tidigt att ropa ”hej” är H&M just nu det mest talande exemplet. 

För att återgå till den första bilden över bolagets utveckling framkommer i den att vinsten har varit i en fallande trend sedan 2011, även om nedgången ej har varit spikrak. Under samma tid har även vinstmarginalen fått lida pin, likt en patient hos tandläkaren… … … Omsättningen har förvisso ökat men har de senaste 3-4 åren varit linjär. Således framkommer att nedgången och därmed den lägre värderingen inte har skett utan en orsak.

Som framkommer från bilderna från den underbara tjänsten Börsdata är att det inte är ett bolag utan problem. Skulden är i en stigande trend, kassaflödet är mer sjunkande än stigande samt minskar avkastning på eget kapital, bara för att nämna några nyckeltal av flera. Eller... jag kan nämna lite mer. Bruttomarginalen har de senaste åren minskat med en takt om 4,4 %, ROIC har under samma mätperiod minskat med ett genomsnitt om 8,8 % och ROC med 11,1 %. Den viktiga rörelsemarginalen, dvs. andelen av omsättningen som är kvar efter alla verksamhetskostnader innan finansiella kostnader och skatt,  har minskat med ett snitt om 13,1 %. 

I sina rapporter trycker styrelsen på att de anser utdelningen vara viktig och denna har varit stigande sedan den sjösattes 2010. Utdelningstillväxten har, till skillnad från många andra nyckeltal, varit stigande, vilket syns i nedan tabell om bolagets utdelningstillväxt.

12 månader

3 år

5 år

7 år

10 år

0 %

2 %

4,87 %

8,7 %

26,39 %


Med en direktavkastning om cirka 5,3 och med vetskap om att bolaget inte just nu figurerar i sin bästa form bör det studeras hur mycket av vinsten samt det fria kassaflödet som delas ut och här framkommer att utdelningsandelen är 86 % och utdelning/FCF ligger på 43, 7 %. Följaktligen inte superdåligt, likväl mindre bra med cirka 86 %.

Tror man att ledningen och VD kan göra verkstad av snacket om att de står inför en tillväxt och att de satsningar som görs kommer att bära frukt kan detta bolag vara värt att hålla koll på. Själv säger jag just nu ”tack, men nej tack”. Jag gillar branschen och tror på den, men just nu är detta inte det bolag som jag vill få marknadsexponering med. Jag har även, mer övergripande, tittat på några konkurrenter, såsom Dentsply Sirona, Inc., Henry Schein samt 3D Systems, vilka samtliga har haft det motigt under de senaste åren. Detta väcker verkligen mitt intresse - finns här en marknad som, likt spelbranschen, just nu är mer omtyckt än vice versa och att det går att hitta "guldklimpar"? Jag kommer fortsätta att läsa, men tar tacksamt emot råd och reflektioner. En bra artiklel att utgå från är denna - "7 Dental Stocks to Buy That Will Make You Smile".

Vad tror du dels om branschen i allmänhet, men Patterson Companies i synnerhet?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.