17 Dec, 2021

Tankar inför 2022, strategi osv. (+ ett sjätte tryck!)

Att börsåret 2021 har varit omtumlande och relativt skakig är intressant att studera. Ömsom har teknik- och tillväxtorienterade bola/aktier varit älskade, ömsom hatade. Ena dagen är räntan ”no issue”, för att andra dagen vara just det – ett problem och en källa till oro. Vi har sett det i flera bolag, såsom Sea, Pinterest, Unity, Mercado Libre med flera I vissa fall har det varit nyheter om nyemissioner, såsom i fallet med Mercado Libre (även om kursen sjunkit mycket mer än på den kurs emissionen gjordes). Investerare som har varit exponerade mot dessa, men även dess likar, har haft ett tungt avslut på detta år som går till historieböckerna som 2021.

Är räntan så farlig och vad är den nya normala sådana? 1 procent? 1,25 procent? 2 procent? Om detta tvistar de lärda och någon som sitter med facit på hand tror jag inte finns. Istället är det upp till var och en att skaffa sig en uppfattning och agera från den. Alltid vara beredd att revidera, men inte låta sig ryckas med i flocken när den drar åt ett visst håll.

Vi lever i en värld där den tekniska utvecklingen möjliggör produktion till allt lägre priser. Lägre produktionskostnader leder till lägre slutkundspriser. Detta är simpel marknadsekonomi – bäst produkt till bästa pris vinner, i sann Adam Smith-anda. Att det nu, under ett halv till ett och ett halvt år, är diverse flaskhalsar på grund av en hemsk pandemi bör ses som en tillfällighet. Emellertid tror jag de flesta inser att extremt låga räntor, eller till och med minusräntor, inte är hållbart på en längre sikt, för förr eller senare ska en (växande) nota betalas och blir det inte av vår generation, blir det av nästa.

Lägg därtill att vi alltmer lever i, och således konsumerar i, en digital värld – ett växande Metaverse. Inom detta finns få, om ens några, lager eller flaskhalsar att prata om. Förstås ska bolagen bakom produkterna ha vissa hårdvaror, såsom halvledare och annan materiell, men detta är en ytterst marginell del av deras hela affärsverksamhet. Skalbarheten hos bolagen gör att det ej kostar (så mycket) mer för kunden då bolagen expanderar, vilket leder till att slutpriset ej eskalerar. Det är bra för alla, såväl producent som slutkund.

Att gå från noll till ett – zero to one, som Peter Thiel skriver i sin bok med samma namn – är en kraftig och ofta pulserande händelse. Tänk själv från att inte kunna gå till att ta sina första steg! Det är en enorm och kraftig utveckling och självklart skapar det följder/konsekvenser. Emellertid kommer de första stegen snart bli det nya normala och relativt snabbt anpassar man sig. Dock handlar det om att stå ut, acklimatisera sig och införliva sig i det nya. De bolag som jag ovan har exemplifierat med kommer inte sluta växa, eller försvinna bara för att inflationen och räntan stiger. Ja, det kommer vara svårare att anskaffa billigt (läs: ”gratis”) kapital, men att de går under är som att skrika att jorden går under för att en liten sten slår ned i jorden och skapar… ja, ett litet skalv, men inget mer.

Problemet med stigande inflation och räntor är inte att de sker, utan i vilken hastighet de kommer med. Ju snabbare (dvs. ju snabbare vi lär oss gå), desto mer tillfälligt påverkade kommer vi att bli. Oinsatta och ointresserade s.k. ”passiva sparare” läser om ökningarna och blir oroliga. Oron späs på ju fler löpsedlar Dagens Industri, Aftonbladet med flera skriver och således blir risken större att det blir ett hemtagande av vinster/kapital. En säljer och innan någon hinner stava ”jultomte” har flocken tagit rygg. Detta kallas ofta för ”stupid money”, vilket vi kan översätta till ”korkade pengar”. Investerat kapital som ej tänker, utan bara följer med. Följer med flocken. ESG, räntor, inflation…. Alltid finns någon orsak.

Oro för räntor, inflation och passiva inflöden är en farlig cocktail. Flocken finns idag främst i passiva flöden, såsom indexfonder och ETF:er. Dessa har vuxit i kraft de senaste åren för att idag står för över 50 procent av allt kapital på marknaden. Tro tusan att det blir kraftiga upp och nedställ när tant Agatha i Åmål och farbror Rune i Vadstena läser om riskerna med X och vill sälja!

Att 2022 kommer bli mer volatilt är något jag är övertygad om. Det kommer vara kraftiga svängningar i aktier som har en stor plats i nämnda fonder och ETF:er. Emellertid måste du som investerare ta bort detta när du investerar och istället fokusera på bolaget och dess fundamentala utveckling. Till syvende och sist är det vinsten per aktie (VPA) som kommer att styra aktiekursen. Ha förståelse och respekt för ETF:erna och dess makt, men låt dig inte ryckas med.

Jag tror, men vet inte något, om framtiden. Jag agerar utifrån vad jag ser, läser och hör. Jag ser, läser och hör och utifrån det reflekterar jag. Mina reflektioner skriver jag ned och diskuterar med andra för att sedan reflektera ytterligare. Jag är inte avig till att ändra min uppfattning och vet att jag egentligen inget vet. Det jag dock vet är att bra bolag tenderar att fortsätta vara just det – bra bolag. Bra bolag möter och övervinner de hinder de ställs inför. Således kommer jag fortsätta investera som jag hittills gjort, där ett tydligt fokus ligger på att ständigt öka exponering mot investmentbolag och mot bolag med en beprövad historik. Bolag som har en stabil finansiell ställning och där såväl ledning som styrelse har fler än två pommes frites på tallriken.

"[...]jmfr. häst & vagn vs. bilen när den kom i början av 1900-talet[...]"
 

Kommer jag bli ”bäst” via detta? Kommer jag stå som ”vinnare” när alla ska stoltsera över sin portföljs avkastning den 31/12? Nej, långt ifrån. Men jag investerar inte för att kunna stå på klippan och visa att jag har längst könsorgan, eller kräva min guldmedalj. Sådant anser jag vara stenålder. Istället är min plan att investera på ett sätt som varje dag tar mig ett relativt säkert steg mot att bli ekonomisk fri/finansiellt oberoende i den mening att min portfölj genererar en årlig avkastning som täcker alla mina fasta och rörliga utgifter. Om jag sedan hamnar högts upp när årsavkastningen skall granskas, eller längst ned gör mig ingenting. Jag har, som framkommer, inget intresse av att mäta könsorgan.

Under 2022 kommer jag fortsätta investera som jag hittills gjort och kanske kommer just 2022 bli mitt sämsta år. Kanske även 2023 och 2024. Dock är jag övertygad om att när jag om 10 år, dvs. 2031, ser tillbaka på mig själv idag och vad min portfölj har genererat kommer det vara positivt och jag kommer sedan länge vara ”i mål”. I’m in it for the long run, not the sort one.

Vad vill jag säga? Räntor, inflation, ETF:er, ESG, mätning av könsorgan och allt annat fasters moster tar upp – glöm det och lägg fokus på dig, din livs- och ekonomiska situation. Investera sedan i bra, stabila och historiskt pålitliga bolag utifrån din ekonomi. Strunta i vad ”alla andra” gör. De har helt andra förutsättningar och incitament. Sannolikheten, märk väl ej "chansen", att du kommer ha en positiv avkastning om X år är mycket större då än om du ska jaga en medalj för bästa årsavkastning år X, som egentligen inte är värt någonting. Möjligtvis XX likes på valfri social plattform. Som om det är det livet och allt handlar om(?).

Visst kommer vissa av de bolag som jag ser som stabila, pålitliga och så vidare inte finnas kvar om +10 år (jmfr. häst & vagn vs. bilen när den kom i början av 1900-talet), men sannolikheten för det är stor. Jag tar hellre sannolikhet före chans. Hellre sannolikhet före risk. 

Investor, Svolder, Industrivärden, Creades, LVMH, Öresund, Sofina och Creades står idag för en relativt stor del av min portfölj. Rocket science? Hell no. Relativt pålitlig tillväxt över lång tid? Mer "hell yeah" än dess antonym. Får jag bättre sömn och en stabilare mage med dessa? Hell yeah. Kan jag leva och ägna min vardag till att vara närvarande i livet, utan att behöva oroa mig för börsen? Hell yeah. Och är det inte just det - att leva, vara närvarande och "bara vara" som DET handlar om? 

------------------

Jag ämnar ej ikläda mig rollen som reklampelare, men det finns kvar ett fåtal exemplar av min första bok - Böespsykologi - så blir du en bättre investerare, och du kan nu köpa den och den fristående uppföljaren till ett totalt pris om 349 kronor i förlagets webshop. Jag kan även, med glädje och total häpenhet, meddela att boken nu är skickad på dess sjätte(!) tryck sedan releasen i mars 2020. TACK alla för detta. Ni har en lika stor del i mina böckers framväxt som jag, minst.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.