12 Mar, 2020

Tankar som uppkommer

Få, om ens någon, är eller har blivit berörd av nuvarande börssituation. Vem hade kunnat tro att anno 2020 skulle bjuda på att ett helt land försätts i karantän och att svenska staten förbjuder folksamlingar med över 500 deltagare? Vem hade trott att Opec+ skulle bli så osams som man idag är och vem hade trott att FED skulle sänka räntan med 50 bsp? Vem hade trott att flyg mellan Europa och USA skulle stängas ned för en månad och att Danmark skulle stänga de flesta institutioner?

Under veckan har jag vare sig ökat, hyvlat, köpt eller sålt. Förvisso har en tanke vuxit inom mig att ta hem och säkra vissa vinster, såsom i Bure och Castellum. Emellertid har jag valt att inte agera på dessa tankar, utan istället har jag bemött dem med ifrågasättanden:

 1. Vad är syftet med placeringen?
  Att dessa bolag skall få mitt investerade kapital att, via såväl värdetillväxt som utdelningar, växa.
   
 2. Vad är din placeringshorisont?
  Minst 20 år och kanske kommer jag aldrig ta av dessa byxor av guld, för att parafrasera Lundgrens alster Pojken med guldbyxorna
   
 3. Hade du tänkt att resan mot ett passivt kapital om 12 nettolöner via utdelningar skulle gå felfritt och utan några större hinder?
  Nej. Jag har räknat med minst 3-4 större nedgångar därtill diverse korrektioner.
   
 4. Hur skall du agera när du känner att känslor och tankar håller på att vinna makt över din mer rationella sida?
  Skriva. Skriva, skriva och skriva. Skriva ned tankar och de känslor som jag ömsom tänker, ömsom känner och sedan analysera dem. Finns det fog att följa dem, eller är de fortfarande underställda de som finns nedtecknade i den ursprungliga strategin? Lider jag av aktivitetsbias, eller är det rationellt och korrekt att agera som tankar och känslor säger?
   
 5. Är du beroende av din portfölj?
  Nej. Jag jobbar och får lön envar månad och av denna avsätter jag ständigt medel att investera. Således kan och kommer jag fortsätta vara nettoköpare på lägre kurser än de som gällde i januari detta år. Därtill kommer även utdelningar snart att trilla in.

 6. Om du planerar att sälja – hur och när skall du gå in? Klarar du av att tajma marknaden?
  Nej – detta är något som jag ej klarar och jag tror att om jag försätter mig i den positionen kommer det bli mycket tid framför olika analyser, diagram, aktiekurser et cetera som troligtvis inte kommer att leda till så mycket mer avkastning än nuvarande agerande (i långa loppet).

Kanske är jag naiv? Kanske har jag inte förstått vad som egentligen händer? Kanske väljer jag, mer undermedvetet, att inte låtsats om allt som just nu händer? Kanske. Kanske inte.

Tankar finns och dessa både kommer och går. Jag kan inte kontrollera när och hur de kommer, men jag kan kontrollera hur jag förhåller mig till dem och via ovan förfarande bedömer jag mig minska risken att agera i affekt. Ett agerande som jag kanske kan komma att få ångra.

Tycker jag att nuvarande situation är jobbig? Ja, för mänskligheten och för alla som lider. Beträffande det rent börsmässiga – faktiskt inte. Det kan låta skumt, men jag gör inte det. Fokus ligger på jobb, fritid och, såklart, min kommande bok (har nu lagt upp en länk i menyn som finns till vänster om denna). Att gå runt att oroa sig för något som man inte kan göra något åt (i mitt fall är mitt beslut hittills att jag ej kan agera/göra något, förutom att följa de råd som WHO och Folkhälsomyndigheten ger) tjänar ingenting till och det skadar bara individen själv. Reglerna var tydliga när jag började och dessa är än mer gällande nu: ”satsa inte kapital som du inte kan vara utan under minst fem år.”

Om och när convid-19 är under ”kontroll” finns mycket som talar för ekonomin och börsen, då världens centralbanker, regeringar et cetera har iscensatt extrema insatser. Jag tycker att mon bloggkollega – Kortsikts blogg – beskriver detta på ett mycket bra sött.

Har vi sett botten? Här är jag tveksam, men min kaffesump är lika bra/mindre bra som din och jag kan enbart utgå från min position tillika mina förutsättningar. Afrika, USA… det finns många geografier kvar och frågan är om vi ens kan förstå detta?

Hur avslutar jag en text likt denna? Nummer ett: om du agerar, se till att det inte är i affekt. Om du upplever det jobbigt, finn ett sätt att bearbeta detta, för ett förfarande á la strutsen, dvs. att stoppa huvudet i sanden, kommer enbart att leda till värre och högre kval, vilka du förr eller senare måste bemöta.

För att avsluta vill jag återkomma till den skröna som går inom finanskretsar:

Den som söker råd i sina investeringar: ”Hej, jag behöver råd och hoppas att du kan hjälpa mig. Kan du ge förslag på vissa strategier som historiskt har visat sig gå bra?”

Rådgivaren: ”Du har denna, denna och denna, vilka alla har klarat av att hålla en bra utveckling relativt sina jämförelseindex. Här finns även bra och pålästa förvaltare.”

Den som söker råd i sina investeringar: ”Vad bra… men, jag ser även den där – vem är det som sköter den, för den har ju gått astronomiskt bra. Titta – den har ju klarat alla kriser som vi har fått utstå de senaste 40 åren. Han som driver denna måste vara riktigt duktig(?).”

Rådgivaren: ”Ja… ehh. Han som drev den var mycket duktig. Han är tyvärr bortgången sedan 15 år, men vi har låtit den fonden fortsätta och bara återinvesterat i befintliga innehav, precis som min f.d. kollega sade innan han gick bort.”

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.