8 Mar, 2021

Unity - en gyllene hacka och spade?

Jag tror det var och är få som inte har hört talas om det danska bolaget Unity, vars produkt är en mycket uppskattad och välanvänd grafikmotor. Bolaget kom till börsen under september 2020 och har avhandlats av såväl Motley Fool som Seeking Alpha, men även den numera på paus liggande podden ”Game of Stocks”. Jag rekommenderar starkt lyssna på podden, då verksamheten här gås igenom på en mycket bra och djup nivå.

Jag vill även rekommendera bolagets S1, vilket är det dokument bolaget lämnar in inför sin IPO. Slutligen kan även denna youtube-video på 10 minuter rekommenderas, där bolagets affärsmodell och fantastiska ekosystem presenteras.

På Avanza ges följande beskrivning av bolaget: ”Unity Software är verksamma inom teknikbranscen [sic!]. Bolaget är specialiserade inom tillhandahållandet av mjukvarulösningar. Exempel på produkter som bolaget erbjuder inkluderar grafiska 3D-verktyg för framställandet av bilder och övrigt innehållsbaserat material. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden, där kunderna huvudsakligen består av medelstora företagskunder och professionella privatanvändare.” Bolagets produkt kan och bör ses som ”hacka och spade”.

Många likställer Unitys grafikmotor med mobilspel och andra, mer lättkrävande spel. Det är sant att en stor del av intäkterna och kassaflödena kommer från detta segment, men den än mer viktigare delen, och just nu mer snabbväxande, är den som riktar sig till allt från bygg till militär, filmskapande, bildesign/utveckling och försäkring. Bland annat använder Skanska motorn för att rita upp diverse byggnadsprojekt, vari i de kan testa byggnaden/byggnaderna och se hur de står sig mot t.ex. orkaner eller andra oönskade händelser. För ett år sedan kom 8 % av intäkterna från ”icke-gaming”-bolag, medan det idag är 13 %.

Bolagets aktiekurs introducerades i september 2020 på $52 och kom att nå ända $172 den 22 december 2020. Därefter har den dalat lite och än mer efter bolagets Q4 samt pga. den allmänna ”teknikfrossa” vi sett de senaste veckorna.

Beträffande Q4:an var det främst guidningen som kan ses vara orsaken framför övriga till aktiens nedgång (men ej förfall). Från att tidigare ha haft/legat på en tillväxt om +30 % gällande omsättning guidade bolaget nu 26 % för räkenskapsåret 2021. Det finns en anledning till denna guidning; dels är bolaget tydliga med att säga att de anser att de fick en boost av covid-19, vilket bidrog med en positiv tillväxt om ca $25 miljoner. Därtill den minskning som kan komma av Apples nya uppdatering. Summeras dessa blir det en guidning om 26 % i omsättningstillväxt istället för de tidigare 30 %.

Utöver detta kan nämnas att bolaget har en krigskassa om $1,75 miljarder och är skuldfria. Beträffande andra viktiga nyckeltal framkom att det fria kassaflödet gick från minus $9,7m till +$3,6m.

Det som främst oroar marknaden är, som ovan diskuterats, Apples kommande uppdatering, vilken syftar till att skydda användarna och stärka deras integritet. Med detta kommer det bli svårt att få åtkomst till alla de data spelare såsom just Unity får och har – data utvecklare, filmare, producenter mm. använder för att utveckla, anpassa och maximera sin produkt. Unity spår att denna uppdatering kommer påverka bolagets intäkter med cirka 3 %, dvs. $30m.

Där många tror att detta är den första av flera kommande käftsmällar talar emellertid mycket för att Unity kan komma att bli vinnare – och inte förlorare. De har byggt upp, utvecklat och förbättrat sitt eget ekosystem under flera år och via detta hjälper de sina användare att inte bara göra sina spel (tillgängliga), utan även att promota och marknadsföra dem. Spelen skapas med Unitys motor och finns i deras egen ”store” (ie. ekosystem), där andra kan spela, testa, diskutera med utvecklarna et cetera. Här kan utvecklarna även ha reklam och monetarisera på denna.

Unity tar ingen avgift av utvecklare förrän de går med en vinst om $100 000 och därefter tar de 5 %. Om utvecklarna vill ha ”in game purshase”, vilket är en stor bidragande inkomstkälla för dem, tar Unity ingen avgift. Ställ detta mot Apple och deras 30 % i Appstore. Samma Apple som snart kommer med sin integritetsuppdatering. Visst – äpplet har en enorm räckvidd och är ”störst”, men jag tycker mig se att Unity kan komma att växa på Apples ageranden.

Utvecklare vill gärna kunna monetarisera samt ges tillgång till data att utveckla, anpassa och förstärka sina produkter. Om underlag och möjlighet till sistnämnda försvåras kommer dessa att söka sig någon annanstans – detta ”landet annanstans” kan mycket möjligt vara Unitys ekosystem. För att än mer förstå hur detta fungerar och hur alla Unitys ”delar” samverkar rekommenderar jag verkligen den 10 minuter långa Youtube-video jag tidigare i inlägget länkade till.

Bolaget har, som sagt, bara varit noterade sedan september 2020 och således finns det inte mycket data att ta del av. Dock visar i alla fall dessa bilder hur utvecklingen tenderar att gå och vara:

En risk är att deras främsta konkurrent, Unreal Engine, som har skapats och drivs av Epic Games (som just nu har sin batlaj med Apple om Appstores 30 %:s vara och icke-vara). Det är sant att denna grafikmotor är mer avancerad och används mer i de mer krävande spelen. Emelllertid säger sig Unity ha cirka 51-53 % av den totala spelmarknaden och utöver Unreal finns inga andra, lika stora och "farliga" konkurrenter. Ubisoft har sin motor och Kreti har sin pleti, men dessa är så små och så "privata". Givet den TAM (Total Adressable Market) som existerar finns mycket, mycket potenital hos danskjäveln till bolag. 

Jag har under Nasdaq-frossan tagit min första position i detta bolag – en position jag ämnar att, givet att bolaget fortsätter att utvecklas likt de just nu gör, öka under kommande år. Äger du Unity – detta hackor- och spadar-bolag? VR, AR, 3D och 2D... en mycket växande marknad!

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.