12 Nov, 2020

Utdelningsstopp även 2021?

Igår, torsdag, kunde vi läsa på Dagens Industris hemsida om hur Finansinspektionen (FI) vill ha kvar ett utdelningsstopp en bit in på 2021. Institutionen redogör inte för hur långt ”en bit in på 2021” är, vilket jag har förståelse för; ty ingen kan veta att den 11 mars kommer allt att vara ”guld och gröna skogar”. Det jag dock ställer mig mycket kluven till och även finner beklagligt är sättet som de uttrycker sig på. Faktum är att de hintar om att de förvisso kan ge klartecken för utdelningar, men inte fullskaliga sådana. Med andra ord kan det bli som så att om/när banker får dela ut kan de ändå hindras från att betala ut mer än kanske 40 % av den ursprungliga summan.

När di:s reporter ställer Erik Thedéen mot väggen och frågar OM det är tal om ovan nämnda gränser svarar han att det är upp till var och en att tolka det pressmeddelande som tidigare under dagens skickades ut. Min tolkning, tillsammans med Thedéens utlåtande/kommentar, är att det mycket väl riskerar att bli som så att det blir ett sorts tak för bankerna.

Alla storbanker har, med olika ordalag, varit tydliga med att de 1) kan och 2) vill dela ut, men att de under 2020 hindras av FI, som också påverkas, om än ej styrs, av ECB och de rekommendationer som de ger till de europeiska bankerna.

Jag förstår oron som finns och självklart gäller det att noggrant tänka sig för innan man skeppar ut pengar, men det är också viktigt att komma ihåg att utan dessa pengar kommer det inte bli några nya investeringar. Stiftelser är några av många som är beroende av dem, vilket har stått att läsa om i Ratos kommunikation under året. Även Svolders VD, Ulf Hedlundh, har kritiserat det utdelningsstopp som finns och menar att dessa pengar måste ut för att de ekonomiska snurrorna skall snurra.

”Svolder ser aktieutdelning som den naturligaste formen av vinstdelning och ersättning för det kapital aktieägarna tillför varje aktiebolag. Det är förödande för kapitalförsörjningen om det från politiskt håll ställs upp hinder för just utdelning.”

Frågan är allt annan en enkel, men jag tror att det är för mycket av ”bromsa” hos Thedéen med flera. Självklart skall alltid risken och nedsidan beaktas och tas med i beräkningarna, men det finns också en mycket stor risk med att alla de som är beroende av utdelningar, såsom forskningsstiftelser, tyvärr tvingas att lägga ned. Tänk om botemedlet mot en mycket allvarlig sjukdom, med nuvarande restriktioner, inte får se dagens ljus?

Vad anser du om FI:s utlåtande från igår – agerar de korrekt, eller helt fel? Är du likt jag inne på att en mellanväg är den bästa?

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.