3 Jun, 2020

Vertikala odlingar - en tillväxtbransch!

Världen står inför stora utmaningar, inte minst gällande klimat och tillgång till grödor. Dessa befinner sig också i en symbios och således är det dels viktigt att beslutsfattare inte gör X för att lösa förstnämnda, men att detta skadar Y i sistnämnda, dels att forskning kring detta ges än mer tillskott i form av kapital, materiella ting, kompetens et cetera.

Något som har fångat min uppmärksamhet de senaste veckorna är vertikala odlingar. Jag kom att bli (än mer) upplyst och fångad av detta då jag läste en artikel om den i oktober kommande världsutställningen i Dubai, ett land som importerar en majoritet av sina kostförnödenheter. Temat på denna världsutställning är ”hållbarhet” och givet detta är det mycket opassande att flyga in mat från världens alla hörn. Som en reaktion på detta, men även för landets egen önskan, har de valt att satsa på vertikala inomhusodlingar, som dels växer snabbare i och med mer anpassat ljus och värme, dels förbrukar 90–99 % mindre vatten. De gör detta i ett samarbete med Crop-One, ett Sillicon Valleybolag, samt flygbolaget Emirates cateringverksamhet (dagligen, vid tider då inget coronoaspöke jävlas, skickas 2700 kilo bladgrönt till Dubais flygplats). I dessa tre videor (video 1video 2video 3) får man en liten inblick i detta fascinerande projekt, men också på hur andra riskkapitalister har satsat (video 2) samt hur det, på ett mer generellt och internationellt plan, ser ut när odling/gödsel flyttar från landsorten och in till (super)städerna.  

Sedan ett par år tillbaka har privata investerare kastat sig över bolag likt Crop-One, då de ser en enorm tillväxt. Som exempel kan nämnas Softbanks investering om $200 miljoner i Plenty anno 2017, Ikeas densamma, men i Aerofarms samt Google Ventures’ investering i Bowery Farmings.

Under 2020 lanserar Intelligent Growth Solutions, som ligger  nära Dundeee i Skottland, ett LED-system för vertikal odling som kan minska energikostnaderna med hälften. De flesta vertikala odlingar kommer att byggas i närheten till städer, vilket kommer att minska miljöpåverkan från den annars långa fraktdistansen från bondgårdar på landet. Ett exempel på detta är ovan nämnda Plenty, som har öppnat en högautomatiserad odling nära San Fransisco, vilken skall försörja mer än 100 mataffärer. Även mindre anläggningar kommer att byggas och i Storbritannien kommer matvarukedjan Mark & Spencer att installera vertikala odlingsenheter från det tyska bolaget Infarm för att odla färska örter direkt i gångarna på sina stormarknader.

Jag har letat efter bolag inom denna verksamhet och som är noterade på börsen, men denna sökning har tyvärr burit en mycket liten frukt. Jag tror att dessa nya marknader som kommer med vertikala odlingar har enorma skalfördelar och att en stor tillväxt finns att finna tillika få ta del av. Jag har läst lite kring hur stora bolag, såsom BASF, men även Samsung och IBM, gör försök att äntra marknaden. Självklart kommer vi att få se förvärv inom denna sektor och frågan är vilka som kommer att vara bland de mest önskade för de stora att överkomma.

Är denna sektor något som du är insatt i, eller som du nu fick ett intresse av? Vet du hur man på bästa och mest direkta sett kan få exponering mot sektorn i allmänhet, men dessa ”nya” bolag i synnerhet?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.