25 Dec, 2022

Vision

Efter en julafton som var inget annat än lyckad har en juldag avnjutits med såväl bokläsning som promenad. Ett begrepp som ständigt återkom till mig under gårdagen var ”tacksamhet”. Tacksamhet för att jag har ynnesten att ha en sådan underbar familj och släkt; ynnesten att kunna sitta och verka med människor jag älskar; ynnesten att inte bli dömd, utan lyssnad på samt bli respekterad. Det är tyvärr inte alla som har den ynnesten och påminn dig om detta. Pengar… bha, det är obetydligt relativt relationer.

Även om det gäller investeringar eller livet i dess allmänhet har jag alltid utgått från min vision. Min vision om vad jag tror och bedömer mig kunna se i framtiden. Visionen har varit och fortsätter vara grundbulten i allt jag tar mig an, såväl i jobbet som i vardagen.

Beroende på sfär, såsom just jobbsfären, vardagssfären, hälsosfären et cetera finns olika visioner och ”mål”, om än att det här menas i en mer abstrakt betydelse. Ett exempel är utdelningar, där min vision är att dessa, om och när jag hamnar i den livssituationen att jag vill göra annat än 7-16:30-jobb, ska kunna bekosta min tillvaro utan att jag lider nöd (läs; ska kunna köpa de råvaror jag önskar, åka på 1–3 resor om året et cetera). Ett exakt, konkret mål såsom 240 000 kronor per år i utdelningar finns inte, utan visionen är ledande. Vad som sedan bedöms vara en trygg summa får först resoneras kring om/när tillfället uppkommer. Till dess är visionen ledande – fortsätt spara, investera och se till att investera i bolag som har stabila finanser, en stark marknadsposition, över tid stigande utdelning men där utdelningsandelen aldrig riskerar bolagets finansiella hälsa et cetera.

Jag tror alla lever efter samt följer en vision, om än att många gör det på ett undermedvetet plan. Varför utbildade jag mig till lärare? Varför jobbar jag på arbetsplats X och inte Y? Varför Z och varför inte M? Min vision är att arbeta på en arbetsplats där jag bedömer mig få lika mycket energi som jag ger och där ledning och kollegor är reko personer. Vidare vill jag bo centralt så att jag har gång- eller cykelavstånd till ”allt” (kom ihåg att jag bor i Motala, en inte så liten stad) samt ha ett boende som inte kostar skjortan relativt vad jag får ut av värde i form av antalet rum, behov av renovering et cetera.

Ovan är en vision som har lett mig och fortsätter så göra. Varför tränar du? Du har ett mål, men mer korrekt tror jag du har en vision som du vill uppleva och nå. Ett mål såsom gå ned i vikt eller klara 100 kilo bänkpress är egentligen inte ett mål i sig, utan enbart en mätbar, konkret del av en större vision, eller hur?

Varför promenerar och springer du? Visst finns en vision om att leva länge och under den tiden ha en bra och stark kropp? Visst finns ”målet” att klara av det där maratonet, men det är mer en del av något större, eller hur?

För att återkoppla till investeringar och process.

Varför sparar och investerar du? Ställ dig själv frågan och ta den på högsta allvar, för den är essentiell för dig och ditt liv; ty din tid och dina pengar. Förstnämnda kommer aldrig tillbaka och beträffande sistnämnda kan det i många fall dröja. Länge.

När du har besvarat ovan fråga, eller i alla fall är längre i dina tankar och snart bedömer dig nå en klarar sikt (av visionen) ska du ställa dig samma fråga inför alla dina investeringar. Varför vill jag investera i det här bolaget? Vad är min vision för bolaget och med min investering i nämnda?

Ständigt utgår du från din övre vision – varför du investerar – och bryter ned den för att anpassa till och dina investeringar.

Mål är bra och man ska ha dem, men se dem mer som mätpunkter i en aldrig(?) slutande resa. Den tar slut samma dag du tar ditt sista andetag. Punkt. Allt fram till dess kommer på ett eller ett annat sätt, medvetet eller omedvetet att kretsa kring din vision givet att du har definierat den. Absolut kan och kommer den att ändras, men låt oss inte just här och nu gå in på teknikaliteter, för jag vet att du förstår det övergripande syftet och budskapet. Och nom samt när den ändras är det fortfarande en vision, eller hur? Förvisso ny, men ingalunda en vision!

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.