24 Nov, 2021

Följdfrågor om belåning

Som jag skrev i förra inlägget fick jag tre frågor om belåning. Dels en lite mer grundläggande som jag försökte besvara i förra inlägget. Sen fick jag två följfrågor kopplat till detta som jag tänkte beröra i dagens inlägg.

Kan väl börja med att förtydliga en sak jag skrev och besvarade i kommentarsfältet angående att jag i blogginlägget tog exemplet att det kanske inte är lönt att ta extra risk genom belåning om slutresultatet blir att man dör med 50 miljoner istället för 40 miljoner, men känner oro och ångest vid börsens svängningar under resans gång. Det jag menade var att den förväntade avkastningen på börsen utan belåning räcker ganska långt för den med ett högt sparande på lång tidshorisont. Detta var egentligen inte kopplat till frågeställarens läge (med ca 750k i portföljen i dagsläget) utan mer en allmän reflektion.

Har man som frågeställaren under 1 miljon kronor och har som mål att så snabbt som möjligt bygga upp en ekonomisk frihet (tex för att kunna sluta jobba och dessutom har satt en fast nivå för portföljens storlek då man vågar ta steget och sluta jobba så kommer ju en högre avkastning de kommande åren flytta datumet då man kan sluta jobba). Det blir helt enkelt en avvägning av risk kopplat till hur snabbt man känner att man behöver komma i mål. Är man 20 år och tycker det låter toppen att bygga upp en ekonomisk frihet till man fyller 50 behöver man ta ganska liten risk.

Det jag också menade med ökad risk kopplat till 40 eller 50 miljoner är att jag både hos mig själv och andra sett att man är väldigt försiktig i sina antaganden. Dvs många som jobbar mot ekonomisk frihet räknar med ganska låg avkastning, sätter upp mål för sitt sparande i kronor per månad som visar sig överträffa nästan varje månad, jobbar något extra år innan de tar steget att sluta jobba, räknar med att bara ta ut 3% av portföljen för säkerhets skull, har lite extrainkomster som de inte räknat med efter att de slutade jobba etc. Får man då 10% årlig avkastning på börsen så överträffar det allt det man räknat med. Det kanske således inte är lönt att ta ökad risk för att få ännu högre avkastning.

Med denna brasklapp och eventuella förtydling av vad jag menade så går vi vidare till de två följdfrågorna som delvis berör just detta:

Finns det något portföljvärde där man kan säga nu har man fått snöbollen i rullning dvs. dags att kliva av belåningen och låta ränta på ränta och månadssparandet sköta sitt, tex 3M?

I procent funkar så klart belåning på samma sätt oavsett om man har 1 eller 10 miljoner i portföljen. Så just när det kommer till ränta på ränta tycker jag inte det finns något läge där belåningen får mindre effekt eller att snöbollen ska få rulla på av sig själv. Men jag tycker ändå frågeställaren tänker rätt i mycket här. Dels blir en för hög belåning mycket enklare att lösa med nysparande om 20% belåning handlar om 200 000 kr än om det handlar om 2 miljoner. Dessutom kan det ju mer pengar man har vara så att man kan lägga mer fokus på att bevara värde snarare än maximera avkastningen. Detta hänger inte bara ihop med belåning men jag tog själv stora risker tidigt i mitt sparande och köpte tex Rysslandsfond för nästan alla mina pengar. Nu på slutet har jag istället valt att lägga en del pengar i preffar/D-aktier.

Så den dagen man inser att man klarar sig med 3-4% årligt uttag ur portföljen + inflation så minskar behovet av att få 14% årlig avkastning på bekostnad av risken att avkastningen blir -2% per år i snitt de kommande 10 åren. 

Finns det något förhållande mellan portföljens värde och månadssparande där det endast är ”marginellt lönsamt” att fortsätta spara enligt dig? Tänker mig något i stil med ett svar att om månadssparandet understiger 0,1 % av portföljens värde om du förstår vad jag menar. I mitt fall blir det då vid vilken tidpunkt/portföljvärde jag har ”gjort jobbet” utifrån mitt månadssparande på 10-12 tusen i månaden och inte längre ”behöver” fortsätta med månadssparandet vilket för mig innebär att gå ner i arbetstid och låta ränta på ränta fortsätta ticka på innan man kan sluta helt.

Här är det ganska enkelt att testa sig fram i tex en sparkalkylator. Så får man avgöra vad som är "marginellt lönsamt"

Vi börjar att ta frågeställarens nuläge med ca 750k i kapital och ett månadssparande på 12k och tittar på 10 års sikt med 8% årlig avkastning. Efter 10 år har vi då 3,6 miljoner. Utan månadssparande hade det varit 1,5 miljoner.

Tittar vi istället på upplägget som i frågan med månadssparande på 0,1% av portföljvärdet så ska ett sparande på 12k i månaden sättas i relation till en portfölj på 12 miljoner. Då går vi på 10 år med 8% avkastning från 12 miljoner till 26,5 miljoner med månadssparande på 12k per månad. Utan månadssparande så hade det varit 24,5 miljoner.

Det vill säga sparandet på 12k per månad har i båda fallen get 2 miljoner extra på 10 år. Men som del av totalen blir det väldigt litet. Och i fallet med en portfölj på 12 miljoner är så klart varje år man kan förskjuta första uttaget mycket viktigare än att det går att stoppa in några nya pengar. Så här håller jag absolut med frågeställaren om att det är en rimlig taktik att dela upp det hela i flera steg.

Ett sätt att lägga upp det skulle kunna vara:
1. Jobba heltid och spara mycket (eventuellt med belåning av portföljen för att koppla tillbaka till första frågan)
2. Jobba heltid men spara lite mindre (eventuellt minska ner belåningen lite)
3. Jobba deltid och inte spara något men heller inte plocka ut något (utan belåning)
4. Jobba mindre deltid och plocka ut 1-2% av portföljen årligen (utan belåning)
5. Inte jobba något och plocka ut 4% av portföljen årligen (utan belåning)

Jag skulle nog säga att denna gräns till och med går lite tidigare än när månadssparandet står för 0,1% av kapitalet.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.