23 Feb, 2023

SBBs utdelning och DRIP

Uppdaterad:
23 Feb, 2023

Idag kom SBB med sitt förslag på utdelning och överlag gick nyheten att de höjer utdelningen ut. Frågan är dock om det är hela sanningen? De kommer nämligen låta ägarna välja om de vill ha utdelningen i form av pengar eller nya aktier, kallat DRIP. Den med bra minne kanske kommer ihåg att H&M kom med detta förslag för några år sedan, men sedan fick skrota förslaget och bara dela ut pengar. 

Om vi börjar från början tycker jag man kan beskriva det så här:

Vi har tre identiska bolag. Alla tre bolagen gör en vinst på 1 miljard kronor och har 1 miljard aktier. Bolagen värderas till 10 miljarder och aktien står alltså i 10 kr.

Bolag 1 delar ut hela vinsten dvs 1 kr per aktie, en direktavkastning på 10%. 

Bolag 2 behåller hela vinsten i verksamheten och investerar den.

Bolag 3 tycker sig behöva mer än 1 miljard inom verksamheten och gör en nyemission för att ta in nya pengar från ägarna. Ägarna får köpa nya aktier för totalt 1 miljard kronor och bolaget har därefter 2 miljarder kronor i kassan som de kan investera. 1 miljard från förra årets vinst och 1 miljard som ägarna stoppat in. 

Så här långt finns det inget rätt eller fel. Allt handlar om vad ägarna till bolag 1 gör med sin utdelning, vad bolag 2 gör min sin miljard som ska investeras och vad bolag 3 gör med sina 2 miljarder som ska investeras. Så det går inte att utvärdera vilka fastighetsbolag som är bra och dåliga baserat på att vissa bolag i år höjt utdelningen, vissa har sänkt den, vissa har slopat den helt och vissa till och med ska göra nyemission. 

Så ovanstående kan vi kalla ett nollsummespel. Det varken skapas eller förstörs något värde vid utdelning eller nyemission, man flyttar bara pengar mellan bolagets kassa och ägarnas kassa. Däremot är det så klart bättre på lång sikt att äga bolag som går med vinst och kan dela ut pengar än att äga bolag som går med förlust och behöver få nya pengar från ägarna. Men i det här exemplet gjorde ju alla tre bolag precis lika stor vinst.

Så över till SBBs utdelningsförslag. Vi får här strunta i att fundera på om det är bra eller dåligt att dela ut mycket eller lite pengar. Det handlar precis som i fallen ovan vad SBB kan göra med pengarna som inte delas ut och det blir för komplext att försöka reda ut här och nu. Jag kommer därför hålla mig till just själva förfarandet med DRIP dvs att dela ut nya aktier istället för pengar till de ägare som så önskar. För det kan vara tillräckligt rörigt.

Upplägget är alltså att SBB föreslår en höjd utdelning per aktie jämfört med förra året. Men samtidigt får man välja om man vill ha utdelningen i pengar eller i form av nya aktier i SBB.

Vi börjar med de två ytterligheterna, antingen att alla väljer att ta utdelningen i pengar eller att alla väljer att ta utdelningen i form av nya aktier. I första fallet blir det givetvis så att den totala utdelningen för SBB blir högre än förra året och alla behåller samma ägande i bolaget eftersom inga nya aktier tillkommit. Dvs precis som en vanlig höjd utdelning. 

I det andra fallet blir det så att ingen får några pengar men ingen får heller en större andel av bolaget eftersom alla ägare får nya aktier i relation till hur många de hade sedan tidigare. Effekten blir alltså precis den samma som att de skulle ha 0 i utdelning.

Nu kommer det så klart bli någonstans mitt emellan dessa två ytterligheter. Några kommer ta utdelningen i pengar och några i nya aktier (huvudägaren Ilija sa i DI-TV idag på morgonen att han skulle ta aktier). Effekten blir då att den som tar pengar späds ut dvs kommer få en lägre andel av bolagets framtida vinster. Effekten blir också att den som tar nya aktier kommer få en lite större andel av framtida vinster, men inte lika mycket större andel som ifall man fått full utdelning i kronor och tagit dessa pengar och köpt fler aktier för. Nu får man visserligen fler aktier, men då totala antalet aktier ökar så stiger inte din ägarandel lika snabbt som om du köpt av en redan befintlig mängd aktier. 

Som jag ser det är ägarna till D-aktien den stora vinnaren i dagens förslag. Här får man möjlighet till full utdelning i kontanter i år utan att spädas ut, eftersom D-aktiens utdelning ska sättas i relation till totala utdelningen för alla A och B-aktier. Marknaden verkar inte hålla med utan i skrivande stund är B-aktien upp och D-aktien ner.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.