9 Feb, 2023

Utdelning D-aktier

Uppdaterad:
10 Feb, 2023

Den stora snackisen på Twitter och bloggar de senaste dagarna har varit John Skogmans krönika i Affärsvärlden om att man inte ska spara till sina barn.

Då jag inte har några barn och inte hade tid att skriva om det igår och nu känns det som alla andra redan gjort det står jag över. Så jag hänvisar till Aktiepappa, Sparo och Snålåpen istället om ni vill läsa åsikter om krönikan. 

Den lilla snackisen i bakgrunden av barnsparandet har idag varit Fastpartner som halverade utdelningen på sin D-aktie. Jag har själv aldrig haft några aktier i Fastpartner men jag tyckte ändå sänkningen var både oväntad och intressant. 

Bakgrunden är att många fastighetsbolag har väldigt liknande formuleringar i sin bolagsordning angående utdelningen på D-aktier. Vi tar några exempel:

Sagax var först ut med D-aktier bland de svenska fastighetsbolagen. Någon som många andra sedan verkar ha kopiera mer eller mindre rakt av.

Sagax skrev då följande i sin bolagsordning: 

Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie.

Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2,00) kronor per aktie och år.

Corem säger följande:

Stamaktier av serie A och serie B har rätt till samma utdelning per aktie.

Stamaktierna av serie D har rätt till femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och serie B, dock högst tjugo (20) kronor per stamaktie av serie D och år.

SBB säger följande:
Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie.

Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.

Fastpartner säger följande:
Stamaktie av serie A har rätt till utdelning.

Stamaktie av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktie av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.

…..

Då jag inte ägt Fastparter har jag inte läst detta tidigare. Men jag har kollat upp det rätt noga i SBB D. Och där är det väldigt tydligt att SBB räknar ihop den totala utdelningen för samtliga A och B-aktier och så länge den totala summan motsvarar 1/5 av vad 2 kr per D-aktie kostar bolaget så ska 2 kr delas ut. 

Det betyder att den aktuella utdelningen om 1,32 kr per år i SBB A och B skulle behöva sänkas långt mycket lägre än till 40 öre för att utdelningen skulle sänkas i SBB D. Eftersom det finns så mycket fler A och B-aktier totalt än antalet D.

Men om vi tittar en sväng till på Fastpartners formulering så är det en liten skillnad rent grammatiskt. Det står “stamaktie” och inte “stamaktierna”. Man skulle kunna tänka att skillnaden är att Fastpartner bara har A och D, och inte A, B och D. Det vill säga att utdelningen i D bara ska jämföras med A och inte med A och B som i fallet SBB och Corem. Därav singular.

Men dagens utdelningsförslag visar att Fastpartner helt enkelt anser att det handlar om utdelningen per aktie och inte den totala utdelningen för A-aktierna. Ordet “sammanlagda” utdelningen kanske då ska hänvisa till att de delar ut 2 gånger om året, men jag tycker ju att den “årliga” utdelningen hade varit ett bättre och tydligare ordval i så fall. 

Dagens förslag innebär att de sänkte utdelningen till 50 öre per A-aktie och därmed kan tillåta sig att sänka till 2,50 kr på D-aktien vilket är en halvering av de 5 kr som de “normalt sett" delar ut på D. 

Hade man tagit hänsyn till den totala utdelningen dvs gjort samma uträkning som tex SBB så hade de kunnat sänka utdelningen till 7 öre på A-aktien och ändå behöva dela ut 5 kr på D-aktien (då hade utdelningen på de 14 miljonerna D-aktierna kostat 70 miljoner vilket är 5 gånger den sammanlagda utdelningen från 183 miljoner A-aktier som får 7 öre styck. 

I fallet SBB är det som sagt glasklart. De har ett räkneexempel där de tydligt visar att man ska ta utdelningen i A och B och multiplicera med antalet aktier innan man jämfört med antalet D-aktier. 

Men i fallet Corem kan det vara läge att kolla en vända till innan rapporten som kommer om 1,5 vecka. De har visserligen både A och B-aktie och så skulle de försöka sig på en Fastpartner bör det handla om 20 öre per A och B aktie och år (dvs 40 öre ihop x 50 = 20 kr). Det ska jämföras med nuvarande utdelning som är 40 öre om året. Men en halverad utdelning för ett fastighetsbolag i dessa tider kan ju inte anses helt omöjligt. 

Alla bolag ovan har tillägget att om utdelningen för D-aktien sänks så ska kommande års utdelningar höjas så man får tillbaka det man gått miste om. För att sedan återgå till ursprungliga beloppet per år. Men att Fastpartners D-aktie gick ner med 16% idag visar att folk hellre vill ha sina 5 kr som de räknat med i år än 2,50 i år och resterande 2,50 någon gång i framtiden. 

Jag kan inte uttala mig om det juridiska i Fastpartners fall men tycker helt klart det är lurigt när ett antal fastighetsbolag inom ett par år lanserar D-aktier med mer eller mindre kopierade texter i sin bolagsordning och så innebär 3 bokstävers skillnad i en ändelse av att ord så kapitalt olika upplägg. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.