26 Jul, 2021

Utdelning och totalavkastning

Man stöter ofta på påståendet att större delen av ett bolags avkastning de senaste 10 åren har kommit från utdelningen jämfört med kurstillväxten. Senast jag stötte på påståendet var i Kvalitetsaktiepoddens frågeavsnitt nr 96 från 8 juli (fråga nummer 1). Där förklarades det med att mogna bolag kanske inte kan växa med mer än 5% om året och att kursen då allt annat lika ska gå upp med 5% om året. Och om då direktavkstningen är 5% så fördelar sig avkastningen från kurstillväxt och utdelning 50/50. Exemplet som sådant är givetvis korrekt, men det har smugit sig en en liten klurighet i frågeställningen.

Frågan härrör nämligen troligtvis från bolagens årsredovisning där det kan stå något i stil med "aktien har gått upp med 250% se senaste 20 åren, med återinvesterad utdelning har avkastningen varit 520%. Man får här intrycket att utdelningen stått för en större del av totalavkastningen än prisuppgången på aktien. Men det behöver inte vara fallet, det är helt enkelt effekten av att ränta på ränta. Låt mig ta ett exempel.

Du köper en aktie för 100 kr, den stiger i pris med 6% om året i 20 år. Det betyder en slutkurs på 320 kr (100 x 1,06^20)
Utöver kursuppgången har aktien delat ut 4% om året. Vilket gett en totalavkstning på 10% per år (där 6% är kursuppgång och 4% är utdelning). Med återinvesterad utdelning har du då ett värde på 672 kr efter 20 år (100x1,10^20).

Det vill säga vi har fått mer än dubbelt så mycket pengar i slutänden tack vare att vi återinvesterat utdelningen. Men det är fortfarande så att en större del av avkastningen kommit från värdestegringen. Det är helt enkelt en effekt av att 10% om året ger mer än dubbelt så bra avkastning som 6% om året över lång tid tack vare ränta på ränta. Mäter vi avkastningen på 1 år blir givetvis resultatet ett annat. Och hade vi bara fått utdelningen men ingen kursuppgång så hade avkastningen blivit sämre än om vi bara fått kursuppgång men ingen utdelning oavsett vilken tidsperiod vi mäter på, i exemplet med 6% resp 4%.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.