21 Nov, 2019

Veckans projekt - Palmemördarens flyktväg

Här kommer nu ett inlägg som är väldigt annorlunda mot bloggens vanliga inriktning. Men jag har helt enkelt ingen annanstans att publicera det. Edit: Jag har efter publicering sett att bilderna blivit värdelösa då de inte går att klicka upp i rätt storlek. Ska se om det går att lösa på något sätt, men hoppas det funkar hjälpligt med hjälp av att zooma och bildtexterna.

Jag har i över 30 år varit intresserad av Palmemordet. Inte på något fanatiskt sätt, men jag kommer ihåg rättegången med Christer Pettersson från min barndom och har sen dess hört och sett en del dokumentärer i ämnet. För något år sen började jag sporadiskt lyssna på podcasten Palmemordet som på ett otroligt strukturerat och seriöst sätt går igenom olika spår och teorier. Jag har med visst intresse också följt de så kallade privatspanarna på avstånd under årens lopp. På något sätt är det intressant (och kanske lite galet) med personer som kan lägga ner 15.000 timmar oavlönat på att försöka lösa Palmemordet utan en bråkdel av polisens resurer. Ämnet verkar också dra till sig vissa knäppgökar ska sägas.

För ungefär en vecka sedan började jag återigen lyssna på ett gammalt avsnitt av podden Palmemordet och helt plötsligt fick jag ett ryck och tänkte att jag skulle gå till botten med en liten liten del av Palmemordet som ett en vecka långt projekt. Jag uppskattar att jag lagt ner ungefär 1 arbetsvecka dvs 40 timmar på just detta projekt kopplat till vissa vittnen och mördarens rörelse minuterna efter skotten. Till skillnad från vissa av de som lägger ner sitt liv på detta så hade jag ingen ambition att hitta mördaren eller följa ett visst spår. Utan jag har här fokuserat på en liten begränsad del som i mördarens flyktväg de första 3-5 minuterna efter skotten. Även om man listar ut vilken väg mördaren sprang så är man ju så här drygt 30 år efter mordet inte närmare lösningen, men ändå verkar detta med flyktvägen ha debatterats i 30 år och många måste lagt ner mycket tid på att diskutera fram och tillbaka. Troligtvis har många haft sin egna teori i grunden, dvs är man övertygad om högerextrema poliser var delaktiga så har man tittat på flykten och polisernas agerande utifrån den infallsvinkeln. Det är nog också roligare för en privatspanare att komma på en egen flykväg än att tro på den som Hans Holmér och gänget ansåg mest trolig redan de första dygnen efter mordet. Jag har alltså bara tittat på flykten och försökt vara helt objektiv, när jag började läsa, lyssna och räkna hade jag ingen åsikt. Som ett roligt tidsfördriv och hjärngymnastik då det är många vittnen och tider att hålla i huvudet för att få ihop det.

Bakgrunden är denna. 23:21:20 ("plus minus 10 sekunder") sköts Olof Palme i korsningen Tunnelgatan/Sveavägen. Runt 20 vittnen kunde berätta att mördaren sprang in på Tunnelgatan och sen uppför trapporna till korsningen Malmskillnadsgatan/David Bagares Gata. Mördaren passerar efter ca 60 meters löpning dvs nere innan trapporna vittnet Lars. Lars avvaktar till mördaren är utanför synfältet ovanför trapporna och följer sen efter någon sekunds tvekan efter. Ca 30 meter från trappkrönet ser en kvinna vid namn Yvonne en springande man som springer David Bagares Gata neråt (det betyder att om det är mördaren så har han fortsatt rakt fram vid toppen av trappan). Frågan de senaste 33 åren har helt enkelt varit om det var mördaren hon såg eller en helt annan springande man. Det finns också en kedja vittnen efter kvinnan men de blir mer och mer osäkra, framförallt om det nu var en annan springande man som kvinnan såg.  Vittnet Lars som följer efter mördaren möter vittnet Yvonne vid toppen av trappan, Yvonne pekar ut vilket rikning hon sett mannen springa. Lars ser aldrig mördaren efter det att han kommit uppför trappan. En stund senare när Lars kommit upp på David Bagares Gata passerar en polisbil. När Yvonne kommit ner för trappan möter hon 4 poliser från en piketbuss som stannat vid mordplatsen och springer med dragna vapen efter mördaren.

Argumenten mot att det skulle varit mördaren som kvinnan såg är främst dessa:
- Det går inte att få ihop tidsschemat. Mördaren kan inte varit på den platsen vid den tidpunkten som kvinnan Yvonne såg en springande man. Baserat på när/var hon möter vittnet Lars och piketpoliserna.
- Mannen som Yvonne såg sprang på höger sida vägen vilket blir en omväg. Hade mördaren sprungit rakt fram på David Bagares Gata borde han hållit vänsterkanten vilket hade sparat "ca 5 meters löpväg". Man vill ju springa närmaste vägen om man är på flykt.
- Om mördaren sprungit rakt fram på David Bagares Gata borde den förföljande Lars kunnat se honom.
- Polisbilen som passerar vittnet Lars borde kunnat se mördaren om nu mördaren fortsatt David Bagares Gata fram till Regeringsgatan eftersom det är den vägen polisbilen kommer sekunderna innan den kör förbi Lars.

Det finns även en allmän skepsis mot poliserna:
- Varför var piketbilen så nära mordplatsen, då den egentligen hörde till Södermalm?
- Hur kunde polisbilen komma så snabbt och varför kom den just längst flyktvägen?
- Varför stoppade inte polisbilen den förföljande Lars, de kunde ju inte veta att han inte var mördaren?
- Varför delade de 4 piketpoliserna upp sig vid toppen av trappan när Lars hade signalement och kunde peka ut mördarens flyktväg?
- Varför spydde en av de 4 piketpoliserna vid toppen av trappan?
- Hur kunde det komma sig att en av poliserna hade sin privata bil parkerad just där längst mördarens förmodade flyktväg?
- Vilka poliser hade högerextrema åsikter, kände varandra, hade sjukanmält sig, jobbat dubbla skift etc etc?

Teorier som förekommer:
- Gert Fylking hävdar att Christer Petterson sköt Palme och sprang vänster in på en kyrkogård vid toppen av trappan.
- Leif GW Persson skriver i boken "Faller fritt som i en dröm" att polisens teori och tidsschemat för vittnet Yvonne inte går ihop. Teorin är då att mördaren troligtvis tog höger direkt efter trappan längst Malmskillnadsgatan och sen ner på Kungsgatan för att försvinna i folkvimlet. Yvonne har alltså råkat se en helt annan springande man.

Jag kommer inte på något sätt beröra polisernas politiska åsikter, vad som verkar skumt med deras bilar, sjukanmälningar etc utan bara titta på tidschemat och vad man kan säga om den förmodade flyktvägen. Med fokus på om tidsschemat går ihop och om det kan ha varit mördaren som Yvonne såg. Jag kommer heller inte spekulera i var mördaren tog vägen i nästa steg eller om han var själv eller hade medhjälpare.

Syftet var som sagt framförallt en rolig övning för min egen skull. Jag har ingen större tro på att mina vanliga läsare orkar bry som om detaljerna. Men kanske kan inlägget spridas vidare till någon av de som bryr sig och har tillräckligt med förkunskaper för att orka bry sig. Jag har inte på någon annanstans hittat schematiska bilder även om tiderna jag kommit fram till finns på flera håll (och så vitt jag kan förstå stämmer väldigt bra med polisens bild).

Nu kör vi!

23:21:20 Två skott smäller med ett par sekunders mellanrum. Mördaren betraktar offren och börjar sen runt 23:21:23 springa Tunnelgatan öster ut.


23:21:43 Mördaren (svart prick) passerar efter 20 sekunder och 60 meters löpning vittnet Lars (röd prick). Lars tar skydd bakom en byggbarack och ser mördaren på bara ett par meters håll. Mördaren springer vidare mot och uppför trapporna till Malmskillnadsgatan.


23:22:20 har det gått 1 minut sen skotten. Mördaren (svart prick) har nu nått toppen av trappan. Mördaren vänder sig om och tittar ner för trappan om någon följer efter enligt vittet Lars (röd prick). Lars avvaktar och vågar av förklarliga skäl inte springa i full fart efter en beväpnad person. Samtidigt närmar sig vittnet Yvonne och hennes dejt (blå prick) David Bagares Gata. Då Yvonnes dejt är berusad och inte kan bidra med någonting så kommer jag i fortsättningen bara skriva Yvonne, men de var alltså två personer.


23:22:22 Det har nu bara gått 2 sekunder sen förra bilden. Vittnet Lars (röd prick) tappar mördaren (svart prick) ur synfältet. Mördaren har efter att ha tittat ner för trappan inlett sin löpning ner för David Bagares Gata. Här hävdar jag att det är fullt möjligt att han ser Yvonne som nu mycket väl kan ha nått korsningen ett kvarter ner. Detta skulle kunna vara en anledning till att han väljer andra sidan vägen för att slippa springa rakt in i Yvonne på trottoaren. 


Denna vy ser man i dagsljus från toppen av trappan, jag står här längst till höger på översta trappsteget, dvs nära den punkt är mördaren vänder sig ner och tittar om någon följer efter. Det har framförts argumentet att det hade varit omöjligt för mördaren att se personer på trottoaren nere i första korsningen. Det håller jag inte med om. Det skulle absolut kunna gå att se en rörelse där nere (ungefär där det befinner sig personer på bilden). Trottoaren är dessutom trång på den vänstra sidan, precis som på bilden stod det bilar på denna sida vägen på mordnatten medan andra sidan av vägen var fri. Mördaren har dessutom ca 10 meter på sig att välja höger sida av vägen i ett senare skede, dvs svänga över precis innan första parkerade bilen. Så han kan se Yvonne ett par sekunder senare och på kortare avstånd, även om Yvonne ännu inte har noterat mannen.


Det har även framförts argument att det skulle vara dumt av mördaren att springa på höger sida av vägen om det nu var så att han inte kunde se Yvonne. Då det enligt argumentet skulle vara "minst 4-5 meter längre" (givetvis beroende på vilken väg som ska väljas vid nästa korsning). Om höger sida togs som ett aktivt val utan att se Yvonne först handlar det om 2 meters längre väg. Hinner mördaren korsa Malmskillnadsgatan innan han ser Yvonne och springer i en vinkel som den högra bilden så blir det ca 4 meter längre, men då är ju valet att byta trottoar inte en fråga om löpsträcka utan verkligen för att slippa springa rakt in i ett par som går i bredd på en smal trottoar mellan parkerade bilar och en vägg. 

Beslutet att springa på höger sida av vägen känns därför enligt mig inte konstigt. Antingen kändes det bara bättre med en bredare och öppnare trottoar eller så hade han kunnat skymta Yvonne. 

Åter till tidsschemat.


23:22:32 dvs 10 sekunder efter att mördaren börjat springa från toppen av trappan ser Yvonne (blå prick) nu den springande mannen (svart prick). Mannen ser jagad ut och vänder sig flera gånger om. Han håller enligt Yvonne på att stänga någon form av mindre väska. Yvonnes signalement av mannen stämmer i efterhand ganska bra med övriga vittnen nere från mordplatsen. Det har nu gått 10 sekunder sen Lars (röd prick) tappade mördaren ur synfältet. Han har under en kort stund funderat på om han ska gå ner till platsen där Palme ligger eller följa efter mördaren. Han beslutar sig för att följa efter. Här är det första riktiga osäkerheten i schemat hur länge han tvekar. Baserat på vittnesmål och att Lars ändå uppfattar det som att han borde kunna se mördaren när han kommer upp vid toppen av trappan är 10 sekunders väntan rimlig.


23:23:10 Lars (röd prick) närmar sig toppen av trappan. Yvonne (blå prick) är framme vid Malmskillnadsgatan. Mördaren (svart prick) bör nu vara nere vid Regeringsgatan. Det är inte troligt att han svängde in vänster på den gata som Yvonne kom ifrån, då hade hon sett att han sprang in ett par meter bakom henne. Det är ungefär till korsningen nere vid Regeringsgatan som man kan se uppifrån Malmskillnadsgatan. Fortsätter man rakt fram blir det brant nerför vilket gör att man försvinner ur synfältet efter bara några meter. Svänger man höger eller vänster i korsningen försvinner man så klart också från synfältet.


23:23:30 Lars (röd prick) och Yvonne (blå prick) möts vid toppen av trappan. Lars frågar om hon sett någon springande man och hon pekar neråt rakt fram på David Bagares Gata. Ungefär nu går polisens anrop ut. De två polisbilar som kommer bli inblandade befinner sig 500 meter (en piketbuss grön prick) resp 1 km bort (en polisbil med två poliser gul prick). Var mördaren nu befinner sig är högst oklart. Därför kommer vi nu inte längre få se någon svart prick.


23:24:00 Piketen med 6 man (grön prick) kommer fram till mordplatsen, några sekunder innan dem kom en annan polisbil med ett befäl till platsen. Efter 10 sekunder har 4 av 6 poliserna fått en bild av vilket håll mördaren sprang. De sätter efter i full fart med dragna vapen. De två andra stannar kvar och sköter avspärrning och förhör vittnen. Yvonne (blå prick) är halvvägs nerför trappan. Lars (röd prick) går och tittar och letar lite försiktigt uppe på David Bagares Gata ungefär där Yvonne såg den springande mannen. Han tycker sig se lite rörelse vid en byggställning 1,5 kvarter ner men fortsätter i långsam och försiktig takt framåt. Han ser ingen människa utan bara ev någon form av skugga/rörelse. Polisbil 1520 hör att piketen kommit fram och flera andra bilar är på väg till mordplatsen. De väljer att svänga höger in på Regeringsgatan istället för att fortsätta fram mot Sveavägen och mordplatsen. I efterhand har de motiverat det med att de försöker genskjuta gärningsmannens flykt då det redan fanns polis på mordplatsen.


23:24:35 De 4 piketpoliserna (grön prick) möter efter 25 sekunders löpning Yvonne (blå prick) nedanför trappan. De frågar om hon sett någon springande man. Hon förklarar vägen uppför trappan. Det är oklart om hon syftar på vittnet Lars som hon mött i trappan och pratat med eller om hon fattar att det var den första springande mannen som är den intressanta. Lars (röd prick) har nu kommit 1,5 kvarter ner och tittar där han tyckte sig se en skugga. Polisbil 1520 (gul prick) är nu framme vid korsningen Regeringsgatan/David Bagares Gata. De svänger uppför David Bagares Gata och passerar vittnet Lars som går där och tittar. Vid det här tillfället har det inte gått ut någon signalement på mördaren, men troligtvis uppfattar de inte en person som går långsamt på trottoaren som en trolig gärningsman. 


23:25:00 De 4 piketpoliserna och polisbilen träffas vid toppen av trappan. Fortfarande finns inget klart signalement. Polisbilen bestämmer sig för att prata med Lars som kommer gående tillbaka uppför David Bagares Gata igen.


23:26:00 Två av piketpoliserna (2 små gröna prickarna högst upp) har valt att svänga vänster vid toppen av trappan och söker igenom området där. Man har ännu inte pratat med Lars så att några går vänster är inte orimligt. Polisbilen (gul prick) har sammanstrålat med Lars (röd prick) och efter det fokuseras sökande längst David Bagares gata neråt. Man stannar och lyser in i trappuppgångar för att se om det är blött/snöslask. Det är nu cirka 3 minuter sen mördaren troligtvis kom ner till Regeringsgatan och polisen rör sig långsamt framåt. Har mördaren fortsatt till fots bör han vara runt 500 meter längre bort än synfältet. Har han hoppat in i en bil så kan han vara 2-3 km bort. Har han gömt sig i lägenhet/trapphus längst David Bagares Gata har han inte lämnat några snöspår som polisen hittar.

Slutsats:
Jag hävdar att tidsschmat absolut håller. Gick det till som ovanstående är det fullt rimligt att de olika personerna möter varandra på de ställen som de uppger att de gjort. Det är också mycket troligt att Lars aldrig såg en skymt av mördaren efter det att han kom upp på toppen av trappan. Det är också fullt möjligt att mördaren svängde åt valfritt håll nere vid Regeringsgatan då det är minst 1 minut kvar till polisbil 1520 kommer dit.

Följande tider har jag räknat med. Alla utom bilarnas tider är testade av mig själv då jag sprungit och gått de två gånger i vad jag anser rimlig fart för olika personer:
Mördaren skjuter två skott och stannar ett ögonblick vid mordplatsen - 3 sekunder
Mördaren springer till korsningen där han passerar Lars - 20 sekunder
Mördaren springer från Lars till toppen av trappan - 37 sekunder
Mördaren tittar ner från toppen av trappan och väljer väg - 2 sekunder
Mördaren springer över Malmskillnadsgatan och ca 30 meter nerför David Bagares Gata - 10 sekunder
Mördaren springer från punkten ovan där Yvonne ser honom till korsningen Regeringsgatan - 38 sekunder

Yvonne med sällskap går från det att hon ser den springande mannen upp till trappkrönet - 58 sekunder
Yvonne går nerför trappan och några meter till där hon möter piketpoliserna (inkl kort stopp för att peka väg åt Lars) - 65 sekunder

Lars tvekar efter att mördaren försvinner vid toppen av trappan - 10 sekunder
Lars tar sig uppför trappan (inkl möte med Yvonne) - 60 sekunder
Lars går försiktigt 1,5 kvarter nerför David Bagares gata och letar efter mördaren - 60 sekunder

Larmet går 23:23:30
Piketen från larm till ankomst mordplatsen och tar sig ur bilen - 30 sekunder
Piketen skaffar en bild innan de börjar springa - 10 sekunder
Piketen springer från mordplatsen till några meter innan foten på trappan - 25 sekunder
Polisbil 1520 åker 1 km från Kungsträdgården till korsningen Regeringsgatan/David Bagares gata - 65 sekunder

Den som säger att schemat inte alls stämmer och att den springande mannen inte kan ha varit mördaren måste motbevisa någon av dessa tider ganska ordentligt. Sen kan det så klart fortfarande varit två olika springande män, men då får man fundera på sannolikheten att två män av ungefär samma ålder, storlek och klädsel springer åt var sitt håll i en korsning med under 30 sekunders mellanrum. För några minuters differens i tid såhär tidigt i schemat kan det enligt mig inte vara tal om. Mördaren springer enligt uppgifter snabbt med två steg i taget uppför trappan, jag tycker det är rimligt att anta att inte Lars springer lika fort. 10 sekunders tvekan och 60 sekunder uppför trappan är dock inget lustempo.

Den avgörande frågan för att testa om ovanstående stämmer är egentligen tiden/platsen som Yvonne möter piketpoliserna på. Den mest osäkra frågan är om larmet gick ut senare än 23:23:30 och att piketen därför kom till mordplatsen senare än 23:24:00. Vissa anser att det tog längre tid än ovan för piketen att anlända till mordplatsen. Men jag tror det är lätt att överskatta tidsåtgängen för polis/ambulans att komma när man väntar framför en skjuten person där blodet pumpar ut ur munnen. Om vi jämför med ett rånvittne som var inne på banken under ett rån från militärligan så uppgav hon att hon trodde rånet pågick 15 minuiter, när det verkligen pågick i 3 minuter.

Den officiella granskningskommissionen säger att första polisbil anländer mellan 23:23:00 och 23:25:30 och piketen väldigt kort därefter. Den mest troliga tiden för piketen ankomst är enligt den rapporten 23:24:30. Här skiljer det 30 sekunder mot mitt antagande ovan (men min gissning har alltså en hel minut till godo på det som anses vara tidigast möjliga tid). Det är också sent i kedjan av händelser, så jag hävdar att det mycket väl skulle kunna vara mördaren som Yvonne såg även om piketen kom 30 sekunder senare enligt det som anges som mest troliga tid. För att få ihop det hela då skulle man behöva jobba in dessa 30 sekunder genom att tex poliserna väntade kortare tid än 10 sekunder innan de börjar springa, att de sprang fram till foten av trappan lite snabbare än på 25 sekunder, att de faktiskt mötte Yvonne ytterligare några meter längre bort från trappan dvs att Yvonne fick gå lite längre och de springa lite kortare innan mötet, att Yvonne som hade ett berusat sällskap gick långsammare både i uppförsbacken på David Bagares Gata och ner för trappan, att Yvonne stannade några sekunder och tittade efter Lars efter att hon gett honom vägbeskrivningen eller att Yvonne stannade några sekunder vid foten av trappan när hon såg 4 poliser med dragna vapen springa rakt emot henne (dvs att hon kom till platsen där hon mötte poliserna några sekunder innan polisen kom dit).

Har ni några privatspanare i er omgivning får ni gärna hänvisa dom hit. Jag tar mycket gärna emot kritik mot mina uträkningar och antaganden av olika tider ovan. Jag har som sagt ingen prestige kring detta och hade för en vecka sen ingen aning om att vittnet Yvonne ens existerade. Kan bilderna med de olika plupparna göra det hela mer överskådligt för andra personer som intresserar sig för mordet i ett större perspektiv så är jag mycket glad. Annars har det varit en rolig övning och tidsfördriv.

Jag kommer så klart bevaka kommentarfältet noga och redigerar gärna om något blivit snurrigt.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.