1 Jun, 2023

LEI-kod krävs snart för företagsägd kapitalförsäkring

Uppdaterad:
1 Jun, 2023

LEI-kod är en unik kod bestående av 20 tecken som ska användas för att identifiera juridiska personer på finansmarknaden, världen runt. Sedan några år tillbaka krävs det att alla juridiska personer som handlar med värdepapper, t.ex. aktier, ska ha en sådan kod. Även enskilda firmor med en omsättning på över 3 miljoner kronor ska i de flesta fall ha en.

Koden används för rapportering av transaktioner till tillsynsmyndigheter. Att ha en kod är förknippad med en kostnad. Dryga tusenlappen per år. Beroende på vem som man får den ifrån. 

Undantaget har varit kapitalförsäkringar. Ett bolag kan handla aktier i en kapitalförsäkring utan att ha en LEI-kod. Kapitalförsäkring har också många andra fördelar i ett bolag. Dels så är redovisningsreglerna enklare, dels så är det lättare att hantera skatten. Den dras på kontot enligt konstens alla regler så avkastning/utdelningar på innehavet kan finansiera det utan att man måste krångla till det med bokföringen.

Äger man via depå ja då ska t.ex. utdelningar bokföras som skattepliktig intäkt. Visserligen kan man på en depå dra förluster men de får enbart kvittas mot vinster av samma slag. Vilket inte är säkert att man lyckas få till alla gånger när man behöver det.  

Har man något bolag med en del överskottslikviditet, ja då har en kapitalförsäkring varit smidigt. Vinst bokförs först om du tar ut det som överstiger ditt instoppade/bokförda värde.

Nu kommer dock en regeländring. LEI-kod kommer krävas för företagsägda kapitalförsäkringar from 1 juli. Det gäller om man ska köpa fler. Det kommer fortfarande gå att avyttra efter 1 juli utan LEI-kod.

Fonder innefattas ej heller. Så vill man spara den där tusenlappen per år men fortsätta placera överskott på börsen så blir det fonder som gäller.

För de flesta gör antagligen just den tusenlappen inte så mycket till eller från, men en ”prenumeration” på LEI-nummer blir ytterligare en liten avgift och byråkrati att hantera.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.