Press
31 May, 2023

Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

nyemissioner
Uppdaterad:
31 May, 2023

Investment AB Latour (publ) ("Latour") har idag emitterat ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK inom ramen för det befintliga MTN-programmet. Obligationslånet emitterades med en löptid på 2 år med förfall den 15 juni 2025 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,67 procent.

Handelsbanken och SEB har arrangerat emissionen.

Göteborg, 31 maj 2023

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 73 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 24 miljarder kronor.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.