Redaktionen
13 Mar, 2023
Fastpartner D-aktie

Styrelsen dubblar tidigare förslag till utdelning

Uppdaterad:
13 Mar, 2023

Fastpartners styrelse har beslutat att lämna in ett reviderat förslag om utdelning inför årsstämman den 20 april 2023. Detta efter att ha noga övervägt de frågor och synpunkter som har kommit upp kring det tidigare förslaget. Det reviderade förslaget innebär en utdelning på 1,0 SEK per A-aktie och 5,0 SEK per D-aktie, vilket är det dubbla jämfört med det tidigare förslaget på 0,5 SEK respektive 2,5 SEK per aktie.

Vad har hänt?

Den 9 februari 2023 offentliggjorde Fastpartner sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2022. Detta väckte viss uppmärksamhet eftersom bolagsstyrelsen föreslog en utdelning på 0,5 SEK (2,2) per A-aktie och 2,5 SEK (5,0) per D-aktie. Förslaget var inte bara en rejäl minskning jämfört med föregående år, utan det fanns även frågetecken kring om det var förenligt med bolagsordningens utdelningsbegränsning. Aktiemarknaden reagerade mycket negativt på förslaget och Fastpartners D-aktie sjönk med ca 16 procent.

Rapporten gav också upphov till en bredare diskussion om framtidsutsikterna för fastighetssektorn och D-aktier, eftersom Fastpartner vid den tiden var på väg att bli det första stora fastighetsförvaltningsbolaget med en kraftigt sänkt utdelning.

Varför?

I VD-ordet framgår det att den sänkta utdelningen var avsedd att spegla förutsättningarna på en tuffare marknad och ett fokus på att bevara kreditbetyget. Det reviderade utdelningsförslaget avser en eventuell besparing på totalt ca 350 MSEK i vinstmedel, varav ca 37 MSEK gäller D-aktierna.

Sven-Olof Johansson
Sven-Olof Johansson
VD, Fastpartner

”Det är av strategiskt intresse för Fastpartner att bibehålla bolagets kreditrating på Investment Grade-nivå. För att säkerställa detta föreslår styrelsen årsstämman att sänka utdelningen på bolagets A-aktie till 0,50 (2,20) kr per aktie och sänka utdelningen på bolagets D-aktie till 2,50 (5,0) kr per aktie. Jag vill dock understryka att utdelningsförslaget enbart grundar sig på att vi vill stärka vår rating. Tillsammans med några ytterligare åtgärder som vi arbetar med hoppas vi kunna säkerställa detta. Mina ovan gjorda antaganden om hur Riksbanken kommer att förändra styrräntan kommande tolv månader innebär att bolagets kassaflöde kraftigt kommer att förbättras vilket skapar förutsättningar för ett höjt kreditbetyg”

Mot slutet av november 2022 bekräftade kreditinstitutet Moody's att Fastpartner har ett kreditbetyg på Baa3, men justerade utsikterna från stabila till negativa mot bakgrund av de förändrade marknadsförutsättningarna

Vad har förändrats?

Sedan bolaget visade sina siffror för det stängda året och beslutet om att sänka utdelningen annonserades har aktieutvecklingen varit dyster. D-aktien var inför dagens styrkebesked ned ca 29 procent och A-aktien ned ca 32 procent. I och med det nya förslaget har däremot D-aktien återhämtat något av kursnedgången och är upp ca 15 procent för dagen medan A-aktien ligger kvar kring samma nivå som tidigare. 

Enligt det nya utdelningsförslaget kommer utdelningen att vara ca 1,0 SEK per A-aktie och 5,0 SEK per D-aktie. Sett till måndagens stängningskurs om 61,3 SEK för A-aktien och 60,4 SEK för D-aktien handlas aktien till en direktavkastning om ca 2 respektive 8 procent. 

TradeVenue ser positivt på beskedet. Utan att spekulera alltför mycket i vad detta innebär för bolaget framåt, beslutar man att det går att förena bolagets strategiska intressen med en höjd utdelning. Detta efter en månads arbete med att stärka balansräkningen. Enligt vår mening ger detta indikationer om en optimistisk framtidssyn och att bolaget har en stabil ekonomisk grund. Vad gäller värderingen handlas aktien för närvarande ca 40 procent under det långsiktiga substansvärdet, vilket enligt vår senaste rapportkommentar uttrycker en betydande pessimism i tron på värdet på fastigheter även i attraktiva områden i Stockholmsområdet.

På TradeVenue kan du hitta kvartalsvisa kommentarer från aktieanalytiker om Fastpartner. Dessa kommentarer ger en djupare inblick i bolagets senaste rapporter och kan hjälpa till att få en bättre förståelse för hur bolaget presterar och utvecklas på marknaden. Den senaste rapportkommentaren är också länkad nedanför för enkel åtkomst.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.