6 Jan, 2021

Coronasäkrat? Okej, men...

Jag har läst hur många har ”corona-säkrat” sin portfölj genom att göra sig av med bolag som har presterat mindre bra sedan mars 2020 (eller har det mer varit att aktien så inte har gjort?). Om detta är bra och klokt beträffande ett mer kortsiktigt perspektiv tror jag det är få som motsäger sig, men gällande ett mer långsiktigt sådant är juryn fortfarande ute och kommer inte att komma tillbaka förrän om 2–3 år.

Jag ämnar inte dryfta vilka för- respektive nackdelar det finns med att fokusera på det som händer just nu (recency bias). Emellertid vill jag betona vikten av att sätta 2020 i relation till ett perspektiv om 5, 10, 15 och 20 år och när detta görs tror jag att många olika tankar och reflektioner kan framkomma.  Det jag mer vill fokusera på är att människan ofta lurar sig själv. 2008–2009 var det många som ”finanskris-säkrade” sina portföljer (inte äga bank- och fastigheter). Från februari 2000 och fram till 2001 var det nog många som ”it-säkrade” portföljen med att slänga ut alla bolag som ens vågade stava bokstäverna ”i” och ”t” tillsammans. Innan dess var det fastigheter och innan det olja. Det jag vill komma fram till är att varje kris och oförutsedda händelser är unika och…. Ja, oförutsedda. Det hör liksom begreppet ”svart svan” till att det som ingen ser komma, eller det som ingen ens kan föreställa sig, är det som kommer att hända.

Är det dåligt att ”corona-säkra” portföljen? Nej, det behöver det inte vara, men man bör nog bli med klara över att bara för att man har skaffat sig ett vaccin mot ett specifikt virus kommer det komma nya och även kan gamla sådana återkomma. Jag hävdar att det är viktigt att vara införstådd med att se helheten, att skapa sig en strategi som man kan känna sig trygg och som har en bred diversifiering. Jag kan inte komma på något specifikt som inom en nära förestående framtid skulle kunna drabba alla tv-spel- och gamingbolag, men låt oss leka med tanken att det sprider sig ett nytt sorts virus som drabbar bindhinnorna. En individ klarar av max 50–60 minuter framför en skärm innan denna mår dåligt, blir yr, kräks et cetera. Inget vaccin finns och det saknas mycket från tidigare liknande scenarier.

”Men ovan kan inte hända”, tänker du? Kanske, men vågar du ta gift på det? ”Trump kan aldrig vinna”, ”aldrig mera krig”, ”Brexit”, ”extrem nationalism post Hitler och WW2” … listan kan göras lång.

Det finns ingen perfekt och skottsäker strategi och visst kan en ”allvädersportfölj” vara mer tillgodo än ondo, men inget och ingen är 100 % vaccinerad. Mitt råd och mitt budskap är att se över din portfölj utifrån diversifiering relativt såväl tillgångsslag som sektorer och valutor. Var införstådd med att det alltid kommer finnas en risk; bli medveten om samt acceptera det faktum att detta hör "spelet till". 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.