24 Sep, 2022

Det är inte svårt…

… i teorin, men desto mer i verkligheten? Kanske, kanske inte. Läs på, analysera och investera. Följ upp och var bolagsnära. Köp på bolagsstyrka men kurssvaghet och skala in dig – köp inte allt på en och samma gång. Räds inte blodbad och hylla när breda, icke bolagsspecifika händelser får aktiekursen att dala likt ett sänke i Marianergraven.

Låt dig inte ryckas med av Mr. Markets nycker. Låt inte börsens alla dramadrottningar (i.e. ”drama queen”) påverka dig. Var en vägg; en sten. Var en sorts aktieinvesterarnas Chuck Norris, som till och med är immun mot kobrabett. Ty det står skrivet i hans bibel att en kobra skola icke skrämma den utvalde och om det finnes någon kobra dum nog att utsätta överhögheten själv skola denna gå en hemsk, smärtsam död tillmötes.

Rent objektivt är investeringar svårt, men om den subjektiva i allmänhet men den emotionella faktorn i synnerhet tas i beaktande är investeringar mycket, mycket svårare. Antingen rycks vi med i uppgång, eller dras vi med ned i de nedgångar som då och då brukar inträffa (t.ex. just nu).

Vi är inga robotar, utan tvärtom är vi känslorvarelser. Emotioner har styrt och fortsätter styra oss i alla beslut. Det som skiljer dess påverkaskraft åt är hur mentalt stabila och psykiskt starka vi är i beslutsögonblicket. Har man installerat en brandvarnare och är inläst på de mentala fallgropar som ständigt är närvarande är sannolikheten stor att man navigerar mer klokt, korrekt och långsiktigt hållbart. Har man inte installerat en brandvarnare är risken stor att mer eller mindre allt brinner ned. Du vill inte det. Jag vill inte det. Eller hur?

Såväl i upp- som nedgång är de psykologiska aspekterna av investeringar fundamentala. Det är inte som så att de är mer gällande i en nedgång, för FOMO, flockmentalitet, förlustaversion, IKEA-effekten med flera är lika gällande i både det ena och det andra fallet. Om någon skulle säga till dig att psykologins roll är knappt befintlig när det råder bullmarknad är mitt råd att du slutar ta råd från och lyssna på denna.

Talar jag, både bokstavligt och bildligt, för egen bok? På ett sätt, ja, men syftet är här att lyfta fram just de psykologiska aspekterna och oavsett hur du tar dig an och införlivar dessa är det viktiga att du så gör – införlivar dem!

Bolag som har en bevisad affärsmodell, en stark, och helst dominerande, marknadsposition och som dessutom har stabila, växande nyckeltal torde stå stark och bara för att kursen når nya bottennivåer dag efter dag betyder inte att bolaget, på fundamental basis, går dåligt. Således – skilj på bolag och aktie. Här är de psykologiska aspekterna lika tydliga som viktiga.

Jag ställer alltid fler frågor till mig själv under en beslutsprocess. En av dessa är: ”Hur skulle den framtida Cristofer vilja att dagens Cristofer skulle ha agerat? Vad hade Cristofer 45 år sagt till den idag 36 år gamla Cristofer?”

Ovan frågor är inte dåliga att ställa, men som alltid måste flera aspekter tas i beaktande, såsom att jag inte har lust att leva med en enorm stress och press, hög belåning och ett ständigt springande på toaletten de kommande nio åren. Jag vill – och ska - kunna leva gott idag och alla dagar fram till ovan exemplifierade ”Cristofer 45 år”. Vägen ska dels avverkas, dels (över)levas. Har jag inte medel (i.e. pengar) kommer det bli svårt. Riktigt svårt när man verkligen tänker på saken – som man ska. Om än äpplen och päron, likväl: “Take a simple idea and take it seriously”. Var ska du vara om 10 år? Hur ska du komma dit utan att vara näst intill slutkörd vid målgången? Hur ska du kunna jogga över den markerade linjen och känna att du har, om det skulle önskas, mer att ge? Och hur kan du göra det med en minimal nedsida? Et cetera.

Ta varje fråga på allvar – ge den tid och energi. Den du svarar inför är dig själv – ingen annan. Om du ljuger är det du själv du ljuger för och således dig själv du skadar.

Att investera och (över)leva till X datum är lätt att säga och tänka, men det rör sig om en mirage, eller mer korrekt en felbild, för inget är aldrig så lätt som det ger sken av.  Gör det således inte svårare än vad det är.

I veckan som kommer är min ambition, givet att det inte blir ett uppställ, att fortsätta investera i bolag jag finner mycket attraktiva nu. Jag nallar av krigskassan – den jag byggt upp just för tillfällen likt dessa. Aldrig investerar jag med pengar jag är i behov av nu, eller under de kommande fem åren (såklart kan allt hända, men jag hoppas du förstår). Inwido, Peab, NCC, Investor, AOJ, Intrum, Öresund, Lundbergs, Industrivärden, Kering och övriga bolag jag äger bedömer jag vara kvar även i morgon. Rätt eller fel? Det vet endast moirerna, men jag är beredd att investera mycket i och för min tes att de är vinnare i morgon.

Som alltid: inget du läser på denna blogg är, eller ska ses, som rekomendationer. Gör din egen analys och utgå från dig, ditt ekonomi och, framför allt, ditt liv/din livssituation.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.