11 Jun, 2020

Mer robotkirurgi - Surgical Science

För ett par veckor sedan, närmare bestämt den 26 april, skrev jag om Intuitive Surgical (ISRG) – jätten inom robotkirurgi som med sin produktserie - da Vinci - slår sig in på sjukhus på flera geografier på denna planet benämnd Tellus. I samma inlägg nämnde jag även Johnson & Johnson, Stryker samt Medtronic som konkurrenter, om än att de ligger långt efter sett till såväl hård- som mjukvara. Min tro är att ISRG kommer att dra nytta av first mover advantage under en lång tid framöver och detta kan komma att gynna en svenska spelare, som Surgical Sceince, som utvecklar och säljer Virtual reality-simulationer inom kirurgin, dvs. träningsverktyg. För kirurger. Som med dessa kan träna på avancerade operationer i allmänhet, men på titthålsoperationer och endoskopis kirurgi i synnerhet.

På Avanza står följande att läsa: ”Surgical Science utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. Visionen är att stärka kompetensen inom kirurgin samt möjliggöra en säkrare och mer framgångsrik behandling för patienter. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Göteborg.”

Bolaget grundades 1995 i staden där alla heter ”Sven” och där humorn är strax norr om den brittiska (eller är det söder om?). Börsnotering kom att ske under sommaren anno 2017 och sedan dess har aktien tiodubblats. Bland de största ägarna finns diverse fonder, såsom fjärde AP-fonden samt Robur fonder, men av extra intresse är att se Core Ny Teknik, som rattas av erkänt duktiga Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. Som största ägare finns Marknadspotential AB samt Semelin Kapitalförvaltning, där förstnämnda har ett ägande om 25 % av såväl röster som kapital och sistnämnda ett om 19 % av såväl röster som kapital.

Bolagsstyrelsen satsar hårt på att flörta med alla som skriker sig hesa för jämn könsfördelning. Med plats för totalt fyra ledamöter och en ordförande finns det lika totalt noll kvinnor representerade, vilket tyvärr är tragiskt (detta enbart om de har nekats trots att de besitter en högre och bättre lämpad kompetens). Roligt att se är att ordförande äger 6 439 275 aktier, men att han övertrumfas av en ledamot som äger hela 8 414 435 st. Övriga äger 22 500, 3 488 370 samt 1000 st, vilket jag, exkluderat sistnämnda, ser som positivt.

VD är även han en ägare och har ett innehav om ca 363 000 aktier samt 37 500 optioner. Sedan är det en blandad kompott, men den med lägst är CFO (som är den enda kvinnan) som sitter på 22 500 aktier och 7 500 optioner. Bland övriga varierar det med allt från 47 500 aktier samt 7 500 optioner till 3 488 370 st aktier. För att summera äger alla aktier, medan vissa äger många, andra riktigt många och några få äger… just det, några få. Överlag ser det dock mycket bra ut och således kan ”pilotskolan” samt ”skin in the game” bockas för.

Den 26 juni förvärvade företaget SenseGraphics för 300 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Detta bolag arbetar med mjukvara för medicinsk simulering huvudsakligen inom området robotkirurgi. Förvärvet ökar Surgical Sciences omsättning med drygt 50 MSEK per år med mycket god lönsamhet och ger tydliga marknadssynergier inom affärsområde Industry/OEM. I samband med förvärvet sade VD, Gisli Hennermatrk, ”Surgical Science får i och med förvärvet en ledande ställning inom medicinsk simulering mot robotkirurgi. SenseGraphics arbetar med den världsledande aktören inom området. Tillsammans med Surgical Sciences kirurgiska procedurer kan erbjudandet breddas ytterligare, både mot befintliga och potentiella kunder inom området. Vi får också en storlek som ger oss utväxling på den struktur vi byggt de senaste åren och en fin lönsamhet.”  

SenseGraphics största kund är Inutitive Surgical, vilket märktes då SUS senaste rapport presenterades den 11 februari 2020.  Penser Access sammanfattar det hela bra med ”Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 39,3 mkr vilket var något under vår förväntan. Proforma motsvarar det en tillväxt om 8 % Y/Y. EBITDA under kvartalet uppgick 17 mkr vilket motsvarar en marginal om 43 %. Anledningen till avvikelsen går att förklara med att ’attach rate’ dvs andelen Intuitive Surgical system som sålds med simuleringsmjukvara var i den nedre delen av normala intervallet. Anledningen till detta går att förklara med bl.a. geografi och vilka kunder ISRG sålt till.”

Utöver detta måste det också adderas att just nu går all energi och 99 % av allt kapital inom sjukvårdssektorn till Covid-19, vilket gör det svårt att sälja stor och extremt dyr hårdvara, som även kommer med mjukvara. När ISRG säljer mindre bra är detsamma gällande för SUS.

Verksamheten organiserad i två affärsområden. Inom affärsområde Educational Products säljer bolaget VR-simulatorer för titthålskirurgi och endoskopisk träning av kirurger och andra medicinska specialister. I bolagets andra affärsområde, Industri/OEM, säljs främst simuleringsprogramvara för träning av kirurger inom robotkirurgi samt andra digitala medicinska instrument. Kunderna är medicinteknikbolag som Intuitive Surgical, Meere Company och CMR Surgical.

Bolaget har kunder på flera geografier, men de flesta står att finna i Europa samt i USA. I rapporter står inget att läsa om vilka de största kunderna är inom "Educational Products" och deras vikt av intäktsströmmar för SUS och när jag ringde CFO, Anna Ahlberg, berättade hon att de hellre det för sig själva.

Surgical Science har under åren genomfört en rad kliniska studier som validerar nyttan av bolagets produkter. En studie visade exempelvis att kirurger som använt Surgical Sciences simulatorer hade en motsvarande erfarenhet som kirurger vilka genomfört mellan 20–50 ingrepp.

Varför är detta en marknad att satsa på? Fråga dig själv – skulle inte du vilja att den kirurg som ska skära i dig, under en mycket avancerad operation, har tränat på denna flera gånger? Skulle inte du vilja att hans precision är som Zlatans klackspark mot Italien 2004 och som Lasse Granqvist dito i hur att kommentera? Att addera är att robotkirurgi växer i samtliga av världens mer utvecklade delar, såsom Kina och USA.

 

Att detta är en marknad som växer är det nog få som inte är förvånade över och enligt MarketsAndMarkets förväntas marknaden att växa från dagens $1,9 miljarder till $3,7 miljarder 2025, vilket motsvarar ett CAGR om 14,6 %.

Som ovan presenterades är marknaden just nu värderad till cirka $1,9 miljarder. I Surgical Science prospekt (läs det – mycket bra) var denna värderad till strax under $1,6 2016 och bolaget skriver själva att en tillväxt om ca 15-20 % fram till 2021. Denna profetia har kommit att slå in.

prospektet står även om de risker som är förknippade med bolaget:

Hur ser balansräkningen ut? Den finansiella genomgången, som görs via Börsdata, av bolaget lämnar inte mycket att önska, utan här finns en negativ nettoskuldbruttomarginal kring 83 % samt en EBITA-marginal om 33,6 %. Vid en kurs om ca 62 kronor värderas bolaget till EV/EBIT 105, EV/S 19 samt P/E 124. Detta är högt och även om de är ett tillväxtbolag har de mycket att leva upp till, vilket bland annat SVD Börsplus lyfter fram. Dock är de noga med att betona att det på flera års sikt ser mycket ljust ut för SUS.

Liknande kommer även Stockpicker fram till: ”2020 blir ett år då Surgical Science måste börja leverera minst i linje med prognoserna ovan eller helst till och med bättre för att växa in i sin ljusa ”framtidsvärdering”. I an  nat [sic!] fall är nog fallhöjden stor. Vore det inte för det faktum att vi verkligen tror att Surgical Science har oerhört intressanta framtidsförutsättningar hade rekommendationen faktiskt blivit 'Sälj'."

PEG-talet, som mäter aktiens värdering i förhållande till företagets vinsttillväxt och P/E-tal värdering, ligger på -0,37, vilket är mer bekymmersamt än dess antonym. Således tror och hoppas marknaden/investerarkollektivet att SUS:s senaste rapport var undantaget från regeln.

Var landar jag?

Ledning – bra/starkt.

Balansräkning – bra/relativt mycket bra

Marknad – växer

Marknadsposition – bra, men hög konkurrens

Värdering – inte fullt såattraktiv

Jag väljer att lägga bolaget på bevakningslistan och kommer inte dra mig för att köpa om kursen kommer 50-48 kronor, eller därunder.  

Äger du detta spännande bolag? Vad talar för dem/emot dem? 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.