3 Nov, 2021

Nytt innehav - Spiltan

Uppdaterad:
23 Apr, 2024

Jag har valt att ta in Spiltan i min portfölj och ämnar se innehavet som ett av de jag gärna håller ”livet ut”, likt Investor, Svolder, Creades, Öresund med flera. Det ska sägas att jag hyser ett visst tvivel för Paradox. Det är inget annat än ett fint bolag och mycket av dess framgångar stavas Fredrik Wester, men givet de mindre lyckade spelsläppen de senaste 1-2 åren, en VD som inte tycks ha haft samma mål (och därmed fått gå, ändock med skadan lämnad efter sig) och visioner som övriga i såväl styrelsen som ledningen samt att man har tappat lite av sin tidigare fina organiska tillväxt på sin ”core-gamers” skrämmer lite. Emellertid är nämnda Wester nu tillbaka som VD och bolaget har kommunicerat att man ämnar återgå till tidigare kärnverksamhet och med ett entydigt fokus på det som de kan bäst, nämligen grand strategy. Flera spelprojekt har kastats i soptunnan och den som hittar denna och har förmåga att koda kan ha funnit något till ett värde av cirka 135 Mkr.

”Paradox aktiekurs har en historia av kraftiga svängningar och som långsiktiga ägare blickar vi framåt. Bolagets intäkter varierar i takt med att man släpper nya spel och Paradox har varit tydliga med att covid-19-pandemin påverkat utgivningstakten av nya titlar. Samtidigt kan jag konstatera att bolagets spelarbas växer organiskt och många befintliga spel fortsätter generera intäkter år efter år. Med en stor pipeline av spelprojekt och växande antal spelare ökar bolagets långsiktiga intjäningsförmåga.” (Per-Håkan Börjesson, Spiltans delsårsrapport)

Paradox står för ca 34 % av Spiltans substans, vilket inte är en liten del. Samma del är den som gjort att Per-Håkan Börjessons skapelses substans har vuxit så snabbt och kraftigt sedan 2010 i allmänhet, men 2016 då Paradox noterades och precis som ett mynt har två sidor har andelsägare i Spiltan fått se hur det blir när det inte går upp, utan ned i det största innehavet.

I sin intervju med Nicklas ”investeraren” Andersson, men även i delårsrapporten från i somras, betonar Per-Håkan Börjesson att man hyser stor tilltro till det svenska gamingbolaget i allmänhet, men Fredrick Wester i synnerhet. Tiden får visa om denna tilltro är värd sin vikt i guld. En individ, men även ett bolag, är inte bättre än sin senaste prestation och de senaste från Paradox har lämnat mycket att önska. Kan de åter finna sin kärna och ge sina spel den kärlek som kännetecknar Crusder Kings 1, 2 & 3 och Hearts of Iron 3 & 4 kan detta bli en fin vändpunkt för bolaget där man varje fredag alltid dinerar lasagne till lunch.   

Nedan bilder om Paradox är från Börsdata - en tjänst jag uppmuntrar alla att införskaffa.

Det är inte Paradox som lockar mig i Spiltan, utan jag bedömer mig få mycket fina, ömsom noterade, ömsom onoterade, innehav. Därtill får jag Spiltan Fonder, vilket jag bedömer vara den absolut viktigaste och mest värdefullaste tillgången. Allt fler sparar och investerar i fonder och givet de avkastningsprestationer som Spiltans fonder har skapat samt att många nya investerare väljer dem framför andra givet dels goda vitsord, dels god, historisk avkastning tror jag att inflödet av kapital enbart kommer att öka. Idag står Spiltan Fonder för cirka 7 % av substansen och jag hoppas och tror att den andelen kommer öka. 

Jag finner även innehav såsom husdjursbolaget Swedencare, serieförvärvaren Idun Industrier, VVS-bolaget Instalco och investmentbolaget Byggmästare A J Ahlström lockande. Sistnämnda handlas för övrigt just nu till en rabatt. Utöver detta får man även en andel i Buffetts konglomerat, Berkshire Hathaway. Icke att förringa är att bolaget även sitter på en fin kassa och att man just nu ämnar investera i några, enligt Börjesson, intressanta mindre bolag. Nedan bild är hämtad från de alltid så serviceinriktade och eminenta individer bakom ibindex.se. Spiltan handlas enbart 1 gång per vecka, tisdagar. Detta finner jag bra och passande. Jag skulle inte vara avig till om fler bolag gjorde detta. Det skulle då skapa möjlighet för alla att handla på samma information samt få bort den värsta skada robothandlare kan åstadkomma.

Studeras hur diversifierat Investment AB Spiltan tycker jag det ser bra ut. Bilden är från senaste rapporterade fakta om subatnsvärde och den rapporten släpptes den 31/10.

Som jag skrev för cirka 2 år sedan har jag mer och mer valt att ta in innehav som inte är utdelande. Detta dels då jag vid årsslutet 2019-2020 såg att utdelningssummorna som årligen flödar in mer än väl ligger före den plan jag för än längre sedan satte upp, dels då jag tror mig få mer totalavkastning från bolag som inte, alternativt enbart lite, delar ut. Min portfölj är således lite av en ”Gott & Blandat”-påse. Ömsom finns här lite sött och surt, ömsom lite salt.

Jag är inte ute efter att slå index med tvåsiffriga procenttal och skriva spaltmeter om att jag gör just detta. Nej, det jag överlåter till andra som önskar mäta sina könsorgan bland övriga flockmedlemmar. Jag vill med det säga att jag såklart gläds och inte minst imponeras med alla som slår index med hästlängder år efter år, men det är inte mitt mål. Mitt mål är att skapa mig en ekonomisk trygghet med så lite tid- och energikrav som möjligt att alltid kunna falla tillbaka på. I den får jag årligen utdelningar som täcker alla fasta utgifter och lite mer därtill och här får jag även en ökad värdetillväxt. Detta passar mig och det är det viktiga. Jag vill kunna arbeta, umgås med vänner, släkt och familj samt sova utan att känna en oro för min portfölj. Den ska vara, vilket den är idag, ett självspelande piano.

Spiltan köptes in till en kurs om 229 kr per aktie. Priset motsvarar en premie om ca 9 %. Jag vet att Spiltan historiskt har handlats till en stor rabatt. Dock tror jag att det nya normala är en premie eller plus/minus noll. Detta framför allt då aktien nu handlas betydligt enklare och mer tillgängligt än den tidigare månadsvisa via Peppins.

Jag kan även nämna att för de som söker en spänning i tillvaron... ursäkta min 031-humor. För de som är intresserade av historia och romarriket kommer min första historiska spänningsroman att släppas den 11/11. Jag skrev om detta i detta inlägg och du kan nu vara med i en utlottning om signerade exemplar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.