25 May, 2021

Pinterest Q1 och framtiden

Jag har tidigare skrivit några rader om Pinterest och detsamma har även Matematikern gjort. Sedan dessa rader har ytterligare lite vatten, låt oss kalla det Q1-rapport, runnit under bron.

De som enbart studerar aktien (och således bortser från bolaget) kan se att den har sjunkit med tvåsiffriga procenttal. Således måste rapporten ha varit dålig, eller hur? Ännu en gång tål det att upprepas. Jag, och förhoppningsvis du, investerar i bolag, inte i aktier. I korta loppet lever aktien ett sorts eget liv, men i långa loppet kommer aktiens pris, förr eller senare, att följa lönsamhets- och vinstutvecklingen. Detta kan ta tid, men för eller senare. Förr eller senare.

Utöver detta spelar andra faktorer roll, såsom estimat från de s.k. ”experterna” och eftersom det är de som Mr. Market utgår från inför en rapport, faller (haha… suck) det sig naturligt att en AKTIE sjunker/stiger relativt deras prognoser/estimat. Även detta är något som är kortsiktigt, ofta bara ett till två kvartal.  

Som addering till ovan spelar, såklart, psykologi en essentiell roll. FOMO (såväl i upp- som nedgång), flockbeteende, aktivitetsbias… You name it – it’s there. Trust me. It’s there.

Om vi tillåter oss att se bortom detta och i stället fokuserar på siffrorna och vad ledningen hade att kommunicera framkommer ett bolag som växer, framför allt på översta raden. Därtill syns det nu hur bolaget tenderar att börja monetarisera på sin plattform, produkt tillika tjänst. Just detta trycker ledningen på i sin presentation, vilken f.ö. kan lyssnas på i Quartr, den tjänst som b.la. Professor Kalqyl står bakom. Under Q2 kommer man börja rulla ut funktioner som möjliggör köp direkt via profilers ”pins”, i stället för att en läsare ska nödgas googla, hitta en försäljare/försäljningssida och köpa där med de jobbiga stegen om ”logga in”, trycka in diverse data såsom adress, konfirmera köp et cetera. Sådant som upplevs som ”jobbigt”…

Siffrorna (Y/Y)

Omsättning - +78 %

MAU:s +30 %

ARPU +34 %

Ledningens ”guidning” beträffande omsättning för Q2 är +105 %

Varför togs rapporten emot så negativt? Jag vill lyfta fram två anledningar.

Det finns flera faktorer.

1. Corona, och med det en nedstämning av samhället, har givit bolag såsom Pinterest, Facebook, Twitter och Snap snabbare och mer kraftig tillväxt. Ja, det är självklart att kraften i tillväxten kommer minska i takt med uppöppnandet, men försvinna? Nej. Det skall dock betonas att det är ej heller vad marknaden tror, utan även de/den ser en tillväxt, men en minskad sådan. Själv är jag av annan åsikt. Pinterest erbjuder möjlighet till inspiration för inredning, såväl inom- som utomhus, recept, boklistor, mode/kläder och allt mellan himmel och jord. Oavsett om människan lever i en öppen eller nedstängd värld kommer dessa tjänster önskas och användas. Det må vara mer uttjatat än Ulla Anderssons anföranden om att allt som inte rimmar på vänster, femårsplaner, statligt ägande et cetera, men digitaliseringen är ingen fluga som bara lever här och nu.
 

  1. 2. En minskad tillväxt av nya användare på den amerikanska marknaden, men en mycket hög tillväxt på den ”internationella” (ie. globala) sådana. Är detta dåligt? Nej, men det som marknaden tycks vara rädda för är det faktum att just nu är den nationella marknaden mer viktig för PINS, då det är där de har störst monetarisering per kund/användare. Den genomsnittliga användaren drog i USA in $3,99 under Q1, medan densamma på den globala arenan enbart genererade $0,26. Det betyder att den genomsnittliga internationella användaren är värd 7 % av den genomsnittliga amerikanska användaren för Pinterest när det gäller intäkter. Dock är detta nu, idag, maj 2021. Ta ett steg tillbaka och ”gissa” hur det kan se ut om 12, 18, 24 och 36 månader. Först tillväxt, sedan monetarisering. First you learn, then you earn et cetera.


  2. en diskussion (läs: mer monolog) på Motley Fool “diskuterar” Matthew Frankel och Brian Feroldi, där förstnämnda säger: ”Look at the revenue growth year over year, 91 % growth in international user monetization per user year over year. These number -- the gap will narrow considerably. I don't think it'll ever actually fill. You're never actually going to see Pinterest international users earning as much for the company as U.S. users. We've seen this in the more mature tech plays. There's Facebook's, for example, active users pretty much stagnant in the U.S., still growing internationally. If you look at their average U.S. user, generated $48 in revenue per user in the first quarter, over 10 times what Pinterest did. But if you look at, Europe was about 1/3 of that, Asia was about 1/10 of the average U.S. user, the rest of the world was even less.”

Precis som hos Netflix kom PINS att ta ut mycket av sin tillväxt under 2020 och det faller sig naturligt att dessa siffror nu är något lägre. Det kan knappats komma som en chock för någon(?). Det jag här istället fokuserar på är att ARPU (Avevarge Revenue Per User) stiger och det än mer på den internationella marknaden. PINS känns (subjektivt) som den bästa sociala mediaplattformen att dels inspireras till allt från inredning till dieter, dels att shoppa med hjälp av samarbetet med Shopify. Ett klick på en bild, inte en hyperlänk i text, utan på en tilltalande, tillrättalagd, läskande bild.

Ja, jag vill se tillväxt på översta raden, men jag fokuserar än mer på att ARPU, såväl i USA som i ”resten av världen” stiger. Vad AKTIEkursen gör i det korta (inte ett par kvartal, utan de närmaste 1-2 åren) perspektivet berör mig inte mer än att jag noterar det samt utnyttjar det för att öka mitt innehav (har sedan Q1-rapporten gjort 3 mindre ökningar).

Bolaget har fortfarande utmaningar och det är en ”dog eats dogs”-värld därute. Ömsom lurar och hotar Facebook, ömsom Snap, Twitter och andra barbarer. Dock är jag mycket positiv till PINS, dess ledning med en VD som även är grundare och som har skin in the game/applicerar pilotskolan á la Zuckerberg m.fl., dess produkt och tjänst. Kan ledningen fortsätta visa samma kvalitet i sitt exekverande kommer AKTIEkursen förr eller senare gå dit vinsterna går, dvs. snett uppåt till höger.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.