31 Jul, 2021

Pinterest Q2

I fredags, den 30/7, skrev jag mina kortfattade tankar kring den kvartalsrapport som Pinterest lämnade efter börsen stängning den 29 juli. Nämnda rapport var lika stark som svag, lika rolig som tråkig att läsa. Låt oss börja med det positiva. Nedan siffror är YoY.

Revenue: +125 %

MAU:s: +9 %

ARPU: +89 %

Adj. EBITA: $178m

*marginal: 29 %

Net Income: $69m

*marginal: 11 %

Vad dessa siffror säger är att Pinterest har blivit mycket, mycket bättre på att tjäna pengar på sin plattform. ARPU – Average Revenue Per User – har ökat med 89 % och detta är inget annat än fantastiskt. Att marginalerna även ökar är ett mycket bra, sunt och stabilt tecken. Förvisso ökar antalet MAU:S – Monthly Acitve Users – på ett år, men det som, bland annat skall tilläggas, fick marknaden att göra i brallan i fredagens handel, var att antalet aktiva användare har minskat under det rapporterade kvartalet. I USA minskade det med 7 %, medan det internationellt ökade med 5 %. Addera till detta ledningens guidning om +40 % ökning i omsättning under Q3, vilket är tre procentenheter lägre än vad analytiker spått i sin kaffesump och man förstår varför det bar av söderut under denna mörka fredag. Men var det befogat med ett fall på cirka 19 %?

24 miljoner användare har således försvunnit under Q2. Jämfört med Q1 har de tappat 5 % av sin användarbas. Annonsörer betalar för tillgång till individer. Ju färre människor du har på din plattform, desto mindre kommer annonsörer att spendera på din webbplats. Och effekten av att förlora MAU kommer att pågå längre än fördelen med resultat i intäkter i ett kvartal.

Tittar vi på effekten av MAU-förlusten I USA kan vi uppskatta den årliga kostnaden för Pinterest. Under de fyra föregående kvartalen genererade Pinterest en genomsnittlig intäkt per användare på $18,86. Om vi multiplicerar den summan med de 7 miljoner användare som bolaget förlorade under Q2 får vi en årlig minskning med uppskattningsvis 132 miljoner dollar i intäkter.

132 miljoner dollar står inte ens för tillväxttakten i ARPU från räkenskapsåret 2020-2021. Om den siffran tillämpas skulle kostnaden för intäkterna uppskattningsvis uppgå till 203 miljoner dollar årligen. För att sätta in dessa siffror i ett större sammanhang tjänade Pinterest 1,7 miljarder dollar i intäkter under hela 2020.

Således kanske det finns fog för att aktien tappade cirka 18 % innan Wall Street stängde kl 22:00 den 30 juli?

Att PINS fortsätter att växa internationellt är essentiellt, för det är här de stora pengarna finns. Kan de nå en bred och stor målgrupp kommer annonsörer vara beredda att hosta upp de dollares som Pinterest kräver för att hjälpa dem synas. ARPU internationellt står just nu bara för en mycket, mycket liten del av det totala ARPU – $1,32, vilket ska ställas mot de amerikanska siffrorna: $5,08. Som framkommer finns mycket att hämta internationellt om/när detta gap stängs. För att sätta detta i perspektiv kan nämnas att Facebooks ARPU ligger strax över $10. Jag ämnar inte att på något sätt jämföra bolagen, eller säger att bara för att Facebook har tagit sig dit så kommer även Pinterest att så göra. Jag vill enbart lyfta fram den potential som finns i att bli duktiga på pricing power inom annonser, samarbeten et cetera.

I rapporten skriver ledning att de ämnar fortsätta investera i verksamheten. Bland annat vill man vidareutveckla stream-shopping/video-pins. Om detta skrev jag i ett tidigare inlägg – PINS och vad jag önskar se igår, eller i alla fall i morgon.

Man lyfter även fram det verktyg man skapat för att hjälpa annonsörer att driva trafik och få ut det mesta möjliga.

Mina tankar

Att man tappar MAU:s är mindre roligt, likväl ska man komma ihåg att bolaget fick en enorm tillväxt i och med corona och vissa av dessa var användare som egentligen inte fullt ut använde plattformen. Just denna snabba tillväxt av MAU:s har vi sett i andra bolag också, såsom SNAP och Netflix. Emellertid tycks SNAP ha lyckats behålla fler än Pinterest. Varför? Beror det på att deras plattform tillika tjänst är mer… hmm, generisk relativt Pinterest, som är mer en plattform vars mål är att ”… bring everybody the inspiration to create a life they love”.

Jag är helt inställt på att det kommer vara kvartal där tillväxten är lägre, men YoY måste den vara i positiv trend. Just MAU:s kommer jag följa extra noga kommande kvartal. Ingen resa, bolagsbygge e.d. sker utan hack i kurvorna. Precis som i livet kommer regniga dagar. Det viktiga är dock att dessa mer är undantaget än regeln.

Det jag uppskattar i rapporten är att trots lägre tillväxt av användare ökade tjänad dollar per ”pinner”, som bolaget kallar sina användare. Detta är verkligen mycket starkt och bra och det visar att man har en fungerande modell. Att världen håller på att öppnas upp blir här tydligt – annonsörerna är tillbaka och de vill vinna folks uppmärksamhet. Dock är återöppnandet även en nackdel för Pinterest, då de just på grund av detta tappar några användare (som de annars skulle ha tappat ändå, då deras engagemang var likt en svensk politikers på Elefantkyrkogården).  

Bolaget finns kvar i min portfölj, då jag bedömer att (det riskfyllda) caset fortfarande är högst levande.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.