3 Jan, 2024

Portföljens topp fem

Uppdaterad:
3 Jan, 2024

Cirka två till tre gånger per år brukar jag skriva inlägg där portföljens fem största innehav avhandlas. Då det har gått ungefär sex månader sedan senaste uppdatering bedömde jag det som passande med en ny sådan. Som jag skrev då vill jag dels förklara, dels betona varför jag ofta är mer restriktiv med att förtälja hela portföljen; ”Jag får relativt ofta frågor om portföljen och som jag skrivit tidigare är jag relativt restriktiv med att dela den. Detta främst då jag vet att jag har många elever som skuggföljer mig och jag vill inte att de såväl medvetet som undermedvetet och oreflekterat ska ta rygg på mig, ty jag är inte den som någon ska ta rygg på. 

Samma gäller alla andra, speciellt nytillkomna investerare – ta ej rygg på någon. Inspireras, ja. Dra lärdom, ja, men ta aldrig oreflekterat, godtroget och naivt rygg på person/anonym profil X. Jag hoppas att nedan redovisning enbart ska ses som för vad det är, nämligen en redogörelse. Kanske kan inspiration fås och det är såklart positivt. I övrigt ska du, alla och envar göra sin egen analys och utgå från sig själv, sin egen ekonomi, placeringshorisont et cetera.”

Till skillnad från flera andra mäter jag min portföljsvikt något annorlunda på det sättet att jag tittar på investerat kapital i respektive bolag. Således påverkas inte min viktning av hur vederbörandes aktie utvecklas. Ett tydliggörande exempel kanske är av sin vikt. Ponera att jag investerar 100 000 kronor i Nintendo respektive Investor. Nintendoaktien stiger med 10 % och per nästa avstämningstillfälle har således summan vuxit till 110 000 kronor. Gällande Investoraktien minskar den med 10 % och per nästa avstämningstillfälle har summan minskat till 90 000 kronor. I min bok har bolagen samma viktning. 

Dumt? Konstigt? Jag fokuserar alltid på kapital som kan förloras och i min värld finns ingen vinst/förlust förrän en transaktion genomförts. Följaktligen resonerar jag som så att summan som kan förloras i investeringen är densamma som den jag investerat med (pengar jag jobbat mig till och som jag en gång hade, mer… ”reellt”). Det finns såväl för- som nackdelar med detta förfarande och vad som är mer rätt och mindre fel är upp till var och en. 

Topp fem - investerat kapital 

  • Handelsbanken
  • Ogunsen
  • Investor
  • Industrivärden
  • Sampo

Topp fem - nuvarande värde

  • Investor
  • Industrivärden
  • Ogunsen
  • Beijer Alma
  • Svolder

Även om Ogunsen är att betrakta som ett mycket mindre ”stabilt” bolag relativt investmentbolagen, men också Beijer Alma, finns säkert en viss skepsis mot att jag har så mycket kapital investerat i koncernen. Emellertid känner jag mig – per dags dato – tämligen säker på att jag kan/förstår verksamheten, var bolaget just nu befinner sig och vad jag kan tolka mig till om dess framtid. Det är dock ett bolag som behövs följas mer noga än till exempel Investor och Industrivärden, där det mer ofta än sällan ”rullar på enligt tidigare mönster”.

Framgent är planen att fortsätta fördela nya likvider i Investor och Industrivärden, om än att jag inte är beredd att betala vilket pris som helst. Jag har emellertid ingen press eller stress, utan vet vikten av att låta allt ta sin tid. Sittfläsk, pris kontra värde, befintlig nedsida kontra potentiell uppsida et cetera är ständigt i fokus.  

Observera att detta enbart är en bild av något mycket mer genomarbetat - allt utifrån min placeringshorisont, strategi, livs- och ekonomiska situation - och således skall inget ses som någon sorts mall, placeringsråd eller dylikt. Gör din egen analys och utgå alltid från dig, din livs- och ekonomiska situation. Ditt liv. Dina pengar. Din framtid!

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.