19 Aug, 2022

Utdelningar sedan 2015

Sommaren 2015 valde jag att fullt ut fokusera på en mer utdelningsorienterad strategi med vetskap om dess för- samt nackdelar. Det finns ingen sorts universal strategi som passar alla likt handen i handsken. Alla måste vi anpassa för att strategi X ska passa oss (och därmed bli strategi Y). Vi kan – och bör – finna inspiration, hjälp och stöttning av andra, såväl erkända investerare såsom Warre och Calle, men också de som vi har nära oss och som har varit med under en lång, lång tid. Som alltid ska man aldrig ta rygg, utan enbart låta sig inspireras. Det är, som jag och många andra redan skrivit, dina pengar och därmed ditt liv. Att då inte ha en utarbetat och noggrant genomtänkt strategi och därmed inte vet varför man äger bolag M, N och P är lika inget annat än skadligt.

Jag har valt utdelningsstrategin då mitt mål är att ha ett kassaflöde som år efter år växer. Syftet är dels att dessa ska bekosta alla mina omkostnader, dels ge mig en trygghet. Som grupp är min ambition att bolagen kommer öka sin utdelning envar år (borttaget händelser likt Corona, då politiker hindrade flera bolag från att dela ut om man mottog bidrag).  Kan de som grupp höja sin utdelning med 4 % per år är jag mer än tacksam, då jag inte, på lång sikt, förväntar mig en inflation som överstiger den nivån. Skulle den det tror jag också att bolagen kommer gå från ett snitt om cirka 4 %:s höjningar per år till att ligga kring just inflationen. Tror – inte ”vet”.

Att äga indexfonder och varje år sälja av en summa motsvarande 4 %, likt 4%-regeln gör gällande, har aldrig lockat mig, för jag vill i det längsta undvika att sätta mig i en position då jag måste besluta när samt hur jag ska sälja av. Absolut är det ingen raketforskning, likväl. Hellre väljer jag då att äga bolag som går med vinst, har en solid balansräkning och som själva beslutar när de ska ge mig lite månads-, kvartals- eller årspeng.

Sedan sommaren 2015, då jag lämnade tidigare strategi och lät iklädda mig den utdelningsfokuserade utstyrseln, har mitt passiva inflöde i form av utdelningar vuxit likt vore de en hydra. Okej – där blev det en hyperbol, för de har inte vuxit med en exponentiell hastighet, men icke således är dess tillväxt imponerande för mig.

Utdelningarna för ett räkenskapsår tilldelas mer ofta än sällan året därefter, dvs. bolagens utdelningar delas först ut 2016. Detta givet att det är svenska bolag. Utländska bolag från framför allt den andra sidan pölen har sina kvartalsbaserade sådana. Det är först de senaste 2–3 åren som de svenska bolagen har anammat bolagen ”over there” och deras förfaranden. Således kan det se ut som ett tämligen stort hopp mellan 2015-2016 i nedan diagram.

Nedan siffror är mottagna utdelningar netto, dvs. är källskatt borträknad. Den utländska källskatten återbetalas av Avanza först tre år senare (vet om att Nordea, Nordnet m.fl. är snabbare) och är inräknad det året då den återbetalas av Avanza. Sagt med andra ord är 2015 års utländska källskatt inräknad i utdelningen för 2018 och så vidare.

Mellan 2015-2016 steg utdelningarna med 127 %

Mellan 2016-2017 steg utdelningarna med 39,5 %

Mellan 2017-2018 steg utdelningarna med 30%

Mellan 2018-2019 steg utdelningarna med 21,2 %

Mellan 2019-2020 minskade utdelningarna med 38 %

Mellan 2020 och 2021 steg utdelningarna med 111 %

Mellan 2021 och (preliminärt) 2022 stiger utdelningarna med 32 %

"Jävlar vad dålig du är på att räkna - dina prognoser är ju inget annat än skrattretande!". En rimlig invändning, men jag har alltid varit den som räknat med det värsta, men hoppats och jobbat för det bästa. Således är jag alltid mycket försiktig och restriktiv i "allt" jag tar mig för. 

Jag har aldrig haft ett mål om FIRE; ty jag älskar mitt arbete. Emellertid har jag ingen aning om hur energin, måendet, viljan et cetera är om tre, fem, tio eller femtioelva år. Jag hoppas att lusten för läraryrket eller något annat jobb alltid ska finnas där, men varför inte ta det säkra före det osäkra och således bygga en förmögenhet som ger en underbar trygghet i vardagen? Och varför inte skapa sig en ekonomisk trygghet ifall en allvarlig skada, sjukdom eller annat hemskt inträffar?

Ännu kvarstår det för mig att inkassera resten av räkenskapsåret 2022 års utdelningar och än så länge är en förväntad utdelning inget annat än just det; förväntad. Skulle den gå från förväntad till reell ser jag att detta år kommer betyda att mina utdelningar täcker mina låga levnadsomkostnader x2. Dels spelar en extrautdelning från Sampo in, dels den svaga kronan som gör att utdelningarna från b.la. USA, Kanada och UK blir högre än tidigare. Likväl är känslan är ingen annan än underbar. Ränta på ränta är sannerligen magiskt! 

Jag har inga tankar på att sluta förvärvsarbeta eller dylikt. Jag mår bra och får mycket energi av att föreläsa, undervisa, skriva och så vidare. Så länge jag upplever att värdet överstiger priset (i form av energi och tid) kommer jag fortsätta med det som gör att jag mår bra, för är det inte det som allt handlar om – att må bra? Att ha en balans? Att ha en sorts harmoni? Jag tror på att ge, så att andra kan ge. Den som ger får alltid tillbaka och sällan är värdet på det återgivna lägre än det först givna, snarare tvärtom.

Pengar är inte allt, men till en viss nivå är det mycket. Emellertid ska jakten på dem inte konkurrera med din hälsa eller dina sociala relationer. Vad ska du med pengar till om det inte finns någon/några andra i ditt liv och där hälsan gör att du knappt klarar av att stiga upp ur sängen? Balansen måste alltid finnas där och dessa tre delar - ekonomi, hälsa och sociala relationer - kan inte "betas av" var för sig, likt jag skulle skita i hälsan under tiden jag bygger en portfölj, eller avsäga mig alla relationer bara för att jag vill bygga en utdelningsportfölj. Lev och agera idag som du planerar att göra i morgon, om än med vissa nyanser. 

Jag är fortsatt ödmjuk till såväl mig själv som marknaden. Jag vet att jag inget vet, men att jag kan – och ska – göra allt i min makt för att ständigt arbete för en begränsad nedsida. Jag hoppas och utgår från att jag kommer sitta här och skriva om hur utdelningar har ökat år efter år kommande decennier.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.