27 Aug, 2021

Wherever you go, i follow...

För bara ett par månader sedan var det inte många som skrev något om investmentsbolagens premier. Då var det mer ”köp investmentbolag, ty de har gång på gång visat att de klarar av att prestera bättre avkastning än det breda indexet”. Allt fler har lockats till börsen och många av dessa är tämligen ointresserade av aktier, värderingar et cetera, men någonstans måste ju pengarna investeras. Kanske blev det därför ett direkt ägande i ett eller flera investmentbolag, kanske blev det istället en fond, såsom Spiltans investmentsbolagsfond. Oavsett vilket är det bra att de flesta hellre investerar i dessa bolag/fonder än vad som för dagen är ”hett” i valfri aktiegrupp på valfri sociala medieplattform.

Dock, och detta är ett stort dock, måste man skilja mellan ett bolag och dess underliggande värde, i detta fall dess substans(värde), och en akties pris. Även om jag tycker bolag såsom EQT och Vitrolife är mycket välskötta, fina och så vidare finns det ändå ett pris jag är beredd att betala. Och det är inte det som marknaden idag erbjuder. EQT och Vitrolife är bolag som finns hos Investor och Bure och dessa är idag tämligen högt värderade (låt oss i detta inlägg bortse från PEG mm.). Det i sin tur påverkar såklart nämnda investmentsbolags substansvärden (dess underliggande värden). Således måste köpare av Investor och Bure idag ta detta i beaktande. Beträffande både Investor och Bure måste även deras onoterade delar reflekteras kring.

Även om jag går med tron – förvisningen – att de svenska investmentbolagen som grupp kommer fortsätta leverera bra överavkastning är jag inte köpare dag in och dag ut. Istället måste man som investerare applicera sin förmåga att avvakta, att inte drabbas av en sorts aktivitetsbias eller av ett flockbeteende.

När nu Dagens Industri i ett flertal artiklar, varav en så sent som idag och skriven av ingen mindre än börsbjörnen himself – Richard Bråse - berättat för gemene man som vare sig har studerat bolagens rapporter eller den mycket tacksamma sidan/tjänsten ibindex.se, faller det sig naturligt att de dels måste göra något – aktivitet, dels följa alla andra som redan har gjort något – en aktivitet samt därmed ett flockbeteende. För det går ju inte att bara sitta still och låta bolagen och dess underliggande verksamhet tuffa på och växa in i värderingen(?). Nej, det tar ju tid, är jobbigt och så visar ju även portföljen röda siffror. Lika bra att sälja! Visa aktivitet. Följa flocken – de som redan har sålt. Väl då kan jag slå mig på bröstet och gå med vetskapen att jag inte är annorlunda. Min plats i flocken är intakt. Ingen kommer att döma eller se ned på mig. Phu… lättnad! Min överlevnad, som förr men inte idag, med hjälp av flockens hjälp är för stunden tryggad.

Vi vet att i takt med att allt fler har lockats till börsen, och att många av dessa köper fonder såsom nämnda Spiltans Aktiefond, ökar även köp- och säljtrycket. Detta måste man som investerare vara observant på – var kommer flödena från? Är dagens, veckans och månadens aktieutveckling befogad, eller är den ett mer tillfälligt brus? Som bekant styrs en akties långsiktiga utveckling av bolagets förmåga att generera vinst och i det kortsiktiga av psykologi och ett s.k. brus.

Jag har en stor exponering mot investmentbolag. Sett till värdering är Investor, Svolder och Latour mina största innehav och självklart har den senaste tidens nedgångar gjort avtryck i min portfölj. Dock är detta inget som påverkar mig, tvärtom. Jag fortsätter att följa bolagen och när jag bedömer R/R vara attraktivt är jag köpare. När jag inte ör det sitter jag stilla, sipprar på min x2 espresso och lägger min tid på annat, såsom plockepinn eller studera färgen när den torkar. Tråkigt? Förvisso, men det är än tråkigare att förstöra för min framtida jag.

Självklart kommer alla investmentbolagen att handlas till såväl premie som rabatt de kommande femtioelva hundra åren och att låta sig drabbas av en sorts ”panik” nu, bara för att ett par analytiker, så rätteligen och korrekt, har observerat att priserna inte speglar det underliggande värdet är att göra sig själv en björntjänst. Det är att skada sin portfölj. Att skada sig själv. Viktigt att i sammanhanget ta med är att jag är mycket långsiktig och att denna text skrivs utifrån den premissen. Du ska utgå från dig, din ekonomi, din livs- och arbetssituation. Har du samma perspektiv som jag? Varför sitter du då och skakar tänder?

Drabbas inte av ett flockbeteende. Låt dig inte luras till att göra en dum, ogenomtänkt och direkt skadlig aktivitet. Tillåt dig själv att sitta ned, läsa, räkna, reflektera samt diskutera med din djävulsadvokat och sedan skriva ned dina slutsatser. Låt dessa vila i minst 24 timmar och återgå sedan till dem. Läs, reflektera igen och se på portföljen med nya ögon. Det är inte lätt och det tar såväl tid som energi, men vad är alternativet?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.