19 Jun, 2019

Onoterade aktier i en kapitalförsäkring

I samarbete med Nordnet

För ett par veckor sedan gjorde jag en intervju med Nordnets Sverigechef Martin Ringberg om möjligheten till extra avkastning genom deras kapitalförsäkring. Knappt hade jag hunnit publicera den intervjun innan jag såg att det kom ytterligare en nyhet från Nordnet angående deras kapitalförsäkring. Numera kan man tydligen även ha onoterade aktier i Kapitalförsäkringen, vilket så vitt jag kan förstå är första gången som detta erbjuds.

Så jag tog jag chansen till en ny intervju om även denna nyhet!

Hej Martin och tack för senast. Nu har jag sett att ni på Nordnet har lite nyheter på gång igen. Berätta lite om er nya tjänst med möjligheten att flytta onoterade aktier till kapitalförsäkringen.

Det gör jag gärna. Vi har sedan tidigare ett av marknadens främsta kapitalförsäkringserbjudanden. Nu stärker vi upp det ytterligare och lanserar den efterfrågade möjligheten att investera i onoterade värdepapper inom ramen för kapitalförsäkring.

Det som framför allt sticker ut hos en kapitalförsäkring jämfört med andra sparformer är skillnaden i beskattning och deklaration. För de start-ups som lyckas med sina tillväxtambitioner väntar en relativt stor värdeökning på kort tid, och den vinstskatt som ägarna får betala vid en försäljning riskerar att bli riktigt stor om aktierna förvaras i en vanlig aktiedepå. Placerar du dina onoterade aktier i en kapitalförsäkring, får du istället för vinstskatt på 30 procent betala en låg årlig schablonskatt. Samma gäller för utdelningar – istället för direkt skatteuttag på 30 procent, debiteras schablonskatt. Du slipper också deklarera dina köp och försäljningar.

Spännande! Vilken typ av onoterade aktier kan jag flytta till kapitalförsäkringen? Jag misstänker att det inte går att flytta in aktierna i det egna bolaget där man själv jobbar och är enda ägaren, typ Pelles plåt AB?

Du kan investera i svenska aktier som har en så kallad ISIN-kod. Konceptet vänder sig till både privatpersoner, företag och entreprenörer som äger eller vill investera i bolag som inte är noterade på börsen. Men precis som du säger måste du som investerar vara okvalificerad ägare som inte omfattas av 3:12-reglerna vid beskattning av vinster och utdelningar.

Hur värderas aktierna om det inte finns någon regelbunden handel? Det aktuella värdet ligger ju till grund för schablonskatten i en kapitalförsäkring. Betyder det att en ny värdering sker manuellt och löpande varje kvartal?

Vi lanserar konceptet tillsammans med vår samarbetspartner inom bolagsvärdering, Kaptena. Beroende på vad det gäller för typ av bolag och tillgångsslag väljer Kaptena den värderingsmodell som ger den mest rättvisande bilden av marknadsvärdet. Värdering sker sedan löpande, som minst en gång per kvartal.

Vad kostar det att få denna löpande värdering som ju innebär en arbetsinsats för någon?

Att göra det transparent och till ett bra pris har varit målsättningen för oss – och jag tycker att vi har lyckats väldigt väl.  För de onoterade värdepapper du har i din kapitalförsäkring tar vi ut en avgift på 3 000 kronor per värdepapper och år samt en årlig försäkringsavgift mellan 0,088 – 1,45 procent. Avgiften står i relation till det värde du har i det aktuella värdepappret. Du hittar prislistan i sin helhet här

Detta betyder alltså att jag även slipper skatt även på utdelningen, dvs precis som vid noterade aktier i en kapitalförsäkring?

Det stämmer bra, du betalar ingen skatt vid försäljning och ingen skatt vid utdelning. Istället debiteras en årlig schablonskatt som i år uppgår till 0,453 procent.

För framtida vinster och utdelning där jag slipper reavinstskatt vid försäljning är ju den förbättrade skattesituationen uppenbar. Men hur fungerar det med redan uppkommen vinst? Säg att jag köpte en onoterad aktie för några år sen för 10 kr som nu värderas till 100 kr. Behöver jag då först realisera vinsten och skatta på de 90 kr i vinst innan jag kan flytta in aktierna i kapitalförsäkringen och från och med ny slippa reavinst på eventuellt fortsatt värdestegring?

Aktierna säljs av dig till Nordnet för 100 SEK och du betalar sedvanlig skatt för de 90 SEK du gjort i vinst. Vid försäljning till Nordnet liknas dock försäljningen vid en värdepappersflytt, så du behöver själv inte agera i försäljningen eller ha motsvarande värde i likvider i din kapitalförsäkring vid flytten. Dock behöver du redovisa och betala skatten nästkommande år.

Blir det någon kostnad i samband med att jag i framtiden säljer mina aktier? Säljer jag utanför börsen blir det väl lite manuell hantering för er misstänker jag?

När du säljer en onoterad aktie är det en manuell försäljningsprocess som utförs av vårt mäklarbord och courtaget är då 500 SEK. Du betalar inget courtage vid inflytt eller inköp – endast när du säljer aktier från kapitalförsäkring till en annan sparform.

Med tanke på det är en liten kostnad per bolag vid uppstart låter det som målgruppen främst är de som investerat lite större belopp i en start-up snarare än småspararen som har 10 olika skvättar onoterade aktier via tex Pepins? Kan småspararen som främst är ute efter att samla alla aktier i en bank och få en bättre överblick men vill slippa kostnaden på 3000 kr för värdering istället gratis flytta innehaven till ett aktie- och fonddepå hos er?

Det är som du varit inne på tidigare en manuell process att hantera dessa värdepapper, när det kommer till värdering, monitorering, rapportering med mera. Vi har valt att ha en grundavgift som kan motivera denna komplexa process. Det är som du säger även möjligt att samla onoterade värdepapper i vår aktie- och fonddepå, där behöver vi inte värdera värdepappret och på så sätt kan du få våra ordinarie villkor som är 0 SEK.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.