Redaktionen
10 Jul, 2023
Intervju med Bo Lindén VD för Dividend Sweden

Intervju med Bo Lindén, VD för Dividend Sweden

Uppdaterad:
10 Jul, 2023

Dividend Sweden har haft det tufft på grund av rådande marknadsklimat sedan sin notering för nästan ett år sedan. Intresset för företagets affärsidé, som fokuserar på att erbjuda återkommande utdelningar till aktieägare från attraktiva småbolag, förväntas dock öka betydligt i en mer positiv marknadsmiljö. Därutöver erbjuder de pressade värderingarna hos tillväxtbolagen goda möjligheter för Dividend som investeringsbolag att genomföra intressanta förvärv.

För att hålla oss uppdaterad om de senaste händelserna i bolaget och få insikter om marknadens framtid har vi haft möjlighet att intervjua Bo Lindén, VD för Dividend Sweden sedan 2016.

Observera att intervjun genomfördes den 3 juli 2023. Beroende på när du läser detta kan viss information ha blivit inaktuell. Om du vill diskutera med andra investerare i Dividend Sweden kan du gärna klicka på någon av nedanstående länkar.

Intervjufrågor

Kan ni ge mer information om den nyligen genomförda korsinvesteringen med NOSIUM AB och förklara vilka långsiktiga effekter detta kommer att ha för båda bolagen?

Vi valde att gå in som ägare samtidigt som NOSIUM gick in som ägare hos oss, i samband med detta så avtalade vi även om en ägarspridningsaffär, där vi ska dela ut NOSIUM-aktier till våra aktieägare. Vi ser mycket positivt på samarbetet och har stora förhoppningar att vi kan skapa mervärde. Vi har inlett ett antal diskussioner om gemensamma affärsmöjligheter.

Intervju med Bo Lindén Dividend Sweden

Hur har de osäkra förhållandena på börsen och i omvärlden påverkat er verksamhets strategi när det gäller framtida investeringar? Har det haft någon effekt på er investeringsstrategi?

Självklart är vi mycket beroende om omvärldsfaktorer, inte minst börsklimatet för microcapbolag och IPO-aktiviteter. Vi har under våren inlett ett antal diskussioner om ägarspridningar och ser framför oss ökade IPO-aktiviteter i höst. Vi har fortsatt starkt fokus på att skapa aktieägarvärde genom utdelningsaffärer.

Kan ni ge oss en kort uppdatering om var några av era portföljbolag befinner sig i förhållande till notering/IPO (till exempel Malma Logistik, Evendo, Kruswiss Agro)?

Flera av de bolag vi har delat ut eller avtalat om ägarspridning planerar för listning under hösten. Några av dem har tyvärr påverkats av omvärldsklimatet och där är noteringsdatum mer osäkert, vi arbetar löpande med våra portföljbolag för att det ska bli så bra som möjligt för våra aktieägare.

Dividend Sweden VD Bo Linden

Finns det något specifikt ni ser fram emot under de kommande 12 månaderna?

Vi ser fram emot ökad aktivitet och planerar för flera spännande affärshändelser i  flera av våra portföljbolag. Vår målsättning att teckna flera avtal för ägarspridningar och att genomföra dem under hösten.

Gällande vår onoterade portfölj har vi en stark tro att den fina utvecklingen i flera av bolagen  kommer att fortsätta och att dessa synliggörs och att vi därigenom kan skapa ytterligare mervärde för våra aktieägare.

White pearl technology Dividend Sweden DS Plattformen

Vad är förväntningarna inför White Pearls första helår på börsen, och kan befintliga investerare förvänta sig att tidigare storägare inom Dividend Sweden och DS Plattformssfären kommer att vara långsiktiga ägare i bolaget?

Förväntningarna inför White Pearls första helår på börsen är stora, vi förväntar oss en fortsatt stark organisk tillväxt och spännande förvärv. Givet dagens värdering borde det finnas en stor uppsida i aktien.

Vi bedömer att det finns en hög sannolikhet att befintliga investerare och tidigare storägare inom Dividend Sweden och DS Plattforms-sfären kommer att kvarstå som långsiktiga ägare i bolaget.


Vi uppskattar att du har tagit dig tid att svara på våra frågor. Vi ser fram emot att få ta del av den kommande kvartalsrapporten som förväntas offentliggöras den 24 augusti 2023.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.