Press
7 Feb, 2024
Valberedning bodyflight

Valberedning utsedd i Bodyflight Sweden AB

Uppdaterad:
7 Feb, 2024

Styrelseordförande i Bodyflight har sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2024 består av följande personer:

Daniel Volle, Pick Zinned Pop AB
Stefan Burström, Downwind Labs AB
Micha Velasco,  Zemima AB
Tobias Pontvik,  Frifall Event & Reklam AB

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman för 2024 och på bolagets hemsida. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande, Micha Velasco. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är den 30 mars 2024.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.