Bonzun

Bonzun

BONZUN

Översikt

Bonzun är ett internationellt SaaS-bolag som är verksamma inom gränssnittet mellan HealthTech-sektorn. Bolaget skapar värde genom att samla och kanalisera evidensbaserad forskning med syftet att att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. I Bonzuns nuvarande tjänsteportfölj finns Bonzun ivf, Bonzun evolve samt Kou Dai Yun Yu (tidigare Kexuema).

Kalender & Rapporter

24 Feb, 2023Årsrapport 2022
19 May, 2023Bolagsstämma 2022
19 May, 2023Delårsrapport 2023-Q1
24 Aug, 2023Delårsrapport 2023-Q2
22 Nov, 2023Delårsrapport 2023-Q3

Största ägare

Ägare Kapital Röster
Bonz Unlimited AB16.8 % 16.8 %
Dividend Sweden AB12.1 % 12.1 %
BGL Management AB5.4 % 5.4 %
Avanza Pension3.8 % 3.8 %
Ax:son Johnson, Bo2.2 % 2.2 %
Finnabukten AB2.1 % 2.1 %
Loc AB2 % 2 %
Morgan Stanley Smith Barney LCC, W91.5 % 1.5 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB1.3 % 1.3 %
Wichman, Annika1.2 % 1.2 %
Lista
First North Stockholm
Sektor
Health Care Services
VD
Bonnie Roupé
Ordförande
Håkan Johansson
Noteringsdatum
2 October, 2014

Om Bonzun

Bonzun AB (eller Bonzun Health Information AB) grundat år 2012 är ett internationellt SaaS-bolag som verkar inom health-tech segmentet. Den nuvarande portföljen av hälsovårdstjänster fångar in digitala lösningar för stressprogram, fertilitetsbehandlingar och beteendeterapi. Bolagets produkter riktar in sig till såväl B2B som B2C och är fördelade över verksamhetsgrenarna Bonzun evolve, Bonzun ivf och Kou Dai Yun Yu (tidigare Kexuema). Huvudkontoret ligger i Stockholm och aktien handlas på First North Stockholm sedan oktober 2021 med tickern $BONZUN.

Varför ska man investera i Bonzun? 

  • Skalbar affärsmodell
  • Växande marknad för psykisk ohälsa
  • Meriterad ledning

Bonzun strategi

Bonzuns strategi och affärsidé går ut på att kanalisera marknadens senaste evidensbaserad forskning och sedan använda detta för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. I Bonzun ivf handlar detta om forskning som härrör till vitro-fertilisering (IVF) vilket ofta kallas för provrörsbefruktning. I Bonzun evolve har bolaget riktat in sig på de senaste rönen inom stress- och självhjälpsprogram. Bonzuns tredje verksamhetsgren, Kou dai Yun Yu, är en internationellt uppmärksammad digital barnmorska på den kinesiska marknaden vars PR spiller över på resterande verksamheter. Kou Dai Yun Yu-appen gick tidigare under namnet Kexuema.

bonzun analys

Bonzun evolve 

Bonzun evolve är ett forskningsbaserat program för bättre självledarskap och stresshantering. Verksamheten var tidigare en del av Papilly AB men blev en del av Bonzun efter det omvända förvärvet. Bland tjänsteutbudet finns digitala stressprogram, föreläsningar och utbildning, stresshantering i grupp samt samtalsstöd. Sammantaget omfattar programmen såväl förebyggande åtgärder som mer reaktiva behandlingar. För att motverka stress och psykisk ohälsa bygger Bonzun evolve på traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT) samt en av de nya formerna som går under namnet Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Internetbaserade behandlingar är ett relativt ungt forskningsområde men har fått stöd från större forskningsöversikter och metaanalyser. För att sänka trösklarna till den digitala miljön lägger Bonzun ett stort fokus på att förbättra användarupplevelsen.

Bonzun forum

Bonzun ivf 

Bonzun ivf verkar inom FemTech-segmentet och är världens första skräddarsydda och kompletta digitala patientstöd vid IVF-behandlingar. Likt en digital barnmorska får användaren stöd genom hela havande-processen. Patientstödet är utvecklad i samband med fertilitetsläkare och de senaste forskningsrönen. Bonzun ivf har användare över hela världen och har uppmärksammats från aktörer såsom Sida, WHO, Forbes, Business Insider, etc. Som en del av integreringen med Bonzun evolve har IVF-appen kommit att innehålla allt fler dimensioner om självledarskap och stresshantering. Genom att använda tjänsten ökar sannolikheten att provrörsbefruktning (IVF), intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) eller fryst embryo-transfer (FET) lyckas.

Bonzun IVF app 

Plattformen för Bonzun ivf går att ladda ner på Apple Store samt Google Play. Applikationen innehåller ett stort urval av funktioner för att kunna följa havandeskapet. Bland de nuvarande funktionerna finns allt från insyn i var patienten befinner sig i den biologiska processen till socialt och medicinskt stöd från e.g. påminnelser om medicinering och kontroller.

Bonzun IVF

Bonzun utdelning

Utdelning är en utbetalning av kontanter till aktieägarna i företaget. En utdelning kan även bestå av bolagets tillgångar såsom en avknoppning av verksamheten men är vanligtvis i reda pengar. När ett bolag beslutar om att dela ut sina likvida medel tolkas detta vanligtvis som en positiv signal från kapitalmarknaden då det ofta tolkas som ett långsiktigt åtagande att dela ut vinstmedel. Utdelningen innebär att en större andel av aktiens värde består av realiserad utbetalningar till aktieägare till skillnad mot förhoppningar om framtida vinstmedel. Bonzun ger i dagsläget inte ut någon utdelning utan kommer återinvestera kommande eventuella vinster.

Bonzun aktie

Bonzun analys

Vid all typ av aktieanalys är det viktigt att bilda sig sin egen uppfattning av bolaget i fråga. Aktieanalytiker brukar i regel upprätta antingen en fundamental analys (FA) eller en teknisk analys (TA) för att få en indikation om var aktien kommer att röra sig i framtiden. För att ta del av den senaste analysen på Bonzun se nedan. 

Senaste analysen på Bonzun

Bonzun riktkurs

Riktkursen för Bonzun är den estimering man har på Bonzun-aktiens framtida värde. Riktkursen kan fås genom att upprätta en fundamental analys (FA) eller teknisk analys (TA), eller utläsas från existerande analyser. Om riktkursen är högre eller lägre än den nuvarande kursen indikerar detta att aktiens värde kommer att öka eller minska respektive. TradeVenue publicerar ingen riktkurs för Bonzun. 

Bonzun nyheter

Bonzuns innovativa FemTech-lösningar har uppmärksammats på nyhetssidor världen över  såsom Forbes, Business Insider och The Medical Futurist. Även bolagets VD och grundare Bonnie Roupe har uppmärksammats internationellt för sitt engagemang och sina framgångar inom socialt entreprenörskap. De senaste pressreleaserna, nyheterna och kvartalsrapporterna som berör Bonzun samlas.

bonzun nyheter

Senaste nyheterna om Bonzun

Bonzun ägare

Bonzun ägs till stor del av bolagets grundare Bonnie Roupé genom bolag. Bonzun har även backats upp av välkända affärsänglar såsom Erik Mitteregger, Fredrik Wester och Hellen Wohlin Lidgard i tidigare investeringsrundor. För att följa utvecklingen av Bonzuns ägare går det att följa aktiehandeln och ägarkoncentrationen nedan:

Bonzun emission

Bonzun befinner sig i en utvecklingsfas och har tidigare beslutat om att genomföra emissioner för att finansiera sin expansion. En emission innebär att bolaget erbjuder nya aktier till kapitalmarknaden för att kunna öka de likvida medlen i verksamheten. Genom att ta in nytt eget kapital kan bolaget investera i nya projekt samtidigt som de håller sina räntekostnader nere.

Forum

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.