Bonzun

Bonzun

BONZUN

Översikt

Bonzun är ett internationellt SaaS-bolag som är verksamma inom gränssnittet mellan HealthTech-sektorn. Bolaget skapar värde genom att samla och kanalisera evidensbaserad forskning med syftet att att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. I Bonzuns nuvarande tjänsteportfölj finns Bonzun ivf, Bonzun evolve samt Kou Dai Yun Yu (tidigare Kexuema).

Bonzun aktie

Kalender & Rapporter

28 Feb, 2024Delårsrapport 2024-Q1
31 May, 2024Delårsrapport 2024-Q2
30 Aug, 2024Delårsrapport 2024-Q3
16 Dec, 2024Årsrapport 2024
6 Feb, 2025Bolagsstämma 2024
Lista
First North Stockholm
Sektor
Hälsovårdstjänster
VD
Håkan Johansson (tf)
Ordförande
Jacob Dalborg
Noteringsdatum
2 October, 2014

Insiderhandel Bonzun

0 - 0 av 0

Om Bonzun

Bonzun AB (eller Bonzun Health Information AB) grundat år 2012 är ett internationellt SaaS-bolag som verkar inom health-tech segmentet. Den nuvarande portföljen av hälsovårdstjänster fångar in digitala lösningar för stressprogram, fertilitetsbehandlingar och beteendeterapi. Bolagets produkter riktar in sig till såväl B2B som B2C och är fördelade över verksamhetsgrenarna Bonzun evolve, Bonzun ivf och Kou Dai Yun Yu (tidigare Kexuema). Huvudkontoret ligger i Stockholm och aktien handlas på First North Stockholm sedan oktober 2021 med tickern $BONZUN.

Varför ska man investera i Bonzun? 

  • Skalbar affärsmodell
  • Växande marknad för psykisk ohälsa
  • Meriterad ledning

Bonzun strategi

Bonzuns strategi och affärsidé går ut på att kanalisera marknadens senaste evidensbaserad forskning och sedan använda detta för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. I Bonzun ivf handlar detta om forskning som härrör till vitro-fertilisering (IVF) vilket ofta kallas för provrörsbefruktning. I Bonzun evolve har bolaget riktat in sig på de senaste rönen inom stress- och självhjälpsprogram. Bonzuns tredje verksamhetsgren, Kou dai Yun Yu, är en internationellt uppmärksammad digital barnmorska på den kinesiska marknaden vars PR spiller över på resterande verksamheter. Kou Dai Yun Yu-appen gick tidigare under namnet Kexuema.

bonzun analys

Bonzun evolve 

Bonzun evolve är ett forskningsbaserat program för bättre självledarskap och stresshantering. Verksamheten var tidigare en del av Papilly AB men blev en del av Bonzun efter det omvända förvärvet. Bland tjänsteutbudet finns digitala stressprogram, föreläsningar och utbildning, stresshantering i grupp samt samtalsstöd. Sammantaget omfattar programmen såväl förebyggande åtgärder som mer reaktiva behandlingar. För att motverka stress och psykisk ohälsa bygger Bonzun evolve på traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT) samt en av de nya formerna som går under namnet Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Internetbaserade behandlingar är ett relativt ungt forskningsområde men har fått stöd från större forskningsöversikter och metaanalyser. För att sänka trösklarna till den digitala miljön lägger Bonzun ett stort fokus på att förbättra användarupplevelsen.

Bonzun forum

Bonzun ivf 

Bonzun ivf verkar inom FemTech-segmentet och är världens första skräddarsydda och kompletta digitala patientstöd vid IVF-behandlingar. Likt en digital barnmorska får användaren stöd genom hela havande-processen. Patientstödet är utvecklad i samband med fertilitetsläkare och de senaste forskningsrönen. Bonzun ivf har användare över hela världen och har uppmärksammats från aktörer såsom Sida, WHO, Forbes, Business Insider, etc. Som en del av integreringen med Bonzun evolve har IVF-appen kommit att innehålla allt fler dimensioner om självledarskap och stresshantering. Genom att använda tjänsten ökar sannolikheten att provrörsbefruktning (IVF), intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI) eller fryst embryo-transfer (FET) lyckas.

Bonzun IVF app 

Plattformen för Bonzun ivf går att ladda ner på Apple Store samt Google Play. Applikationen innehåller ett stort urval av funktioner för att kunna följa havandeskapet. Bland de nuvarande funktionerna finns allt från insyn i var patienten befinner sig i den biologiska processen till socialt och medicinskt stöd från e.g. påminnelser om medicinering och kontroller.

Bonzun IVF

Bonzun utdelning

Utdelning är en utbetalning av kontanter till aktieägarna i företaget. En utdelning kan även bestå av bolagets tillgångar såsom en avknoppning av verksamheten men är vanligtvis i reda pengar. När ett bolag beslutar om att dela ut sina likvida medel tolkas detta vanligtvis som en positiv signal från kapitalmarknaden då det ofta tolkas som ett långsiktigt åtagande att dela ut vinstmedel. Utdelningen innebär att en större andel av aktiens värde består av realiserad utbetalningar till aktieägare till skillnad mot förhoppningar om framtida vinstmedel. Bonzun ger i dagsläget inte ut någon utdelning utan kommer återinvestera kommande eventuella vinster.

Bonzun aktie

Bonzun analys

Vid all typ av aktieanalys är det viktigt att bilda sig sin egen uppfattning av bolaget i fråga. Aktieanalytiker brukar i regel upprätta antingen en fundamental analys (FA) eller en teknisk analys (TA) för att få en indikation om var aktien kommer att röra sig i framtiden. För att ta del av den senaste analysen på Bonzun se nedan. 

Senaste analysen på Bonzun

När man analyserar Bonzun är det viktigt att ta hänsyn till företagets unika affärsmodell som fokuserar på att erbjuda digitala hälso- och sjukvårdstjänster till kvinnor som försöker bli gravida eller människor som vill förbättra sitt psykiska välmående. Detta genom Bonzun IVF respektive Bonzun Evolve. Det är också viktigt att undersöka företagets position på marknaden, konkurrenssituationen och dess finansiella styrka. Dessutom kan det vara viktigt att titta på företagets strategi för expansion och eventuella risker som kan påverka dess framtida tillväxt och lönsamhet.

Bonzun riktkurs

Riktkursen för Bonzun är den estimering man har på Bonzun-aktiens framtida värde. Riktkursen kan fås genom att upprätta en fundamental analys (FA) eller teknisk analys (TA), eller utläsas från existerande analyser. Om riktkursen är högre eller lägre än den nuvarande kursen indikerar detta att aktiens värde kommer att öka eller minska respektive. TradeVenue publicerar ingen riktkurs för Bonzun. 

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker

Varför vill man investera i Bonzun och digitala lösningar för psykisk ohälsa och infertilitet?

Bonzun och dess digitala lösningar för psykisk ohälsa och infertilitet är en intressant investeringsmöjlighet på grund av flera faktorer. En av dessa faktorer är den snabbt växande marknaden för dessa botemedel, som förväntas uppgå till 64 miljarder svenska kronor respektive 190 miljarder svenska kronor och växa med 2-7% de nästkommande åren. Inom dessa områden kommer olika typer av digitala självhjälpverktyg med appar att vara de snabbast växande områdena.

Bonzun har också en färgstark serieentreprenör bakom rodret och har tidigare haft erkända framgångar från sin satsning i Kina på den första ”digitala barnmorskan” för havande kvinnor i landet utvecklad för mobiltelefoner. Dessutom har bolaget nyligen inlett ett flertal samarbeten inom både Evolve och IVF vilket har potential att få en snabb tillväxt.

Bonzuns prenumerationsmodell i alla dess tjänster gör verksamheten mycket skalbar och ger förutsättningar för goda marginaler. Dessutom har företaget en låg börsvärdering, vilket ger investerare möjlighet att komma in i ett bolag med låg börsvärdering som befinner sig i en snabb internationell expansion.

 

Bonzun aktie

Bolagets aktie noterades för första gången den 2 oktober 2014. Men det var inte förrän den 13:e oktober 2021, när noterade Papilly förvärvade Bonzun och därmed bytte verksamhetsinriktning och namn till Bonzun, som aktien började handlas under det nya namnet. I samband med namnbytet togs en ny bolagsbeskrivning fram och aktiens kortnamn ändrades från $PAPI till $BONZUN.

Bonzun nyheter

Bonzuns innovativa FemTech-lösningar har fått global uppmärksamhet på nyhetssidor som Forbes, Business Insider och The Medical Futurist. Bonnie Roupe, bolagets VD och grundare, har också blivit internationellt uppmärksammad för sitt engagemang och sina framgångar inom socialt entreprenörskap. De senaste pressmeddelandena, nyheterna och kvartalsrapporterna som rör Bonzun samlas på TradeVenue. Du kan också följa bolaget genom att prenumerera på pressutskicken nedan.

bonzun nyheter

Senaste nyheterna om Bonzun

Bonzun ägare

Bonzun ägs till stor del av bolagets grundare Bonnie Roupé genom bolag. Bonzun har även backats upp av välkända affärsänglar såsom Erik Mitteregger, Fredrik Wester och Hellen Wohlin Lidgard i tidigare investeringsrundor. 

Bonzun bonnie roupe

Bonzun emission

Bonzun befinner sig i en utvecklingsfas och har tidigare beslutat om att genomföra emissioner för att finansiera sin expansion. En emission innebär att bolaget erbjuder nya aktier till kapitalmarknaden för att kunna öka de likvida medlen i verksamheten. Genom att ta in nytt eget kapital kan bolaget investera i nya projekt samtidigt som de håller sina räntekostnader nere.

Vanliga frågor om Bonzun

På vilken börs är Bonzun listad?
Vilken sektor tillhör Bonzun?
Vem är VD på Bonzun?
När börsnoterades Bonzun?
Var kan man läsa mer om Bonzun?

Bonzun forum

Vill du kommunicera med andra ägare av Bonzun eller med personer som är intresserade av bolaget? Då kan du använda vårt kommentarsfält nedan för att dela dina tankar, frågor eller kunskaper.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.