25 Jan, 2023

Bonzun 2023

Uppdaterad:
27 Jan, 2023
Bonzun 2023
-samarbete-

Bonzun 

Trogna läsare har säkert läst om Bonzun här på bloggen tidigare då det är ett bolag som vi följt under deras resa på börsen. Bolaget har en mycket intressant portfölj av tjänster och inte minst en extremt duktig och driven personal med VD Bonnie Roupe i spetsen. Eftersom bolaget ännu inte är kassaflödespositivt behöver de ta in pengar och detta görs nu genom en i stort sett helt garanterad företrädesemission. Bonzun är bolaget som verkar inom DtX Digital Therapeutics och som verkligen förbättrar människors liv med hjälp av smarta digitala lösningar. Fokus ligger på infertilitet och stress och specialiteten är mjukvara, skalbarhet och verktyg för självhjälp. 

Stress och fertilitet är områden som har stor påverkan på människors liv och Bonzuns produkter hjälper till med båda dessa folkhälsoproblem på ett digitalt plan. Särskilt Kinamarknaden är ett område där både vi och Bonzun tror att det finns ett stort behöv av deras produkter. Det är också i Kina som Bonzun har en stor del av sin verksamhet. I apparna finns allt från kalendrar där man kan se vad man ska förvänta sig av olika stadier i tex graviditet. Där finns också påminnelser om medicin, svar på frekventa frågor som brukar dyka upp och mycket mycket mer. Det är verkligen enkelt att se hur mycket Bonzuns appar kan underlätta livet för många människor.

Verksamheten har tagit några törnar men de har en bra palett av produkter vilket inte minst alla priser och utmärkelser skvallrar om. Dock är inte verksamheten ännu kassaflödespositiv och Bonzun är i behov av ta in nya pengar. Detta görs via en företrädesemission och vi kan se att flera av de stora ägarna redan har tackat ja till att vara med i den.

Sedan tidigare vet vi att Bonzun strävar efter lönsamhet men vi vet också att i branschen digital hälsa är just verksamhetsegen lönsamhet en svår nöt att knäcka då marknaden är så pass ung och kräver stora investeringar men vi får tro att Bonzun snart når dit. De har helt klart rätt personal och produkter för det enligt oss.

Företrädesemission 2023

Totalt omfattar den aktuella emissionen 15,1 MSEK och villkoren är kortfattat att den sm var ägare till aktier i Bonzun per den 18 januari 2023 äger rätt att teckna en uniträtt per aktie i Bonzun. 7 uniträtter ger därefter innehavaren rätt att teckna 15 Units. Varje Unit innehåller 1 aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Varje TO2 ger innehavaren rätt att teckna 1 aktie under tre separata utnyttjandefönster under 2023. 

 • Första perioden är 1 maj – 31 maj 2023 då kursen är 0,275 SEK
 • Andra perioden är 1 augusti – 23 augusti 2023 då kursen är 0,30 SEK
 • Tredje perioden är 1 november – 30 november 2023 då kursen är 0,326 SEK

Det är en aning stökigt att beräkna värdet på de här uniträtterna och för varje Unit och kursen har likt de flesta aktierna varit extremt svängigt det senaste vilket gör det ännu svårare att bedöma värdet av emissionen och de olika kurserna men är man en långsiktig ägare i bolaget så spelar det kanske de kortsiktiga svängningarna lite mindre roll.

Tidplan företrädesemissionen

 • 18 januari 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 19 januari 2023 Offentliggörande av memorandum
 • 20 - 31 jan 2023 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market
 • 20 jan - 3 feb 2023 Teckningsperiod
 • 6 februari 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemission

Hur ska emissionslikviden användas?

 • 42% - Säljaktiviteter för Bonzun Evolve
 • 25% - Marknadsföring av Bonzun IVF
 • 16% - Generella bolagsändamål 
 • 11% - Återbetalning av lån
 • 6% - Produktutveckling

Utspädning

I samband med företrädesemissionen sker en betydande utspädning. Aktiekapitalet i bolaget ökar med högst 9 058 403,25 SEK genom utgivande av högst 60 389 355 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 28 181 705 till högst 88 571 060 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 68,2 procent av kapital och röster i Bolaget. Därför är det viktigt att den som vill fortsätta äga aktier i samma omfattning som tidigare att man faktiskt deltar i företrädesemissionen. 

Teckningsåtagare och garantiförbindelser

70 % av erbjudandet är täckt av garantier och teckningsåtagare (60 % respektive 10 %).

Läs mer om Bonzun

Disclaimer

Detta är ett inlägg som ingår som en del i ett samarbeten mellan investeringsplattformen TradeVenue och Bonzun men orden och åsikterna är Aktiepappas egna och ingen annans.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.