18 Apr, 2024

Rapport från Investor

Uppdaterad:
18 Apr, 2024

Idag släppte Investor kvartalsrapport

Investor är en stabilt svenskt investmentbolag som sannolikt passar i de flesta portföljer. Det är lite som en Sverigefond för medelstora bolag. Idag släppte de i alla fall sin rapport och likt bolaget i sig är det ingen kioskvältare utan snarare en ganska “tråkig” historia. Tråkig i form av stabil vill säga.

Boaget listar själva de viktigaste punkterna för första kvartalet 2024:

 

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 915 109 Mkr (299 kr per aktie) per den 31 mars 2024, en ökning om 96 723 Mkr, motsvarande 12 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 15 procent, jämfört med 8 procent för SIXRX avkastningsindex.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 10 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till 18 procent (17 procent inklusive kassan). Multipelexpansion, vinsttillväxt och valutaeffekter bidrog positivt.
  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 7 procent, varav 7 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad och justerad EBITA ökade med 10 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 5 procent i konstant valuta. Det största affärsområdet Wound Care växte med 6 procent. Marginalen förbättrades jämfört med föregående år.
  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till 12 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till -1 005 Mkr.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,8 procent per den 31 mars 2024 (1,7 procent per den 31 december 2023). Bruttokassan uppgick till 32 381 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,6 år per den 31 mars 2024.

Mest intressant är såklart den onoterade delen då den är svårast att räkna på under löpande kvartal. De onoterade innehaven återfinns i Patricia Industries och Patricia har gått fint första kvartalet med största innehavet Mölnlycke Healthcare som draglok. Mölnlyckes värde bedöms enligt bolagets multiplar ha ökat sitt värde med hela 20% under kvartalet. Värde för Mölnlycke just nu bedöms vara 93 miljarder.

Substansvädet vid ingången av kvartalet var 267 kr och vid slutet av kvartalet 299 kr. Börskurs för Investor A just nu är 263,60 kr efter en inledande uppgång på 1,1% idag.

Läs mer om Investor

Investor Innehav

 

Investor rapport
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.