9 Apr, 2024

Storebrand Low Volatility B

Uppdaterad:
9 Apr, 2024

Som jag skrev för ett par veckor sedan har jag investerat i den utdelande fonden Storebrand All Countries B, som mer eller mindre är att betrakta som en indexfond som delar ut i kontanter. Jag har varit i kontakt med dels Storebrand, dels Avanza och har fått mig bekräftat att det är kontant utdelning. Storebrand svarade att de delar ut, men att jag också var nödgad att prata med Avanza, för att försäkra mig om att de i sin tur för vidare utdelningen – detta fick jag ett tacksamt och jakande svar om. Sagt med andra ord: Såväl Storebrand All Countries B som den fond jag ämnar skriva lite om i detta inlägg, Storebrand Low Volatility, delar ut och detta sker den första alternativt den andra veckan i juni. 

I fondernas respektive faktablad står det något i stil med ”utdelning i mars till juni”, men efter samtalet med Storebrand står det klart att de alltid siktar på att dela ut i början av juni, antingen den första eller andra veckan.

Storebrand Low Volatility är en relativt dyr fond med en avgift om 0,72 %. Emellertid tycker jag att avgiften känns överkomlig givet fondens historiska prestanda. Bäst är att kolla på ”A”-versionen, då ”B” knappt har hunnit lanseras på Avanza. Sedan ”A” tillkom i november 2013 har den avkastat 211 %, vilket kan ställas mot dels OMX SGI, dels DJ World index (se bild)

a

”B”-delen ämnar dela ut motsvarande 5–7 % i direktavkastning årligen. Historiskt har de delat ut motsvarande en direktavkastning om 5,5 %, vilket ej är fy skam för mig som söker just över tid pålitliga och stabila utdelningar. Gällande dessa och dess ökningar är det som följer:

 • 2016: 6,7 kr
 • 2017: 7,52 kr
 • 2018: 7,34 kr
 • 2019: 8,42 kr
 • 2020: 10,28 kr
 • 2021: 10,37 kr
 • 2022: 11,25 kr
 • 2023: 11,92 kr

Sedan 2016 och per 2023 har utdelningen ökat med 77,9 % och om vi delar detta på 7 år motsvarar det 11,1 % - inte dåligt! Förvisso lite äpplen som blandas med päron, men jämför vi med Xact Norden Högutdelande är dess siffor:

 • 2018: 5 kr
 • 2019: 5,6 kr
 • 2020: 5,2 kr
 • 2021: 5,36 kr
 • 2022: 6,52 kr
 • 2023: 6,68 kr
 • 2024: 6,88 kr

Den procentuella utvecklingen sedan 2018 är 37,6 %, vilket delat på 6 år ger 6,2 %. Det är inte dåligt det heller. Eftersom data för 2024 års utdelning ej kommunicerat för Storebrand Low Volatility B än kan ovan nämnda fond/ETF jämföras perioden 2018–2023. Utdelningstillväxten i Storebrand Low Volatility B är under mätperioden 62,3 %, medan den för Xact Norden Högutdelande är 33,6 %. Ännu en gång är det till mångt och mycket äpplen och päron, men om målet med en investering i en/båda av nämnda är att nå en hög direktavkastning och ha en över tid stigande utdelning torde kostnaden i Storebrand Low Volatility B ej avskräcka om den klarar av att återupprepa sin goda historik. 

Såklart skall det även beaktas att fonden är relativt tung mot amerikanska bolag och därmed amerikanska dollar. Per när detta inlägg skrivs är andelen cirka 64 %, medan Storbritannien/GBX och Japan/Yen står för cirka 6,9 % respektive 6,5 %. Det finns såväl för- som nackdelar med att vara exponerad mot utländsk valuta. Vissa skriker varg och ”valutarisk”, medan andra inte ser något rovdjur utan istället en valutapotential. Jag vet ej vart den svenska kronan är på väg, men historiken – den långa sådana – talar för en successiv försvagning. Jag har som mål att minst 40 % av min portfölj skall bestå av/vara i SEK. Per idag är andelen strax därunder, men det är inget jag ligger sömnlös över. Det viktiga är att trenden för dess vikt ej är sjunkande. 

Varför har jag valt att investera i Storebrand Low Volatility B? Det finns flera orsaker. För det första vill jag sprida riskerna och för det andra vill jag få in mer ”passivitet” i min portfölj. Absolut betyder detta också till det Munger betonar; ”divorceification”, alltså att det blir så spritt att man enbart kommer uppnå mediokra resultat. Emellertid går detta in i min nästa anledning till min investering – jag söker ej briljans och därtill är jag medveten om att girigheten kan leda till hemska utfall. Därtill vill jag fortsätta det byggande jag påbörjade för cirka ett och ett halvt år sedan med att mer och mer fokusera på kapitalbevaring än kapitaltillväxt. Förstå mig rätt, för absolut söker jag tillväxt, men jag väljer att ha ett fåtal bolag/aktier där jag bedömer den finnas, medan andra delar av portföljen får vara ”krockkudde” mot min egen okunnighet – en sorts hedge.

Aktier är och kommer vara mitt primära fokus och per idag står de för över 90 % av min totala portfölj.

Vissa har indexfonder som bas i portföljen, medan jag väljer att ha ovan två nämnda fonder samt min skara av svenska investmentbolag. Det finns för- och nackdelar med allt och alla, men ett val måste göras. Därtill handlar det om att utgå från sig själv och sin egen livssituation, ekonomi, framtid(splan) et cetera. 

Som alltid är inget du läst på denna blogg någon rekommendation. Läs på, skapa dig en egen uppfattning och utgå från dig, din livssituation samt ditt liv. Detta kan och måste betonas.  

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.