3 Feb, 2021

Tolkningar av diverse tunga rapporter

Det är svårt att inte se, läsa och höra om handeln i b.la. Gamestop och AMC. Jag är en av de som mer ser med ena ögat öppet, då jag väljer att prioritera andra, för mig, mer viktiga händelser, såsom de rapporter som inkommer.

Jag har som rutin att alltid fokusera på Volvos, Sandviks, Atlas, Caterpillar samt Investors rapporter. Inte bara för att jag äger dem, vissa direkt, andra indirekt, utan för att jag upplever att det jag kan läsa i deras rapporter ger mig en mycket klar bild om hur världsekonomi går samt om vad envar bolags ledning säger om den (närmaste) framtiden.

Även om det blir mycket makro finner jag detta givande. Förvisso kan man argumentera att bolag såsom Trelleborg, SKF, Boliden m.fl. borde tillhöra ovan lista, men någonstans måste en gräns dras.

Vad säger då ledningen från ovan bolag? Finns några mönster att se?

Sandvik: ”Den dagliga orderingången i december var negativ med medelhöga ensiffriga tal jämfört med samma period föregående år och med en förbättring under de första veckorna i januari och orderingång var i negativa låga ensiffriga tal jämfört med föregående år", säger Sandvik-chefen angående affärsområdet.”

Atlas: ” Det andra kvartalet 2020 var fjolårets svagaste för verkstadsföretaget Atlas Copco – därifrån har återhämtningen varit ganska 'V-formad', alltså ganska snabb” […] ” Överlag är jag (VD) hyggligt nöjd med det gångna kvartalet. Inom vissa områden var utvecklingen bättre än vad bolaget hade räknat med, samtidigt som marknaden emellertid är osäker.”

Caterpillar (konferenssamtalet): ” It's difficult for us to quantify how much better it will be just based on the pandemic. And we mentioned several bright spots whether we - continued strength in China, continued strength in residential activity in the United States, which drives our smaller construction business. We’re generally - continue to be bullish on mining still some concerns around heavy construction and quarry and ag, which impact Resource Industries. But again, it’s – it isn't so much a concern about downside as it is uncertainty as to how much better things will get this year.”

Investor: ”2020 var tveklöst tufft, kraftigt påverkat av covid-19. När vi nu går in i 2021 ser vi positiva faktorer såsom utrullning av vaccin för att hantera pandemin och möjligheter till tillväxt och effektivitetsförbättringar kopplade till ny teknologi. Viruset är dock inte under kontroll, de globala spänningarna inom handel och teknologi har ökat och vissa branscher står inför strukturella utmaningar. Dessutom har den enorma likviditet som centralbankerna tillhandahållit lett till en mycket låg kapitalkostnad och avsevärd tillgångsinflation. Detta skapar betydande risker för aktiemarknaden på medellång sikt om inflation och räntor skulle börja stiga snabbare än förväntat. Som alltid är framtiden svår att förutspå. Därmed är hög flexibilitet fortsatt av största vikt.”

Volvo: ”Situationen är ansträngd i många delar av leverantörskedjan och det kommer att bli produktionsstörningar och ökade kostnader. För närvarande finns det en global brist på halvledare för många branscher. Som en konsekvens kommer vi att tvingas anpassa produktionen åtminstone under Q1. Många kollegor och affärspartners arbetar hårt för att minimera antalet fordon som berörs. Därutöver fortsätter den pågående Covid-19-pandemin att skapa osäkerhet och den kan fortfarande leda till nya inskränkningar för samhällen och företag, vilket kan påverka oss, våra affärspartners och våra kunder.”

Slutsats

Som framkommer är det en ytterst försiktig optimism som framkommer. Självklart är förespråkarna för bolagen noga med att inte säga för mycket och med det sätta en (orimlig?) förväntan inför kommande Q1, men även för hela räkenskapsåret 2021. Min tolkning är att det mer andas optimism än pessimism och som bekant står de flesta av de svenska industri- och verkstadsbolagen starka. Utan att ha underlag för det vågar jag påstå att 95 % av alla bolag har gjort kraftiga effektiviseringar, skräddarsytt kostnadskostymen (modell mindre, mer slimmad) samt sett över produktions- och inköpsled. Att i detta även ta i beaktande att kopparpriset har stigit kraftigt samt läsa hur Volvos VD diskuterar ”… många delar av leverantörskedjan och det kommer att bli produktionsstörningar och ökade kostnader. För närvarande finns det en global brist på halvledare för många branscher” gör att det går att skönja en efterfrågan. Det är således inte bara en sorts reddit-attack mot halvledarbolag, såsom nederländska ASML Holdning, utan det finns en underliggande substans.

Överlag är jag mycket nöjd med hur ”mina” bolag har rapporterat – t.o.m. Swedbank och Handelsbanken. Här är jag fullt medveten om att det kommer vara till en fart av en sengångare de kommande 2-3 åren, men min tro är att inflation kommer driva räntorna. Om inte snarare, så åtminstone senare. Till dess står de så stabilt att jag inte går runt och är orolig.

Vad är din tolkning utifrån ”de storas” rapporter?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.