Redaktionen
13 Jun, 2022
lars rambe intervju hoi publishing

Hoi Publishing: VD-intervju med Lars Rambe

Uppdaterad:
14 Feb, 2023

Mitt i den pågående noteringsprocessen har vi fått möjlighet att ställa några frågor till VD Lars Rambe. Med sikte på att utveckla förlagsbranschen i Norden står mycket rätt till för en snabb expansion på en marknad i en ny tillväxtfas. Ta del av intervjufrågorna och svaren nedan. 

↓ Intervjufrågor till Lars Rambe:


✓ Vad är bakgrunden till Hoi Publishings tillkomst?

✓ Varför ska en författare vända sig er istället för någon av era konkurrenter? 

✓ Hur stor andel av omsättningen uppskattas tillfalla verk från nytillkomna författare?

✓ Hur många titlar publicerar ni årligen och hur omfattande är den nuvarande rättighetskatalogen?

✓ Hoi Publishing hade en god omsättningstillväxt fram till 2018 som inte resulterade i någon lönsamhet. Vilka åtgärder har ni tagit för att förbättra lönsamheten?

✓ Ni beskriver Hoi Publishing som en starkt digitaliserad förlagsverksamhet. Kan ni utveckla vad detta innebär?

✓ Bokförsäljningen ökar men distributionskanalerna är i fortsatt förändring. Hur jobbar ni för att synliggöra katalogen?

✓ Varför ska man investera i Hoi Publishing? 

✓ Kommer du att ta delta i nyemissionen?


Vad är bakgrunden till Hoi Publishings tillkomst?

- Vi som grundade förlaget 2010 är båda två författare och med erfarenhet av både traditionell utgivning och egenutgivning insåg vi att det fanns ett tydligt behov och utrymme i förlagsbranschen för ett nytänkande förlag som arbetar på författarnas villkor baserat på att de också är med och investerar i sina utgivningar. Vi etablerade vår modell direkt och har utvecklat den sedan dess. Vi har på så sätt varit med om att förändra förlagsbranschen i Sverige i grunden och nu vill vi ta detta till nästa nivå.

Varför ska en författare vända sig er istället för någon av era konkurrenter?

- Vi erbjuder ett verkligt och långsiktigt samarbete med våra författare som är svårt att hitta någon annanstans. Våra författare har mycket att säga till om, erbjuds stora författarupplevelser och har dessutom betydligt högre royalty än på det traditionella förlaget. De andra hybridförlag som har kommit efter oss konkurrerar gärna med pris, men i slutänden är det vilket stöd man faktiskt får som räknas och vad det ger i synlighet och bokförsäljning. Det är något vi arbetar hårt med hela tiden. Bland hybridförlagen har vi det absolut starkaste varumärket.

Hur stor andel av omsättningen uppskattas tillfalla verk från nytillkomna författare?

- Till skillnad från traditionella förlag har vi en stor andel av våra intäkter från författarnas investeringar. Den delen är dessutom fortfarande växande och utgör c.:a 30% av omsättningen idag. Till detta kommer förstås bokförsäljningen samt intäkter på vidareförsålda rättigheter. Katalogen vi besitter är omfattande och genererar väsentliga summor löpande. Hur mycket vi tjänar på just helt nya författare och deras verk varierar högst avsevärt. Vi är inte lika beroende av enskilda succéer som ett traditionellt förlag, men det spelar fortfarande stor roll hur bra enskilda titlar går. Uppskattningsvis ger intäkter från nytillkomna författare under året och deras verk närmare 50% av den totala omsättningen.

Hur många titlar publicerar ni årligen och hur omfattande är den nuvarande rättighetskatalogen?

- Vi publicerar drygt 200 titlar årligen och det antalet är växande. Drygt hälften av dessa titlar är noveller och resten är böcker i många olika genrer. Den nuvarande rättighetskatalogen omfattar närmare 1000 titlar. Vi uppskattar värdet på rättighetskatalogen till minst 30 MSEK, vilket då inkluderar intäkterna på våra titlar i alla format och associerade rättigheter. Det fysiska boklagret innehåller idag c:a 350.000 exemplar av våra böcker.

Hoi Publishing hade en god omsättningstillväxt fram till 2018 som inte resulterade i någon lönsamhet. Vilka åtgärder har ni tagit för att förbättra lönsamheten?

- Vi fick en extra  boost 2015-2018 av den fina utvecklingen för Omgiven av idioter av Thomas Erikson. Dessa vinster valde vi att återinvestera i förlaget och kraftigt utveckla våra system, inte minst digitalt. När intäkterna på den titeln till slut sjönk 2019 kunde vi inte omedelbart kompensera med andra titlar och strax därefter kom pandemin. Vi ser nu en tydlig omsättningsökning som 2021 gav oss en vinst på EBITDA-nivå i koncernen på drygt 500 KSEK. Så en digitaliserad och effektiv organisation skruvad för tillväxt står nu redo att ytterligare öka utgivningen och ta marknadsandelar: Det kommer förstås skapa förutsättningar för vinster framåt även om vårt fokus på kort till mellanlång sikt är på tillväxt framför lönsamhet. Ett stort och starkt förlag har bäst förutsättningar att långsiktigt levererar vinster till sina aktieägare.

Ni beskriver Hoi Publishing som en starkt digitaliserad förlagsverksamhet. Kan ni utveckla vad detta innebär?

- Eftersom vi har väldigt många författare, vi det här laget hundratals, har det varit viktigt att kunna kommunicera effektivt med dem utan att det tar oändligt med tid samtidigt som en så pass omfattande förlagsverksamhet som vår kräver avancerad projektledning och -uppföljning varje dag. Från dag ett har vi hållit en hög ambitionsnivå när det gäller försäljningsrapportering till författarna och även avräkning och utbetalning av royalty flera gånger om året (till skillnad från det traditionella förlaget som normalt avräknar årsvis med flera månaders eftersläpning). För att hantera detta på bästa sätt har vi särskilda digitala författamappar som delas med respektive författare och uppdateras enligt våra processer. Alla avtal sköts genom elektronisk signering och digital arkivering. Vårt CRM-system har skräddarsytts för att fungera som ett projektledningsverktyg där vi kan hålla koll på status i samtliga pågående utgivningar utan muntliga avstämningar eller en massa mail. Därtill har vi ett skräddarsytt royaltyavräkningssystem som rapporterar in försäljningen på ISBN-nivå och räknar ut royalty enligt våra villkor. Självklart har vi också publiceringsverktyg, digital bokföring med mera som ett modernt förlag ska ha.

Bokförsäljningen ökar men distributionskanalerna är i fortsatt förändring. Hur jobbar ni för att synliggöra katalogen?

- Vi arbetar i nära samarbete med författarna efter gemensamt upprättade marknadsplaner. Författarens roll är här alltid viktig. Vi har en marknadsavdelning som presenterar katalogen för återförsäljare och media. Vi gör pressbearbetning på varje ny titel. Marknadsavdelningen är välfungerande och uppskattad bland författarna, men den behöver förstärkas och utvecklas ytterligare för att bli ännu bättre och ha kapacitet för många fler utgivningar. Det är en av de saker vi har sagt att vi ska använda emissionskapitalet till.

Vi arbetar också mycket med olika typer av författaraktiviteter som synliggör våra författare och våra titlar. Satsning på till exempel Bokmässan i Göteborg är omfattande. Vi är kända som ett förlag som har ovanligt många författare på plats varje år.

Varför ska man investera i Hoi Publishing?

- Hoi står får något nytt i förlagsbranschen och med ett uttalat syfte att skapa fler möjligheter för författare att lyckas tillsammans med oss. Vår verksamhet skapar litteratur, vilken är av avgörande betydelse i ett demokratiskt samhälle och för att människor ska kunna skaffa sig kunskap och förståelse för andra. För den som vill investera i kultur är Hoi en bra och spännande möjlighet. Vår modell tar ner risken för förlaget samtidigt som vi är med på många spännande författarresor och vi bygger en katalog av rättigheter som vi redan vet innehåller stora värden. Det krävs inte heller många nya succéer för att förlaget ska ta stora steg uppåt i omsättning och lönsamhet. Därför är jag övertygad om att en investering i Hoi har goda möjligheter att ge både verklig ekonomisk och kulturell avkastning.

Kommer du att ta delta i nyemissionen?

- Självklart! 

Erbjudandet i sammandrag

  • Pris: 4,50 per B-aktie
  • Courtage: 0 SEK
  • Erbjudandets storlek: 4 450 000 nyemitterade B-aktier
  • Säkrad andel: 30% av erbjudandet
  • Bolagsvärdet pre-money: 38 MSEK
  • Teckningsperiod 8 - 20 juni 2022
  • Minsta teckningspost: 1 000 st aktier
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.